מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

אנגלית (0176)
אנגלית בוגר ראשי (1810)
שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Introduction to Poetry מבוא לשירה (החוג לאנגלית)   |   44155
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Introduction to Fiction מבוא לסיפורת (החוג לאנגלית)   |   44156
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Academic Writing in English כתיבה אקדמית באנגלית   |   44157
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
English Literature: Middle Ages and Renaissance ספרות אנגלית: ימי ביניים והרנסנס   |   44161
משך הבחינה: 4.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Shakespeare: Selected plays מחזות נבחרים של שקספיר   |   44312
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE - I יצירות מופת בספרות עולם - א   |   10510
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE - II יצירות מופת בספרות עולם - ב   |   10515
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
READING IN MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE-A קריאת טקסטים ביצירות מופת בספרות העולם - א'   |   10555
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
READING IN MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE - B קריאת טקסטים ביצירות מופת בספרות העולם-ב'   |   10556
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Principles of Formal English 1 עקרונות האנגלית הפורמלית- א'   |   44256
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Principles of Formal English 2 עקרונות האנגלית הפורמלית - ב'   |   44257
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי חובת בחירה שנה א'
קורס מיומנויות שמספרו 08006 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי הוא בטווח שבין 120 ל-139 קורס מיומנויות שמספרו 08007 מיועד לתלמידים שציונם בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי הוא פחות מ-120 וששפת אמם - עברית. קבוצות (ד') (ח') (י"א) בקורס 08007 מיועדות למי ששפת אמם אינה עברית. תלמידים הלומדים באחד מהחוגים הבאים: יחסים בינלאומיים, מדע המדינה, פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות וחינוך ומשתתפים באחד מהקורסים הבאים: 58135, 56109, 51111 , 50118, 34401 רשאים לקבל פטור מהשתתפות בקורס.הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC READING AND WRITING SKILLS - 1 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 1   |   08006
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדעי הרוח - תכנית מיוחדת
ACADEMIC WRITING & READING SKILLS IN HEBREW - 2 מיומנויות הקריאה והכתיבה - 2   |   08007
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
קורסי ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות חובה לתלמידים הלומדים בחוגים ספרויותיים במסלול ראשי, וגם לתלמידים הלומדים חוג ראשי בפקולטה אחרת. יש ללמוד במקביל את התרגילים הנלווים לקורסים הללו במסגרת החוג.הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE - I יצירות מופת בספרות עולם - א   |   10510
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
READING IN MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE-A קריאת טקסטים ביצירות מופת בספרות העולם - א'   |   10555
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE - II יצירות מופת בספרות עולם - ב   |   10515
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
20TH CENT. LITERATURES: BASIC TOPICS תורות הספרות במאה ה-20: סוגיות יסוד   |   10610
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
20TH CENT. LITERATURES: BASIC TOPICS - TUTORIAL קריאת טקסטים בתורות הספרות במאה ה - 20   |   10655
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שים לב לדרישות הקדם,.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
English Lit. of the 18th and 19th Centuries הספרות האנגלית בעידן ההשכלה והתקופה הרומנטית והויקטוריאנית   |   44310
משך הבחינה: 3.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
American Literature and Culture ספרות ותרבות אמריקנית   |   44357
משך הבחינה: 3.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


יש לבחור 4 נ"ז מרשימה זו. שים לב לדרישות הקדם,.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
The English and the American novel - 20th century הרומן האנגלי והאמריקני במאה ה-20   |   44303
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
The English and the American novel - 19th century הרומן האנגלי והאמריקני במאה ה-19   |   44324
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
יש לבחור קורס 1 מרשימה זו. קורס מס' 44309 מיועד לתלמידים שלא קיבלו ציון A בקורס מס' 44257 בשנה א'.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Principles of Formal English - Advanced עקרונות האנגלית הפורמלית- מתקדמים   |   44309
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ג'


קורסי חובה
שים לב לדרישות הקדם,. קורס חובה בהיקף 2 נ"זהפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
Modernism and Beyond ספרות אנגלית מודרנית במאה ה-20   |   44300
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ג'
יש לבחור לפחות 12 נ"ז מרשימה זו. שים לב לדרישות הקדם,. קורסים מס' 44809, 44969, 44842 הינם קורסים לתואר מוסמך, פתוח לתלמידי שנה ג' עם ממוצע מעל 90. קורס מס' 44878 הינו קורס לתואר מוסמך, פתוח לתלמידי שנה ג' עם ממוצע מעל 85. באחד מהקורסים המוגדרים "סמינריון" יש לכתוב עבודה סמינריונית.הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
PARANOID HERMENEUTICS: THE NOVEL AFTER THE DEATH OF THE NOVEL פרשנות פרנואידית: הרומן לאחר מות הרומן   |   44174
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
TRANSLATION IN THEORY AND PRACTICE תרגום ספרותי   |   44878
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
WILLIAM BLAKE ויליאם בלייק   |   44418
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אנגלית
THE PAST IN THE PRESENT: CONTINUITY AND RUPTURE IN THREE BRITISH NOVELS העבר בהווה: שבר והמשכיות ברומן הבריטי   |   44164
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem