מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (0150)
ארכאולוגיה ומזק"ק מדור פרהיסטורי ראשי (1912)
שנה ב'


קורסי חובה
לתלמידי שנה ב' בכל המדורים בארכאולוגיה :הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
BEGINNINGS OF CIVILIZATION התפתחות חברות מורכבות   |   43548
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. ARCH.OF ISRAEL AND THE LEVANT: IRON AGE מבוא לארכאולוגיה של א"י והמזרח הקדום (ג): תקופת הברזל   |   43414
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL מבוא לארכאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית   |   43511
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO SPATIAL ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה מרחבית   |   43201
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Natural sciences in Archaelogy - Introduction שיטות ממדעי הטבע בארכאולוגיה - מבוא   |   43116
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


. תלמידים הבוחרים במדור פרהיסטורי ראשי צריכים ללמוד בשנים ב'-ג' 14 נ"ז קורסי חובה ו-6 נ"ז מבין קורסי הבחירה במדור. להלן קורסי החובה בשנה ב' במדור הפרהיסטורי הראשי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
QUATERNARY: LOWER AND MIDDLE PALAEOLITHIC הרביעון: פליאולית תחתון ותיכון   |   43303
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
QUATERNARY: UPPER PALAEO. AND EPIPALAEOLITHIC הרביעון: פליאולית עליון ואפיפליאולית   |   43306
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (A) כלי צור (א')   |   43513
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FLINT TOOLS (B) כלי צור (ב')   |   43514
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


. תלמידים הבוחרים את המדור הקלאסי כמשני חייבים בשנה ב' להשתתף בקורסים שלהלן:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO BYZANTINE ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה ביזנטית   |   43107
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
2ND TEMPLE PERIOD: JEWISH ART AND ARCHITECTURE אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני, המשנה והתלמוד   |   43523
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים להתמחות בארכאולוגיה מוסלמית כמדור משני לומדים בשנה ב' את הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO ARCHAEOLOGY OF ISLAMIC COUNTRIES מבוא לארכאולוגיה של ארצות האסלאם   |   43112
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
POTTERY FROM THE ISLAMIC PERIOD כלי חרס מהתקופה המוסלמית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43477
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תלמידים הבוחרים אשורולוגיה כמדור משני חייבים בשנה ב' ללמוד אכדית (8 נ"ז) ובשנה ג' סמינריון. להלן קורסי החובה בשנים ב'-ג':הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
AKKADIAN FOR BEGINNERS אכדית למתחילים   |   42101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ב'
לתלמידי כל המדורים: יש לבחור אחד מבין שני מבואות הניתנים לסירוגין: שנה מבוא אשורולוגי ושנה מבוא אגיפטולוגי. השנה יינתן המבוא האגיפטולוגי. מבוא אשורולוגי יינתן בתשע"ט.הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Kings & Cities: Introduction to the History of Ancient Mesopotamia מלכים וערים: מבוא להיסטוריה של מסופוטמיה הקדומה   |   42653
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Introduction to Ancient Egyptian Art (A) מבוא לאמנות מצרים העתיקה (א')
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   22642
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


על תלמידים הבוחרים במדור המקראי כמדור משני לבחור בשנים ב'-ג' 6 נ"ז מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRO. TO SPATIAL ARCHAEOLOGY מבוא לארכאולוגיה מרחבית   |   43201
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
EARLY POTTERY קרמיקה קדומה   |   43109
משך הבחינה: 1.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Introduction to Mesopotamian Art in the third Millennium BCE מבוא לאמנות מסופוטמית באלף השלישי לפסה"נ   |   43579
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Introduction Mesoporamian Art in the Second Millennium BCE מבוא לאמנות מסופוטמית באלף השני לפנה"ס   |   43483
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INTRODUCTION TO ARCHAEOMETALLURGY מבוא לארכאומטלורגיה   |   43321
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Ancient Greece יוון הקדומה   |   43922
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
THE PERSIAN PERIOD IN ISRAEL התקופה הפרסית בארץ-ישראל   |   43435
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה ב'
תלמידים הלומדים במדור הפרהיסטורי הראשי צריכים לבחור בשנים ב'-ג' 6 נ"ז מתוך קורסי הבחירה של המדור:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
MAN AND LANDSCAPE: PREHISTORIC ASPECTS אדם ונוף: היבטים גאולוגיים באתרים פרהיסטוריים   |   43574
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Archaeological aspects of human mobility היבטים ארכאולוגיים בדגמי ניידות   |   43115
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Terminal Pleistocene cultures of the Mediterranean Basin תרבויות סוף הפלייסטוקן סביב אגן הים התיכון   |   43124
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


. תלמידים הבוחרים את המדור הקלאסי כמדור משני צריכים לבחור בשנים ב'-ג' סה"כ 2 נ"ז מתוך קורסי המיומנויות של המדור (נומיסמטיקה, אפיגרפיה, זכוכית או קרמיקה):הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
LATE ROMAN AND BYZANTINE POTTERY (2-7TH CENTURY) כלי חרס רומיים-ביזנטיים (מאות 7-2)   |   43429
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
HELLENISTIC AND EARLY ROMAN POTTERY כלי חרס הלניסטיים ורומיים קדומים
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43540
בחינה בע"פ 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Through the looking glass: The story of the ancient glass industry מבעד למראה: סיפור תעשיית הזכוכית העתיקה   |   43784
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem