מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


אנגלית (0176)
אנגלית מוסמך לא מחקרי (1861)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
קורס חובה מס' 44956 "תאוריה ספרותית מודרנית" בהיקף של 4 נ"ז ינתן בתשע"ט.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Twentieth Century Literary Theory תאוריה ספרותית של המאה ה-20   |   44956
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור 32 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. יש ללמוד 32 נ"ז במהלך התואר. באחד הקורסים המוגדרים כסמינריון יש להגיש עבודה סמינריונית.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
TELLING TIME: PROBLEMS IN THE LITERARY REPRESENTATION OF THE PAST הזמן והסיפור: על שאלת ייצוג העבר בספרות   |   44809
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
PURITAN, ROMANTIC AND VICTORIAN CHILDHOOD ילדות פוריטנית,רומנטית ויקטוריאנית   |   44712
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Post-Apartheid Literature ספרות פוסט אפרטהייד   |   44837
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Midlife Nabokov נבוקוב באמצע החיים   |   44842
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
READING SHAKESPEARE'S TRAGEDIES FOR THE STAGE הטרגדיות של שקספיר: קריאה לבמה   |   44845
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
NOT SHAKESPEARE לא רק שקספיר   |   44850
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
T.S. ELIOT: POETRY AND DRAMA טי.אס אליוט: שירה ודרמה   |   44851
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
TRANSLATION IN THEORY AND PRACTICE תרגום ספרותי   |   44878
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Twentieth Century Literary Theory תאוריה ספרותית של המאה ה-20   |   44956
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Dante and Modernism דנטה ומודרניזם   |   44968
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
POETRY AND INTERSUBJECTIVITY: READINGS IN THE WORKS OF SHAKESPEARE, MILTON, DRYDEN, POPE, SWIFT, JOH שירה ואינטרסובייקטיביות: משקספיר ועד וורדסו   |   44969
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Midlife Nabokov נבוקוב באמצע החיים   |   44842
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
קורס חובה מס' 44956 "תאוריה ספרותית מודרנית" בהיקף של 4 נ"ז ינתן בתשע"ט.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Twentieth Century Literary Theory תאוריה ספרותית של המאה ה-20   |   44956
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
יש לבחור 32 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. יש ללמוד 32 נ"ז במהלך התואר. באחד הקורסים המוגדרים כסמינריון יש להגיש עבודה סמינריוניתהפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
TELLING TIME: PROBLEMS IN THE LITERARY REPRESENTATION OF THE PAST הזמן והסיפור: על שאלת ייצוג העבר בספרות   |   44809
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
PURITAN, ROMANTIC AND VICTORIAN CHILDHOOD ילדות פוריטנית,רומנטית ויקטוריאנית   |   44712
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Post-Apartheid Literature ספרות פוסט אפרטהייד   |   44837
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Midlife Nabokov נבוקוב באמצע החיים   |   44842
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
READING SHAKESPEARE'S TRAGEDIES FOR THE STAGE הטרגדיות של שקספיר: קריאה לבמה   |   44845
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
NOT SHAKESPEARE לא רק שקספיר   |   44850
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
T.S. ELIOT: POETRY AND DRAMA טי.אס אליוט: שירה ודרמה   |   44851
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
TRANSLATION IN THEORY AND PRACTICE תרגום ספרותי   |   44878
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Twentieth Century Literary Theory תאוריה ספרותית של המאה ה-20   |   44956
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Dante and Modernism דנטה ומודרניזם   |   44968
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
POETRY AND INTERSUBJECTIVITY: READINGS IN THE WORKS OF SHAKESPEARE, MILTON, DRYDEN, POPE, SWIFT, JOH שירה ואינטרסובייקטיביות: משקספיר ועד וורדסו   |   44969
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Midlife Nabokov נבוקוב באמצע החיים   |   44842
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem