מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-05-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מדע הדתות (0141)
מדע הדתות - מוסמך מחקרי (1461)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'
במסגרת התואר והחל משנה א' יש ללמוד לימודים שיטתיים והשוואתיים בהקף 4-8 נ"ז. חובה על כל תלמידי מוסמך בחוג ללמוד את קורס 24859 "מדעי הקורבן" כסמינר מתודולוגי. (בנוסף לסמינר המתודולוגי שניתן בשנה שעברה).הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Athens and Jerusalem: philosophy and religion in Late Antiquity אתונה וירושלים: פילוסופיה ודת בשלהי העת העתיקה   |   24849
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
New Testament and Its Second Temple Jewish Setting הברית החדשה וזיקתה לעולם המחשבה של יהדות בית שני   |   24918
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Sacred Violence in Late Antiquity אלימות פנים-קהילתית ובין-דתית בקרב יהודים, פגאנים ונוצרים בעת העתיקה   |   24820
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Hellenism in the Mediterranean World in Late Antiquity הליניזם באגן הים התיכון בשלהי העת העתיקה   |   24829
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Religion and Politics: The Interplay between Theology and Power in Early Christianity and Early Isla דת ופוליטיקה: הממשק בין תאולוגיה לשלטון בראשית הנצרות ובראשית האסלאם   |   24847
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Anthropology of Religion אנתרופולוגיה של הדת   |   53530
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Ritual and Magic טקסים ומאגיה   |   53606
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
The Science of Sacrifice: Theory and Practice מדעי הקורבן במבט השוואתי   |   24859
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


במסגרת התואר והחל משנה א' יש ללמוד לימודים בתחום ההתמחות בהקף 16-20 נ"ז באישור יועץ מוסמך בחוג. במסגרת לימודי ההתמחות יש ללמוד במהלך התואר קורסים בקריאת מקורות בהקף 8 נ"ז.הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
The Sermon on The Mountain: Between the New Testament and The Church Fathers הדרשה על ההר: בין הברית החדשה לאבות הכנסייה   |   24838
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Syriac Christianity in the 2-5 Centuries הנצרות הסורית במאות 5-2   |   24960
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Translation and religious traditions in South and Southeast Asia מסורות דת ותרגום בדרום ובדרום-מזרח אסיה   |   24927
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Christianity in the Western Roman Emire הנצרות במערב האימפריה הרומית   |   24833
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
New Testament and Its Second Temple Jewish Setting הברית החדשה וזיקתה לעולם המחשבה של יהדות בית שני   |   24918
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Buddhist Text and their sacrality טקסט וקדושה בבודהיזם   |   24903
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Athens and Jerusalem: philosophy and religion in Late Antiquity אתונה וירושלים: פילוסופיה ודת בשלהי העת העתיקה   |   24849
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Sacred Violence in Late Antiquity אלימות פנים-קהילתית ובין-דתית בקרב יהודים, פגאנים ונוצרים בעת העתיקה   |   24820
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Hellenism in the Mediterranean World in Late Antiquity הליניזם באגן הים התיכון בשלהי העת העתיקה   |   24829
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
Religion and Politics: The Interplay between Theology and Power in Early Christianity and Early Isla דת ופוליטיקה: הממשק בין תאולוגיה לשלטון בראשית הנצרות ובראשית האסלאם   |   24847
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וא


במסגרת התואר והחל משנה א' יש ללמוד לימודי דתות שלא בתחום ההתמחות בהקף 4-8 נ"ז או קורסים מחוגים אחרים - באישור יועץ מוסמך.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי אסיה
Indonesian Histories, Oral Traditions, and Archives Indonesian Histories, Oral Traditions, and Archives   |   35805
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי אסיה
מותר האדם: עיונים במסורות ההודיות מותר האדם: עיונים במסורות ההודיות   |   35808
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי אסיה
Man Wrestles God: Reading about Arjuna and the Hunter אדם שורה עם אל: ארג'ונה נאבק בשיוה   |   35820
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Purity and Impurity in the Bible and in Qumran טומאה וטהרה במקרא ובקומראן   |   21912
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות כללית והשוואתית
Future,Prophecy, Apocalypse עתידיות, נבואה, אפוקליפסה   |   19824
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Purity and Impurity in the Bible and in Qumran טומאה וטהרה במקרא ובקומראן   |   21912
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Reading in Philo and medieval Cabbala קריאה בפילון בהשוואה לקבלת ימי הביניים   |   14756
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :שפה וספרות ערבית
The Bible and its Traditions in Arabic המקרא ומסורותיו בערבית   |   16854
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
A Greek novel רומן יווני   |   28886
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות האמנות
Art, Religion and Society in Late Antiquity אמנות, דת וחברה בשלהי העת העתיקה   |   05803
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
בחינה גמר מסכמת- התלמיד ייבחן בבחינה מסכמת בע"פ ובכתב הכוללת שני נושאים- אחד בתחום ההתמחות והאחר בתחום הלימודים השיטתיים והשוואתיים ותבדק ע"י שני מורים.הפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem