מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מחשבת ישראל (0113)
מחשבת ישראל בוגר משני (1441)
שנה ג'


קורסי חובההפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Classical sources of the Medieval Jewish Philosophy המקורות הקלאסיים של הפילוסופיה היהודית בימי-הביניים   |   14108
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The Philosophical Sources of Modern Jewish Thought המקורות הפילוסופיים של ההגות היהודית בזמן המודרני   |   14117
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אחר
INFORMATION & LIBRARY RESOURCES הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב   |   74122
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
PROFICIENCY EXAMINATION בחינת בקיאות   |   14400
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה ג'
יש לבחור אחד מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
ZOHAR READINGS FOR BEGINNERS קריאה בספר הזוהר למתחילים   |   14100
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
ZOHAR READINGS FOR BEGINNERS קריאה בספר הזוהר למתחילים   |   14101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור אחד מבין הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
READINGS IN MAIMONIDES' GUIDE OF THE PERPLEXED קריאה בספר "מורה הנבוכים" לרמב"ם   |   14211
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
READINGS IN MAIMONIDES' GUIDE OF THE PERPLEXED קריאה בספר "מורה הנבוכים" לרמב"ם   |   14242
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


לימודי עזר: יש לבחור קורס אחד מהשלושה - מכינה בתלמוד. תלמידים הלומדים בשני חוגים במכון למדעי היהדות יצרפו, לצורך שקלול הציון, את לימודי המכינה בתלמוד לאחד החוגים עפ"י בחירתם.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (A) מכינה בתלמוד (א)   |   07150
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (B) מכינה בתלמוד (ב)   |   07151
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
TALMUD PREPARATORY COURSE (C) מכינה בתלמוד (ג)   |   07152
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


יש לבחור 2 קורסי תרגיל מתוך 4הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Who is against Whom? Schools of Ancient Jewish Thought "מי נגד מי? זרמים בהגות היהודית העתיקה"   |   14175
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Kabblah in the middle ages קבלה בימי הביניים   |   14252
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
God, world, and Human Being in Contemporary Jewish Philosophy אל, עולם, ואדם בפילוסופיה היהודית העכשווית   |   14301
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Major Trends in Medieval Jewish Philosophy קווי יסוד בפילוסופיה היהודית בימי הביניים   |   14628
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ג'
העת העתיקה ותקופת חז"להפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Women philosophers in Ancient Judaism. A close reading of Philo's "On the Contemplative Life" נשים פילוסופיות בקהילה היהודית העתיקה. קריאה צמודה של "חיי עיון"לפילון האלכסנדרוני   |   14319
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Studies in Bereshit Rabba עיונים במדרש בראשית רבה   |   14352
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The Festival of Sukkot in Biblical and Post Biblical Literature חג הסוכות במקרא בימי הבית השני ובמשנת חז"ל   |   14624
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
2ND TEMPLE LITERATURE: APOCALYPTIC, HISTORIOGRAPHY AND PRAYER מבוא לספרות יהודית מימי הבית השני: אפוקליפסה,היסטוריגרפיה ותפילה   |   21565
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Topics in Jewish Political Thought from the Bible until the Medieval Period סוגיות במחשבה המדינית היהודית מהמקרא עד ימי הביניים   |   14137
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  


העת החדשה: פילוסופיה וקבלההפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The World of Tikkun (Restitution): Lurianic Kabbalah and its Perception of Action עולם התיקון: קריאות בקבלת האר"י ובתפיסת הפעולה שלה   |   14127
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Pantheism in Modern Jewish Philosophy פנתאיזם בפילוסופיה היהודית המודרנית   |   14396
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
On the Concept of "Encounter" in Jewis Thought in the Middle Ages and in the Modern Age על מושג "המפגש" במחשבת ישראל בימי הביניים ובעת החדשה   |   14627
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


העת העתיקה ותקופת חז"ל,הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Jews, Christians and Pagans in Late Antique Palaestina יהודים, נוצרים ופאגנים בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה   |   14243
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Wicked People, Sinners and Heretics פושעים, חטאים ורשעים   |   14128
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  


ימי הביניים: פילוסופיה.הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Political issues in Medieval Jewish thought סוגיות מדיניות בהגות היהודית בימי-הביניים   |   14258
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Contradictions in the Guide of the Perplexed סתירותיו של מורה הנבוכים   |   14292
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


ימי ביניים: קבלההפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Sitra Ahra: Demons, Harmers and Other Gods סטרא אחרא: שדים, מזיקים ואלהים אחרים   |   14318
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


העת החדשה: פילוסופיה וקבלההפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
The Return to the Bible in Modern Jewish Philosophy החזרה למקרא בפילוסופיה יהודית מודרנית   |   14625
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem