מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2016-2017 ( תשע"ז )
תאריך עדכון 28-06-2017

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

לימודי האסלאם והמזרח התיכון (0122)
לימודי האסלאם והמזה"e;ת מוסמך לא מחקרי (1391)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובההפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
METHOD. APPROACH. TO STUDY OF ISLAM & MID. EAST עיונים מתודולוגיים בחקר האסלאם והמזה"ת   |   38800
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
SEMINAR FOR ADVANCED STUDENTS פורום מחקר   |   38854
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
המרחב הפרסי-איראני בהקשרו ההיסטורי הרחב. דרישה מוקדמת בקורסים טקסטואליים : פטור מפרסית. פתוח לתלמידי "פרסית למתקדמים" באישור המרצה. כדי להירשם לקורסים מביה"ס לתלמידי חו"ל, יש למלא טופס במזכירות החוג.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
ELEMENTARY MODERN STANDARD PERSIAN פרסית למתחילים   |   38126
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
ADVANCED MODERN STANDARD PERSIAN פרסית למתקדמים   |   38127
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
SELECTED READINGS IN CLASSICAL PERSIAN POETRY קריאה בשירה פרסית קלאסית   |   38828
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
THE EURASIAN STEPPE AND IRAN: 600-1600 עמי הערבה האירו-אסייתית ותולדות איראן: 1600-600   |   38848
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
FLUENCY IN PERSIAN PRESS מיומנויות קריאה בכתבי-עת בפרסית   |   38886
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
STORIES OF THE IRAN-IRAQ WAR סיפורי מלחמה: טקסטים ספרותיים על-אודות מלחמת איראן-עיראק   |   38892
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
THE HEROIC EPIC, ANCIENT NEAR EASTERN AND ARMENO-IRANIAN TRADITION האפוס ההרואי: בין המזרח הקדום לאיראן וארמניה   |   38908
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
THE MONGOL EMPIRE IN WORLD HISTORY - BETWEEN CHINA AND IRAN האימפריה המונגולית בהיסטוריה העולמית - בין סין לאיראן   |   38960
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
SELECTED TOPICS IN ANDALUSIAN HISTORY AND CILTUR פרקים נבחרים בהיסטוריה ותרבות האנדלוסית
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   38980
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Clash of Civilization in Iran's Cinema and Educa התנגשות ציוויליזציות בקולנוע ובחינוך באיראן   |   01706
1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
         

בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Selected Problems in Islamic History and Civiliz סוגיות נבחרות בהיסטוריה וחברה של האסלאם   |   01987
1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
          סילבוס / Syllabus


וגם


המרחב העות'מאני-תורכי. דרישה מוקדמת בקורסים טקסטואליים : "תורכית למתחילים". כדי להירשם לקורסים מביה"ס לתלמידי חו"ל, יש למלא טופס במזכירות החוג.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
MAIN ISSUES IN THE OTTOMAN EMPIRE בעיות יסוד בהיסטוריה העות'מאנית   |   38833
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
GENDER AND SEXUALITY IN THE LATE OTTOMAN PERIOD מגדר ומיניות בשלהי האימפריה עות'מאנית   |   38803
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
SALONICA: BETWEEN EMPIRE AND NATION-STATE סלוניקי: בין אימפריה למדינת-לאום   |   38970
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
CHILDREN AND CHILDHOOD IN THE OTTOMAN EMPIRE ילדים וילדוּת באימפריה העות'מאנית   |   38971
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
TURKISH FOR ADVANCED STUDENTS תורכית למתקדמים   |   38524
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
TURKISH FOR BEGINNERS תורכית למתחילים   |   38525
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
COLONIALISM IN THE MIDDLE EAST קולוניאליזם במזרח התיכון   |   38993
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
Turkey's Regional Foreign Policies: Changing Tie מדיניות החוץ האיזורית של תורכיה   |   01510
1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
         

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
READING TEXTS IN MODERN TURKISH קריאת טקסטים בתורכית מודרנית   |   38811
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


וגם


מזה"ת המודרני (ישראל-ערב). כדי להירשם לקורסים מביה"ס לתלמידי חו"ל, יש למלא טופס במזכירות החוג.הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
ISLAM AND STATE דת ומדינה באסלאם   |   38860
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
PALESTINIAN ON ZIONISM AND JEWS - READING TEXTS פלסטינים על ציונות ויהודים - קריאת טקסטים   |   38930
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
THE MISTRESS SYNDROME: ISRAEL IN THE MIDDLE EAST סינדרום הפילגש: ישראל במזה"ת   |   38931
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
BETWEEN SPRINGS AND WINTER: THE ARAB REVOLUTIONS AND THEIR RESULTS בין אביב לחורף: המהפכות בעולם הערבי ותוצאותיהן   |   38940
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
JUDAISM. JEWS & ISRAEL IN LEGAL OPINIONS OF SHAYKH YUSUF AL-QARADAWI-READING TEXTS יהדות, יהודים וישראל בפסיקת הלכה של שיח' יוסוף אל -קרצ'אוי - קריאת טקסטים   |   38963
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודי האסלאם והמזרח התיכון
ZIONISM AND ISRAEL IN THE ARAB LIBERAL THOUGHT-READING TEXTS הציונות וישראל בהגות הליברלית הערבית - קריאת טקסטים   |   38965
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם
Civil Society Conflict Transformation & Reconciliation:Between Theory טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה ומעשה   |   54750
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem