מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-03-2018

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


אנגלית (0176)
אנגלית מוסמך לא מחקרי (1861)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
קורס חובה מס' 44956 "תאוריה ספרותית מודרנית" בהיקף של 4 נ"ז ינתן בתשע"ט.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
EXEGESIS AND HERMENEUTICS פרשנות והרמנויטיקה   |   44977
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
יש לבחור 32 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. יש ללמוד 32 נ"ז במהלך התואר. באחד הקורסים המוגדרים כסמינריון יש להגיש עבודה סמינריונית.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
J. M COETZEE: POSTCOLONIAL METAFICTION ג'.מ. קוטזי: מטא-בדיון פוסטקולוניאלי   |   44732
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
POEMS ON PAINTINGS: THE ART OF EKPHRASIS שירים על ציורים: אמנות האקפרזיס   |   44806
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
THE STUDY OF CHARACTER IN SHAKESPEARE'S DRAMATURGY לנתח את הדמות בדרמטורגיה של שקספיר   |   44809
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
KINDS OF TIME IN SHAKESPEARE: COMEDIES, TRAGEDIES & ROMANCES סוגים של זמן בקומדיות טרגדיות של שייקספיר ורומנים   |   44824
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
ECO-POETICS אקו פואטיקה   |   44832
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
WRITER’S BLOCK: FROM THE ROMANTICS TO THE DIGITAL AGE מחסום כתיבה: מהרומנטיקה עד העידן הדיגיטאלי   |   44847
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
THE POETICS OF BELIEF פואטיקה של אמונה   |   44898
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
JOYCE: DUBLINERS AND ULYSSES ג'ויס: דבלינאים ויוליסס   |   44924
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
NARCISSUS ON THE LIFFEY נרקיס על גדות הליפי   |   44971
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
EXEGESIS AND HERMENEUTICS פרשנות והרמנויטיקה   |   44977
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
קורס חובה מס' 44956 "תאוריה ספרותית מודרנית" בהיקף של 4 נ"ז ינתן בתשע"ט.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
EXEGESIS AND HERMENEUTICS פרשנות והרמנויטיקה   |   44977
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
יש לבחור 32 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. יש ללמוד 32 נ"ז במהלך התואר. באחד הקורסים המוגדרים כסמינריון יש להגיש עבודה סמינריוניתהפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
J. M COETZEE: POSTCOLONIAL METAFICTION ג'.מ. קוטזי: מטא-בדיון פוסטקולוניאלי   |   44732
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
POEMS ON PAINTINGS: THE ART OF EKPHRASIS שירים על ציורים: אמנות האקפרזיס   |   44806
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
THE STUDY OF CHARACTER IN SHAKESPEARE'S DRAMATURGY לנתח את הדמות בדרמטורגיה של שקספיר   |   44809
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
KINDS OF TIME IN SHAKESPEARE: COMEDIES, TRAGEDIES & ROMANCES סוגים של זמן בקומדיות טרגדיות של שייקספיר ורומנים   |   44824
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
ECO-POETICS אקו פואטיקה   |   44832
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
WRITER’S BLOCK: FROM THE ROMANTICS TO THE DIGITAL AGE מחסום כתיבה: מהרומנטיקה עד העידן הדיגיטאלי   |   44847
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
THE POETICS OF BELIEF פואטיקה של אמונה   |   44898
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
JOYCE: DUBLINERS AND ULYSSES ג'ויס: דבלינאים ויוליסס   |   44924
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
NARCISSUS ON THE LIFFEY נרקיס על גדות הליפי   |   44971
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
EXEGESIS AND HERMENEUTICS פרשנות והרמנויטיקה   |   44977
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem