מצב רגיל
תפריט נגישות

קיצורים לכותרות בדף זה


מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (0150)
ארכאולוגיה ומזק"ק מדור פרהיסטורי ראשי (1912)
שנה ב'


קורסי חובה
לתלמידי שנה ב' בכל המדורים בארכאולוגיה :הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
BEGINNINGS OF CIVILIZATION התפתחות חברות מורכבות   |   43548
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. ARCH.OF ISRAEL AND THE LEVANT: IRON AGE מבוא לארכאולוגיה של א"י והמזרח הקדום (ג): תקופת הברזל   |   43414
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL מבוא לארכאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית   |   43511
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO SPATIAL ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה מרחבית   |   43201
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Natural sciences in Archaelogy - Introduction שיטות ממדעי הטבע בארכאולוגיה - מבוא   |   43116
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים במדור פרהיסטורי ראשי צריכים ללמוד בשנים ב'-ג' 14 נ"ז קורסי חובה ו-6 נ"ז מבין קורסי הבחירה במדור. להלן קורסי החובה בשנה ב' במדור הפרהיסטורי הראשי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
QUATERNARY: LOWER AND MIDDLE PALAEOLITHIC הרביעון: פליאולית תחתון ותיכון   |   43303
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
QUATERNARY: UPPER PALAEO. AND EPIPALAEOLITHIC הרביעון: פליאולית עליון ואפיפליאולית   |   43306
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (A) כלי צור (א')   |   43513
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (B) כלי צור (ב')   |   43514
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


תלמידים הבוחרים את המדור הקלאסי כמשני חייבים בשנה ב' לקחת את הקורסים שלהלן:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
2ND TEMPLE PERIOD: JEWISH ART AND ARCHITECTURE אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני, המשנה והתלמוד
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43523
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO BYZANTINE ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה ביזנטית   |   43107
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים להתמחות בארכאולוגיה מוסלמית כמדור משני לומדים בשנה ב' את הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO ARCHAEOLOGY OF ISLAMIC COUNTRIES מבוא לארכאולוגיה של ארצות האסלאם   |   43112
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
POTTERY FROM THE ISLAMIC PERIOD כלי חרס מהתקופה המוסלמית   |   43477
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים אשורולוגיה כמדור משני חייבים בשנה ב' ללמוד אכדית (8 נ"ז) ובשנה ג' סמינריון. להלן קורסי החובה בשנים ב'-ג':הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
AKKADIAN FOR BEGINNERS אכדית למתחילים   |   42101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
לתלמידי כל המדורים: יש לבחור אחד מבין שני מבואות הניתנים לסירוגין: שנה מבוא אשורולוגי ושנה מבוא אגיפטולוגי. השנה יינתן המבוא האגיפטולוגי. מבוא אשורולוגי יינתן בתשע"ט.הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Kings & Cities: Introduction to the History of A מלכים וערים: מבוא להיסטוריה של מסופוטמיה הקדומה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   42653
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Introduction to Ancient Egyptian Art (A) מבוא לאמנות מצרים העתיקה (א')   |   22642
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


על תלמידים הבוחרים במדור המקראי כמדור משני לבחור בשנים ב'-ג' 6 נ"ז מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO SPATIAL ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה מרחבית   |   43201
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
EARLY POTTERY קרמיקה קדומה   |   43109
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Selected Topics in the Archaeology of the Bronze Age Agean סוגיות נבחרות בארכאולוגיה של העולם האגאי בתקופת הברונזה   |   43158
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Metal Images of gods and kings from the 2nd millennium Levant "וַאֲנִי נַָסַכְתִּי מַלְכִּי": אלים ומלכים עשויים מתכת מן האלף ה-2 לפנה"ס   |   43413
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
MESOPOTAMIA ART & IN THE FIRST MILLENNIHATUM BC אמנות וארכ' במסופוטמיה באלף הראשון לפנה"ס   |   43430
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Social Aspects of Technology ההיבטים החברתיים של הטכנולוגיה   |   43452
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
ANCIENT ARCHITECTURE AND URBANISM עיור ואדריכלות קדומים   |   43534
בחינה חלקית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Computers in Archaeology: Topics in digital graphics מחשבים בארכאולוגיה: נושאים בגרפיקה ממוחשבת   |   43743
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Judah's: The first two hundred years ממלכת יהודה: מאתיים השנים הראשונות   |   43454
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Regional Campus: Golan מחנה לימוד אזורי: רמת הגולן   |   43474
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Deciphering Destruction: From Catalhoyuk to Pompeii ארכאולוגיה של חורבן: מצ'אטל הויוק ועד פומפיי   |   43620
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Form, Formation and Context - Analysis of Archaeological Assemblages צורה, חומר וקונטקס - ניתוח מכלולים ארכאולוגיים   |   43736
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The Early Bronze Age I in the SouthernvLevant בדרך אל העיר: תקופת הברונזה הקדומה א'   |   43592
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem