מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 18-06-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (0150)
ארכאולוגיה ומזק"ק מדור קלאסי ראשי (1914)
שנה ב'


קורסי חובה
תלמידי ארכאולוגיה ומזק"ק חוג ראשי בכל המדורים חייבים בשנה ב' ללמוד את המבואות שלהלן, מי שלא למד בשנה א' את הקורס שיטות ממדעי הטבע בארכאולוגיה (43116) חייב ללמוד אותו בשנה ב':הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO SPATIAL ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה מרחבית   |   43201
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. ARCH.OF ISRAEL AND THE LEVANT: IRON AGE מבוא לארכאולוגיה של א"י והמזרח הקדום (ג): תקופת הברזל   |   43414
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
BEGINNINGS OF CIVILIZATION התפתחות חברות מורכבות   |   43548
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL מבוא לארכאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית   |   43511
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Natural sciences in Archaelogy - Introduction שיטות ממדעי הטבע בארכאולוגיה - מבוא   |   43116
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הלומדים במסלול ארכאולוגיה מדור קלאסי ראשי צריכים ללמוד סה"כ 18 נ"ז בשנים ב'-ג'. 10 נ"ז קורסי חובה ו-8 נ"ז קורסי בחירה. להלן קורסי החובה במדור הקלאסי הראשי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
LATE ROMAN AND BYZANTINE POTTERY (2-7TH CENTURY) כלי חרס רומיים-ביזנטיים (מאות 7-2)
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43429
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
2ND TEMPLE PERIOD: JEWISH ART AND ARCHITECTURE אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני, המשנה והתלמוד
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43523
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO BYZANTINE ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה ביזנטית   |   43107
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
HELLENISTIC AND EARLY ROMAN POTTERY כלי חרס הלניסטיים ורומיים קדומים   |   43540
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים להתמחות בארכאולוגיה מוסלמית כמדור משני לומדים בשנים ב'-ג' סה"כ 10 נ"ז. 8 נ"ז קורסי חובה ו-2 נ"ז קורסי בחירה. להלן קורסי החובה:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO ARCHAEOLOGY OF ISLAMIC COUNTRIES מבוא לארכאולוגיה של ארצות האסלאם   |   43112
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
POTTERY FROM THE ISLAMIC PERIOD כלי חרס מהתקופה המוסלמית   |   43477
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים במדור האשורולוגי כמדור משני לומדים בשנה ב' את הקורס שלהלן:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
AKKADIAN FOR BEGINNERS אכדית למתחילים   |   42101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
תלמידים הבוחרים את המדור הפרהיסטורי כמדור משני צריכים בשנים ב'-ג' לבחור 6 נ"ז מתוך מבחר קורסי החובה והבחירה של המדור:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
QUATERNARY: LOWER AND MIDDLE PALAEOLITHIC הרביעון: פליאולית תחתון ותיכון   |   43303
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
QUATERNARY: UPPER PALAEO. AND EPIPALAEOLITHIC הרביעון: פליאולית עליון ואפיפליאולית   |   43306
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Biological Anthropology אנתרופולוגיה ביולוגית   |   43416
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
PREHISTORIC ART אמנות פרהיסטורית   |   43503
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (A) כלי צור (א')   |   43513
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (B) כלי צור (ב')   |   43514
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
On Chimps and humans על שימפנזים ואנשים   |   43556
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO ARCHAEOZOOLOGY מבוא לארכאוזואולוגיה   |   43583
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
MAN AND LANDSCAPE IN THE NEGEV: PREHISTORIC ASPECTS אדם ונוף בנגב: היבטים גיאולוגיים באתרים פרהיסטוריים   |   43575
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


חובה ללמוד את המבוא להלן בשנה א' או בשנה ב'. מי שלא למד בשנה א' מבוא אשורולוגי, חייב לקחת השנה את המבוא האגיפטולוגי.הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Kings & Cities: Introduction to the History of A מלכים וערים: מבוא להיסטוריה של מסופוטמיה הקדומה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   42653
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Introduction to Ancient Egyptian Art (A) מבוא לאמנות מצרים העתיקה (א')   |   22642
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


על תלמידים הבוחרים במדור המקראי כמדור משני לבחור בשנים ב'-ג' 6 נ"ז מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO SPATIAL ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה מרחבית   |   43201
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
EARLY POTTERY קרמיקה קדומה   |   43109
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Selected Topics in the Archaeology of the Bronze Age Agean סוגיות נבחרות בארכאולוגיה של העולם האגאי בתקופת הברונזה   |   43158
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Metal Images of gods and kings from the 2nd millennium Levant "וַאֲנִי נַָסַכְתִּי מַלְכִּי": אלים ומלכים עשויים מתכת מן האלף ה-2 לפנה"ס   |   43413
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
MESOPOTAMIA ART & IN THE FIRST MILLENNIHATUM BC אמנות וארכ' במסופוטמיה באלף הראשון לפנה"ס   |   43430
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Social Aspects of Technology ההיבטים החברתיים של הטכנולוגיה   |   43452
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem