מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (0150)
ארכאולוגיה ומזק"ק מדור מקראי ראשי (1913)
שנה ב'


קורסי חובה
תלמידי ארכאולוגיה ומזק"ק חוג ראשי בכל המדורים חייבים בשנה ב' ללמוד את המבואות שלהלן:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO SPATIAL ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה מרחבית   |   43201
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. ARCH.OF ISRAEL AND THE LEVANT: IRON AGE מבוא לארכאולוגיה של א"י והמזרח הקדום (ג): תקופת הברזל   |   43414
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
BEGINNINGS OF CIVILIZATION התפתחות חברות מורכבות   |   43548
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL מבוא לארכאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית   |   43511
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Natural sciences in Archaelogy - Introduction שיטות ממדעי הטבע בארכאולוגיה - מבוא   |   43116
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הלומדים ארכאולוגיה מדור מקראי ראשי חייבים בשנים ב'-ג' ללמוד 10 נ"ז קורסי חובה ו-8 נ"ז קורסי בחירה. להלן קורסי החובה בשנה ב' במדור המקראי הראשי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
EARLY POTTERY קרמיקה קדומה   |   43109
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO NORTHWEST SEMITIC EPIGRAPHY מבוא לאפיגרפיה שמית צפונית-מערבית   |   43507
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


תלמידים הבוחרים במדור הקלאסי כמדור משני צריכים ללמוד בשנים ב'-ג' 4 נ"ז קורסי חובה ו-2 נ"ז קורסי בחירה. סה"כ 6 נ"ז. להלן קורסי החובה:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO BYZANTINE ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה ביזנטית   |   43107
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
2ND TEMPLE PERIOD: JEWISH ART AND ARCHITECTURE אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני, המשנה והתלמוד   |   43523
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים להתמחות בארכאולוגיה מוסלמית כמדור משני חייבים בשנה ב' ללמוד את הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO ARCHAEOLOGY OF ISLAMIC COUNTRIES מבוא לארכאולוגיה של ארצות האסלאם   |   43112
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
POTTERY FROM THE ISLAMIC PERIOD כלי חרס מהתקופה המוסלמית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43477
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים במדור האשורולוגי כמשני חייבים ללמוד בשנה ב' את הקורס שלהן:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
AKKADIAN FOR BEGINNERS אכדית למתחילים   |   42101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
לתלמידי כל המדורים: יש לבחור אחד מבין שני מבואות הניתנים לסירוגין: שנה מבוא אשורולוגי ושנה מבוא אגיפטולוגי. השנה יינתן המבוא האגיפטולוגי. מבוא אשורולוגי יינתן בתשע"ט.הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Kings & Cities: Introduction to the History of Ancient Mesopotamia מלכים וערים: מבוא להיסטוריה של מסופוטמיה הקדומה   |   42653
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Introduction to Ancient Egyptian Art (A) מבוא לאמנות מצרים העתיקה (א')
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   22642
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


על התלמידים הבוחרים את המדור הפרהיסטורי כמדור משני לבחור מתוך מבחר קורסי החובה והבחירה של המדור - סה"כ 6 נ"ז. להלן הקורסים:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
QUATERNARY: LOWER AND MIDDLE PALAEOLITHIC הרביעון: פליאולית תחתון ותיכון   |   43303
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (A) כלי צור (א')   |   43513
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (B) כלי צור (ב')   |   43514
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO ARCHAEOZOOLOGY מבוא לארכאוזואולוגיה   |   43583
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
MAN AND LANDSCAPE IN THE NEGEV: PREHISTORIC ASPECTS אדם ונוף בנגב: היבטים גיאולוגיים באתרים פרהיסטוריים   |   43575
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Archaeological aspects of human mobility היבטים ארכאולוגיים בדגמי ניידות   |   43115
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Terminal Pleistocene cultures of the Mediterranean Basin תרבויות סוף הפלייסטוקן סביב אגן הים התיכון   |   43124
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


וגם


תלמידים הבוחרים בארכאולוגיה מוסלמית כמדור משני צריכים ללמוד בשנים ב'-ג' 2-4 נ"ז מתוך הקורסים שלהלן:הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
INTRO. TO THE HIST. OF THE MUSLIM PEOPLE -PART I מבוא לתולדות העמים המוסלמים- חלק א'   |   38124
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2.5 ש"ש 5 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO ARCHAEOLOGY OF ISLAMIC COUNTRIES מבוא לארכאולוגיה של ארצות האסלאם   |   43112
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
POTTERY FROM THE ISLAMIC PERIOD כלי חרס מהתקופה המוסלמית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43477
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Classical-Byzantine Archaeology: Architecture and Herodian art פרקים בארכ' קלאסית-ביזנטית: אדריכלות ואמנות הרודיאנית   |   43526
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


על תלמידים הבוחרים במדור האשורולוגי כמדור משני לבחור 2 נ"ז מתוך הקורסים שלהלן:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The Assyrian Dialect - Letters, הניב האשורי - מכתבים, כתובות מלכים, חוקים   |   42331
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
King & the god: Religious and ideology in Assyria and Babylonia in the first millennium BCE המלך והאלים: אידיאולוגיה דתית ופוליטית באשור ובבל באלף הראשון לפנה"ס   |   42332
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Texts in the "Women 's dialect" Emesal טקסטים בניב הנשים אמסל   |   42606
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Kings & Cities: Introduction to the History of Ancient Mesopotamia מלכים וערים: מבוא להיסטוריה של מסופוטמיה הקדומה   |   42653
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem