מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2016-2017 ( תשע"ז )
תאריך עדכון 28-06-2017

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

ספרות עברית (0108)
ספרות עברית בוגר משני עם חוג ראשי במדעי הרוח (1841)
שנה ב'


קורסי חובה
קורסי ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות חובה לתלמידים הלומדים בחוגים ספרויותיים במסלול ראשי, וגם לתלמידים הלומדים חוג ראשי בפקולטה אחרת. יש ללמוד במקביל את התרגילים הנלווים לקורסים הללו במסגרת החוג.הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
20TH CENT. LITERATURES: BASIC TOPICS תורות הספרות במאה ה-20: סוגיות יסוד   |   10610
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
LANDMARKS OF CRITICISM: FROM PLATO TO NIETZSCHE תחנות בביקורת הספרות: מאפלטון ועד ניטשה   |   10615
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


תרגילי חובה הנלווים לקורסי החובה של ביה"ס לספרויותהפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
20TH CENT. LITERATURES: BASIC TOPICS - TUTORIAL קריאת טקסטים בתורות הספרות במאה ה - 20   |   10655
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
TOPICS IN POETICS AND AESTHETICS: TUTORIAL קריאת טקסטים בביקורת הספרות והאסתטיקה: מאפלטון עד ניטשה   |   10665
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
לימודי בחירה- סמינריונים מדור האגדה והספרות העממית. בשנים ב-ג יש ללמוד שני סמינריונים משני מדורים שונים ולהגיש בהם עבודות סמינריוניות.הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The Narratives of Bereshit Rabbah סיפורי בראשית רבה: מעשי חכמים והסיפור המקראי המורחב   |   17246
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Introduction to Israeli Prose מבוא לסיפורת ישראלית   |   17102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Joseph & Potiphar's Wife: Bible to Midrash סיפור יוסף ואשת פוטיפר מן המקרא ועד המדרש   |   17254
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Literature& Animals ספרות וחיות   |   17103
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The secret garden - Paradise in the midrash literature סוד הגן הנעלם- גן עדן במדרש   |   17307
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Prayer: From the Bible to the Prayerbooks התפילה בישראל מן המקרא ועד לסידורי התפילה   |   17154
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The secret garden - Paradise in the midrash literature סוד הגן הנעלם- גן עדן במדרש   |   17307
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
INTRODUCTION TO JEWISH LITURGY - PART I מבוא לתפילות ישראל - חלק א'   |   17260
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :יידיש
INTRODUCTION TO YIDDISH STUDIES מבוא ליידיש ולתרבותה   |   18114
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
An Isolated Mountainous Castle: Israel in the Works of State' Generation Authors טירה הררית מנותקת: ישראל של עמוס עוז, א.ב. יהושע ובני דורם   |   17236
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
"Blood for dessert": Christianity in Modern Hebrew Literature "קצת דם לקינוח": קולות נוצריים בספרות   |   17241
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The Narratives of Bereshit Rabbah סיפורי בראשית רבה: מעשי חכמים והסיפור המקראי המורחב   |   17246
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Following Psalms: Scriptural Psalms and their afterlives יוצרים בעקבות מזמורים: תהלים כמקור השראה   |   17247
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
The secret garden - Paradise in the midrash literature סוד הגן הנעלם- גן עדן במדרש   |   17307
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
"Job, A Happy Prince", Women's Hebrew Poetry and the Bible "איוב נסיך מאושר": משוררות כמפרשות של המקרא   |   17314
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :פולקלור ותרבות עממית
Folklore and Folk-narrative Genres: Introduction סוגיות יסוד בחקר הסוגה (ז'אנר) העממית   |   12115
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי בחירה- סמינריונים מדור השירה והפיוט בימי הביניים .הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Following Psalms: Scriptural Psalms and their afterlives יוצרים בעקבות מזמורים: תהלים כמקור השראה   |   17247
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Love in Hebrew Poetry in Spain: Reality and Allegory שירת האהבה בספרד: בין ראליה לאלגוריה   |   17303
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


לימודי בחירה- סמינריונים מדור הספרות העברית החדשה. בשנים ב-ג יש ללמוד שני סמינריונים משני מדורים שונים ולהגיש בהם עבודות סמינריוניות.הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
An Isolated Mountainous Castle: Israel in the Works of State' Generation Authors טירה הררית מנותקת: ישראל של עמוס עוז, א.ב. יהושע ובני דורם   |   17236
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
"Blood for dessert": Christianity in Modern Hebrew Literature "קצת דם לקינוח": קולות נוצריים בספרות   |   17241
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
By Nathan Altermann – Rerwading "Stars Outside" "כוכבים בחוץ" לנתן אלתרמן – קריאה מחודשת   |   17244
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Man and Destiny in the Poetry of the Haskalah אדם וגורלו בשירת ההשכלה   |   17249
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
"Job, A Happy Prince", Women's Hebrew Poetry and the Bible "איוב נסיך מאושר": משוררות כמפרשות של המקרא   |   17314
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ג'


לימודי בחירה הפתוחים לתלמידי החוג שנים א-ג . קורסי שיעור וסמינר פתוחים לתלמידי שנים ב-ג בלבד.הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Introduction to Israeli Prose מבוא לסיפורת ישראלית   |   17102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Literature& Animals ספרות וחיות   |   17103
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem