מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (0150)
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום - מוסמך לא מחקרי (1961)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
עליך לבחור מדור התמחות אחד מתוך המדורים הבאים: המדור הפרהיסטורי; המדור המקראי והמדור הקלאסי.ניתן גם לבחור במגמת אשורולוגיה. בכל מדור בו תבחר עליך להשתתף ב-8 נ"ז קורסי סמינר במדור, 8 נ"ז שיעורים במסגרת המדור, ארכאולוגיה של השדה (קורס חובה לכל המדורים, מלבד מגמות אשורולוגיה ואגיפטולוגיה) ועוד נקודות בהתאם להנחיות המדריך האישי, סה"כ 44 נ"ז. ן היקף הלימודים לתלמיד הלומד במסלול ב' - מוסמך לא מחקרי בארכאולוגיה הוא 44 נ"ז (העבודה הסמינריונית אינה נכללת במניין הנקודות). להלן קורסי החובה במדור הפרהיסטורי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FIELD ARCHAEOLOGY ארכאולוגיה של השדה   |   43855
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
SCIENTIFIC WRITING IN ARCHAEOLOGY כתיבה מדעית בארכאולוגיה   |   43942
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


עליך לבחור מדור התמחות אחד מתוך המדורים הבאים: המדור הפרהיסטורי; המדור המקראי והמדור הקלאסי. בכל מדור בו תבחר עליך להשתתף ב-8 נ"ז קורסי סמינר במדור, 8 נ"ז קורסים במסגרת המדור, ארכאולוגיה של השדה (קורס חובה לכל המדורים מלבד אשורולוגיה) ועוד נקודות בהתאם להנחיות המדריך האישי, סה"כ 44 נ"ז. (העבודה הסמינריונית אינה נכללת במניין הנקודות). להלן קורסי החובה במדור המקראי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INDIVIDUAL GUIDANCE IN BIBLICAL ARCHAEOLOGY הדרכה אישית בארכאולוגיה מקראית   |   43839
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FIELD ARCHAEOLOGY ארכאולוגיה של השדה   |   43855
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The desert and the sown in the Levant בעיות בארכאולוגיה מקראית: יחסי מזרע וישימון בלבנט
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43745
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


עליך לבחור מדור התמחות אחד מתוך המדורים הבאים: המדור הפרהיסטורי; המדור המקראי והמדור הקלאסי. בכל מדור בו תבחר עליך להשתתף ב-8 נ"ז קורסי סמינר במדור, 8 נ"ז שיעורים במסגרת המדור, ארכאולוגיה של השדה (מלבד המדורים אשורולוגיה ואגיפטולוגיה) ועוד נקודות בהתאם להנחיות המדריך האישי, סה"כ 44 נ"ז במסלול הלא מחקרי. הקורסים שלהלן הינם קורסי החובה של המדור הקלאסי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FIELD ARCHAEOLOGY ארכאולוגיה של השדה   |   43855
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Flavius Josephus' Writings and the Archaeologica בעיות בארכאולוגיה קלאסית: כתבי יוסף בן מתתיהו והריאליה הארכאולוגית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43734
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
להלן קורסי הבחירה במדור הפרהיסטורי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
MAN AND LANDSCAPE IN THE NEGEV: PREHISTORIC ASPECTS אדם ונוף בנגב: היבטים גיאולוגיים באתרים פרהיסטוריים   |   43575
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Experimental Archaeology ארכאולוגיה ניסויית   |   43945
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Past News: Processes of inventions and innovations in the prehistoric record חדשות בעתיקות: תהליכים של חידושים והמצאות בארכיב הפרהיסטורי   |   43899
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Current Issues in the Near Eastern Neolothic סוגיות במחקר הניאליתי במזרח התיכון   |   43875
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  


להלן קורסי הבחירה של המדור המקראי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Ethics in Archeology אתיקה בארכאולוגיה   |   43786
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL REPORTS ניתוח דוחות חפירה   |   43817
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
First millennium BCE cylinder seals עולם זעיר-ענק: חותמות גליל באלף ה-1 לפסה"נ   |   43900
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Caves and complex societies מערות וחברות מורכבות   |   43804
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Archaeology and King David ארכאולוגיה ודוד המלך   |   43746
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Expanding Archaeometallurgy: The Levant and Beyond ארכאומטלורגיה במבט רחב: הלבנט ומעבר   |   43946
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  


להלן קורסי הבחירה של המדור הקלאסי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Egyptomania: Egypt in Rome, Rome in Egypt אגיפטומניה: מצרים ברומא, רומא במצרים   |   43738
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Continuity , change and decline - settlement, economy and society in Late Antique and Early Islamic המשכיות, שינוי ודעיכה - ישובים, כלכלה, וחברה בא"י וסביבתה בשלהי העת העתיקה   |   43752
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Through the looking glass: The story of the ancient glass industry מבעד למראה: סיפור תעשיית הזכוכית העתיקה   |   43784
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Ancient Synagogue: History and Archaeology בית הכנסת העתיק: היסטוריה וארכאולוגיה   |   13825
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Churches in Transjordan: Architecture, Art & Liturgy הכנסיות בעבר הירדן - אדריכלות, אמנות ופולחן   |   43788
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


להלן קורסי הבחירה של המדור האשורולוגי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Shipwrecked in Wonderland: An Ancient Egyptian M נטרף בארץ הפלאות: נרטיב מיתי מצרי עתיק
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   22708
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The invention of the alephabet and its dissimina ראשית הא"ב במזרח הקדום והתפשטותו באלף השני לפני הספירה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   22815
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Reading in Ramesside Texts Syntax and Classifier קריאה במצרית רעמססית ספרותית: תחביר וממינים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   22834
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
READING AND WRITING CUNEIFORM TABLETS קריאה והעתקה של לוחות בכתב יתדות
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   42666
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
THE BABYLONIAN CRATION EPIC ENUMA ELISH אנומה אליש - מיתוס הבריאה הבבלי   |   42942
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסים על מדוריים: ניתן לבחור בכל אחד מהקורסים הבאים ללא קשר למדור ההתמחות.הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO ARCHAEOZOOLOGY מבוא לארכאוזואולוגיה   |   43583
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
SCIENTIFIC WRITING IN ARCHAEOLOGY כתיבה מדעית בארכאולוגיה   |   43942
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem