מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
 

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט


תלמוד והלכה (0102)
תלמוד והלכה מוסמך לא מחקרי (1480)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי בחירה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Studies in Yerushalmi Sotta תלמוד ירושלמי: עיונים במסכת סוטה   |   07874
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Medieval rabbinic Responsa עיונים בתשובות הראשונים   |   07878
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Textual Traditions of the Babylonian Talmud עיונים במסורות הנוסח של התלמוד הבבלי   |   07904
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Song of Songs in Midrash and Christian Exegesis שיר השירים במדרש ובפרשנות הנוצרית   |   07909
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Temple Between Mishah and Tosefta המקדש בין המשנה ותוספתא   |   07911
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Jewish-Islamic Theology and Law: Reciprocal Pathways in Judaeo-Arabic Judicial Works משפט ותאולוגיה יהודיים ומוסלמיים: זיקות גומלין בספרות ההלכה בארצות המזרח   |   07912
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובה
.הפקולטה למדעי הרוח :אחר
FINAL EXAM בחינת גמר   |   74444
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 0 ש"ש 0 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה ב'
.הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Studies in Yerushalmi Sotta תלמוד ירושלמי: עיונים במסכת סוטה   |   07874
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Medieval rabbinic Responsa עיונים בתשובות הראשונים   |   07878
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Textual Traditions of the Babylonian Talmud עיונים במסורות הנוסח של התלמוד הבבלי   |   07904
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Song of Songs in Midrash and Christian Exegesis שיר השירים במדרש ובפרשנות הנוצרית   |   07909
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Temple Between Mishah and Tosefta המקדש בין המשנה ותוספתא   |   07911
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Jewish-Islamic Theology and Law: Reciprocal Pathways in Judaeo-Arabic Judicial Works משפט ותאולוגיה יהודיים ומוסלמיים: זיקות גומלין בספרות ההלכה בארצות המזרח   |   07912
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem