מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2016-2017 ( תשע"ז )
תאריך עדכון 28-06-2017

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

ספרות עברית (0108)
ספרות עברית מוסמך מחקרי (1890)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
לימודי חובה תיאורטיםהפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The Fantastic in Modern Hebrew Literature אם החיטה: על הפנטסטי בספרות העברית   |   17864
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
God and the Sovereign in Israeli Literature האל והריבון בסיפורת הישראלית   |   17929
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


סמינריון על מדורי - לימודי חובה יש ללמוד את הסמינריון בשנה ראשונה או שניה לתוארהפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
TRENDS AND PERIODS IN THE STUDY OF HEBREW LITERATURE לחקור ספרות עברית: עיונים בסוגיות יסוד   |   17950
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


המכינה לתלמוד:לימודי עזר באישור יועץ המוסמך ניתן להמיר את המכינה בתלמוד בקורסים מחוגי מדעי היהדות בהיקף 4 נ"זהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
STUDIES IN THE BABYLONIAN TALMUD & ITS RESEARCH מכינה בתלמוד: עיונים בתלמוד הבבלי ומחקרו   |   07900
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


מדור האגדה והספרות העממית : לתלמידים שזהו מדור התמחותם - יש ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז מתוך הקורסים הבאים: לתלמידים שזהו אינו מדור התמחותם- יש ללמוד עד 4 נ"ז - יש ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז מתוך הקורסים הבאים: יש ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז מתוך הקורסים הבאים:הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
TRAVEL NARRATIVES IN RABBINIC LITERATURE 'מאין הרגלים': סיפורי מסע בספרות המדרש והאגדה   |   17808
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Apocalypse: From the Bible to the Talmud גילוי נסתרות: מהאפוקליפסה המקראית עד האפוקליפסה התלמודית   |   17831
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
between the lines' - Interdisciplinary Studies in Aggadah Literature' 'בין השיטין' - עיונים בינתחומיים בספרות האגדה   |   17858
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Between Dialogue and Polemic: Rabbis and Heretics in the Land of Israel and in Babylonia בין דיאלוג לפולומוס: חכמים ומינים בארץ ישראל ובבבל   |   17971
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
"Fill the Gap": The Emergence of Rabbinic Liturgy למלא את החלל: לשאלת התפתחות התפילה בישראל   |   17991
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


מדור השירה והפיוט בימי הביניים : לתלמידים שזהו מדור התמחותם -יש ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז מקורסי המדור במהלך התואר. לתלמידים שזהו אינו מדור התמחותם- יש ללמוד עד 4 נ"ז מקורסי המדור במהלך התואר.הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
TUTORIAL- POETRY SECTION הדרכה אישית - מדור שירה ופיוט
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   17898
עבודה בכתב 0 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The Qedushta for Rosh ha-Shana and Yom Kipur קווי ייחוד בקדושתאות לימים הנוראים   |   17720
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
THE INDIVIDUAL IN EARLY HEBREW POETRY שירת היחיד בין קודש לחול   |   17861
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
FEMININE VOICES IN EARLY HEBREW VERSE 'עלמה משוררת'- קולות נשיים בשירה עברית מוקדמת   |   17973
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


מדור הספרות העברית החדשה: לתלמידים שזהו מדור התמחותם -יש ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז מתוך הקורסים הבאים: לתלמידים שזהו אינו מדור התמחותם- יש ללמוד עד 4 נ"זהפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
TUTORIAL - MODERN HEREW LITERATURE הדרכה אישית - מדור ספרות עברית חדשה   |   17811
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
“I am the man” – The Concept of the “I” in Hebrew Poetry - From Biblical poetry until Today אני האיש" – מושג ה"אני" בשירה העברית מהתנ"ך ועד השירה העכשווית   |   17802
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The Fantastic in Modern Hebrew Literature אם החיטה: על הפנטסטי בספרות העברית   |   17864
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Saul Tchernichowsky – Poet and Translator שאול טשרניחובסקי המשורר והמתרגם   |   17986
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
The Spatial Turn in the Study of Culture מעבר למקום: המפנה המרחבי בחקר התרבות   |   54310
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי החברה :לימודי תרבות-תכנית אישית
Useful past, enchanted past: Critical study of Heritage, Tradition & Nostalgia. עבר שימושי, עבר חלומי: עיון ביקורתי במורשת מסורת ונוסטלגיה   |   54312
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


שפה זרה שנייה: יש ללמוד שפה זרה שנייה מתחילים + מתקדמים במהלך התואר. תלמידים שיעמדו בבחינת פטור ברמת מתקדמים פטורים מחובה זו.הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ADVANCED FRENCH צרפתית למתקדמים   |   09100
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בצרפתית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
FRENCH FOR BEGINNERS צרפתית למתחילים   |   09103
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בצרפתית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
RUSSIAN FOR BEGINNERS רוסית - רמה א   |   26102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
ADVANCED RUSSIAN רוסית - רמה ב   |   26301
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
SPANISH FOR BEGINNERS ספרדית למתחילים   |   29101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בספרדית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ADVANCED SPANISH ספרדית למתקדמים   |   29102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בספרדית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
GERMAN FOR BEGINNERS גרמנית למתחילים   |   32104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
ADVANCED GERMAN - A גרמנית למתקדמים - א   |   32110
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי נלמד בגרמנית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
Reading of academic texts in German קריאת טקסטים אקדמיים בגרמנית   |   32111
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד בגרמנית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ITALIAN FOR ADVANCED STUDENTS איטלקית למתקדמים   |   45102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד באיטלקית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem