מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2018-2019 ( תשע"ט )
תאריך עדכון 22-07-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

מקרא (0101)
מקרא - מוסמך לא מחקרי (1470)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
.הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
FUNDAMENTAL ISSUES IN BIBLICAL CRITICISM סוגיות יסוד בחקר המקרא
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   21865
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
STUDIES IN THE ARAMAIC TARGUMS OF THE BIBLE עיונים בתרגומים הארמיים למקרא   |   21882
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Introduction to Aramaic Part 1: Biblical Aramaic מבוא לארמית א': ארמית המקרא   |   25140
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי עזר: מכינה בתלמוד לתלמידי מ"אהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
STUDIES IN THE BABYLONIAN TALMUD & ITS RESEARCH מכינה בתלמוד: עיונים בתלמוד הבבלי ומחקרו   |   07900
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
יש לבחור לפחות 22 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר.הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
BIBLICAL HISTORIOGRAPHY סוגיות בהיסטוריוגרפיה המקראית   |   21804
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Wisdom Literature עיונים בספרות החכמה   |   21841
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
THE PRIESTLY NARRATIVE הסיפור הכוהני   |   21856
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Studies in 8th Century Prophets עיונים בנביאי המאה ה-8 - חלק א'   |   21900
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Studies in 8th Century Prophets עיונים בנביאי המאה ה- 8 חלק ב'   |   13813
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Composite Narratives in the Pentateuch הסיפור המורכב שבתורה   |   21902
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
AAA ספרות מחצר המלוכה במקרא ובאשור - חלק א'   |   21921
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
דרישות קדם     תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
AAA ספרות מחצר המלוכה במקרא ובאשור- חלק ב'   |   21922
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
דרישות קדם     תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
TUTORIAL READING קריאה מודרכת   |   21832
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
THE SEPTUAGINT TO THE BOOK OF JOSHUA THE SEPTUAGINT TO THE BOOK OF JOSHUA   |   21810
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
דרישות קדם     תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
The inner biblical debate on Messianism and Eschatology הויכוח הפנים מקראי על משיחיות ואסכאטולוגיה   |   21901
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


יש לבחור עד 12 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. קורסים מומלצים מחוץ לחוגהפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Greek and Greek Culture ing the Land of Israel יוונית ייוונות בארץ ישראל   |   14825
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Monarchy in Classical Jewish Thought Monarchy in Classical Jewish Thought   |   14835
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :מחשבת ישראל
Jewish Thought and Scholastic culture – Gersonides and his time הגות יהודית ותרבות סקולסטית – הרלב"ג ותקופתו   |   14977
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
what Judaism owes to Christianity מה תרמה הנצרות ליהדות   |   13700
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Enlightenment and Scripture המקרא בראי ההשכלה   |   13800
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Ancient Synagogue: History and Archaeology בית הכנסת העתיק: היסטוריה וארכאולוגיה   |   13825
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Modern Research in The Second Period Temple מגמות בחקר תולדות ישראל בעת העתיקה   |   13845
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Contesting the Land: Late Antique Jews and Christians in the Holy Land בין יהודים לנוצרים: המאבק על ניצורה של ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה   |   13920
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
STORIES COLLECTIONS IN AGGADIC LITERATURE – NARRATIVES IN CONTEXT קובצי סיפורים באגדת חז"ל – הסיפור בהקשריו   |   17823
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
PREEXISTENCE IN EARLY JEWISH SOURCES מלפני בראשית: הבריאה ומה שקדם לה, ממקרא ועד פיוט   |   17833
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Crime and Punishment: Adam to Noah החטא ועונשו: מהאדם הראשון עד נח   |   17839
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
VOCALIZATION (NIQQUD) ניקוד   |   25123
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Introduction to Aramaic Part 1: Biblical Aramaic מבוא לארמית א': ארמית המקרא   |   25140
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
Aramaic (B): Biblical Aramaic and Targum Onqelos מבוא לארמית ב': ארמית המקרא ותרגום אונקלוס   |   25144
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem