מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 18-06-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מחשבת ישראל (0113)
מחשבת ישראל - מוסמך מחקרי (1491)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
שיעורי עזר: א. מכינה בתלמוד לתלמידי מ"א (4 נ"ז). ב. שפה שנה שנייה ברמת מתקדמים, 8 ש"ש לפחות.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
STUDIES IN THE BABYLONIAN TALMUD & ITS RESEARCH מכינה בתלמוד: עיונים בתלמוד הבבלי ומחקרו   |   07900
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
עת העתיקה:הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Textual and Ideological Studies in the Literature of the Second Temple Period Between the Bible and עיונים טקסטואליים ורעיוניים בספרות בית שני בין המקרא לספרות חז"ל   |   07882
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
JEWISH POLITICAL THEOLOGY תיאולוגיה פוליטית יהודית   |   14749
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Reading in Philo and medieval Cabbala קריאה בפילון בהשוואה לקבלת ימי הביניים   |   14756
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Philosophy and Theology in Jewish Medieval Thought פילוסופיה ותיאולוגיה, פרקים נבחרים   |   14758
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
New Streams in philosophy of Halakah עיונים בפילוסופיה של ההלכה   |   14837
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The Dead Sea Scrolls מגילות מדבר יהודה   |   14760
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


ימי הבינייםהפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
JEWISH POLITICAL THEOLOGY תיאולוגיה פוליטית יהודית   |   14749
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Religion and Science in Jewish Thought after Maimonides דת ומדע בהגות היהודית אחרי הרמב"ם   |   14751
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Maimonides and Thomas Aquinas: Selected Topics הרמב"ם ותומאס אקווינס: סוגיות נבחרות   |   14752
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Reincarnation and Transmigration of Souls גלגול נשמות: מזרח ומערב   |   14755
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Readings in the Book Ruah Hen קריאה בספר רוח חן   |   14757
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Philosophy and Theology in Jewish Medieval Thought פילוסופיה ותיאולוגיה, פרקים נבחרים   |   14758
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Hasdai Crescas' Or Hashem אור ה' לחסדאי קרשקש   |   14759
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
New Streams in philosophy of Halakah עיונים בפילוסופיה של ההלכה   |   14837
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


העת החדשההפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Gur Hasidism: Personalities and Ideas חסידות גור: אישים ורעיונות   |   13947
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The Doctrine of Evil in Modern Kabbalah תורת הרע בקבלת העת החדשה   |   14753
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Oral Torah? Topics in the Philosophy of Language in the Context of Jewish Thought תורה שבעל פה? נושאים בפילוסופיה של הלשון בהקשרה של מחשבת ישראל   |   14750
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
History of Jewish thought in the United States תולדות מחשבת ישראל בארה"ב   |   14754
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Philosophy and Theology in Jewish Medieval Thought פילוסופיה ותיאולוגיה, פרקים נבחרים   |   14758
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
New Streams in philosophy of Halakah עיונים בפילוסופיה של ההלכה   |   14837
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
TUTORIAL READING קריאה מודרכת   |   14922
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Graduate Seminar in German-Jewish Thought and Culture סמינריון בהגות יהודית גרמנית   |   14763
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
שיעורי עזר: א. מכינה בתלמוד לתלמידי מ"א (4 נ"ז). ב. שפה שנה שנייה ברמת מתקדמים, 8 ש"ש לפחות.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
STUDIES IN THE BABYLONIAN TALMUD & ITS RESEARCH מכינה בתלמוד: עיונים בתלמוד הבבלי ומחקרו   |   07900
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
SEMINAR RESEARCH PROJECT IN M.A. STUDIES עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי בלימודי מ"א   |   74449
עבודה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה ב'
עת העתיקה:הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Textual and Ideological Studies in the Literature of the Second Temple Period Between the Bible and עיונים טקסטואליים ורעיוניים בספרות בית שני בין המקרא לספרות חז"ל   |   07882
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
JEWISH POLITICAL THEOLOGY תיאולוגיה פוליטית יהודית   |   14749
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Reading in Philo and medieval Cabbala קריאה בפילון בהשוואה לקבלת ימי הביניים   |   14756
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem