לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מגדר ומדע - 87843
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עתניאל דרור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: otnield@ekmd.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: 11-12

מורי הקורס:
ד"ר עתניאל דרור

תאור כללי של הקורס:
לבחון את מהות המדע והרפואה המודרניים מנקודת מבטן של גישות המאמצות פרספקטיבות מגדריות שונות בהתייחס הן לידע והן לעשייה (פרקסיס) המדעי והרפואי

מטרות הקורס:
נבחן קשת של גישות: החל בגישות המאמצות את האסכולה של הבנייה (constructivism), נמשיך בגישות שצמחו לאחרונה מתוך מדעי הטבע ומשלבות בין ביקורת פמיניסטית וגישה אנטי-הבנייתית לידע (“feminist science”); וכלה באסכולות הדוחות את מודל ההבניה אולם מאמצות את המגדר כקטגוריה חשובה, מתוך מבט מדעי (לדוגמא: gender based medicine)

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להציג אסכולות שונות הבוחנות את ההקשרים בין מדע ומגדר. לנתח מנקודות מגדריות שונות את הידע המערבי המודרני.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: סמינר

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא
מגדר, מדע וחברה
שוני, מגדר, מדע
מודלים של מין
גוף האשה
גוף האשה בחברה של גברים
סקס מאטרס
מדע פמיניסטי
גבריות ומדע
סכמות של מגדר
תיאוריה מדעית פמיניסטית
עצוב פמיניסטי
ארכיאולוגיה פמיניסטית
מאטיריאל פמיניזם
מדע המגדר

חומר חובה לקריאה:
descriptions of Fertilization: Egg and Sperm
2. Emily Martin, "The Egg and the Sperm: How Science has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles," Signs: Journal of Women in Culture and Society 16 (1991): 485-501.
1. Nelly Oudshoorn, ”On Measuring Sex Hormones: The Role of Biological Assays in Sexualizing Chemical Substances” Bulletin of the History of Medicine 64 (1990): 243-261.
2. Myra J. Hird, Sex, Gender, and Science (Palgrave, 2004), Chapter Two, pp. 17-28.
1. Cynthia Kraus, “Naked Sex in Exile: On the Paradox of the “Sex Question” in Feminism and in Science,” NWSA Journal, Vol. 12 (2000), pp. 153-157
2. Letitia Meynel, “Pictures, Pluralism, and Feminist Epistemology: Lessons from “Coming to Understand”, Hypatia vol. 23, no. 4 (October–December 2008), pp. 1-10.
3. Gender Based Medicine: newspaper articles
4. Ray Moynihan, “The making of a disease: female sexual dysfunction,” British Medical Journal 326 (2003): 45-47.
5. Emily Martin, “Premenstrual Syndrome, Work Discipline, and Anger,” in Wyer, et al. Women, Science, and Technology (Routledge, 2001), pp. 285-298.
6. Lori D. Hager, “Sex Matters: Letting Skeletons Tell the Story,” in Londa Schiebinger (ed.), Gendered Innovations in Science and Engineering (Stanford, 2008), pp. 65-78.
1. Robert A. Nye, “Medicine and Science as Masculine ‘Fields of Honor’,” Osiris 12 (1997): 60-79.
2. Naomi Oreskes, "Objectivity or Heroism? On the Invisibility of Women in
Science," Osiris 11 (1996): 87-113. Focus on 102-113
1. Deboleena Roy , “Asking Different Questions: Feminist Practices for the Natural Sciences,” Hypatia vol. 23, no. 4 (October–December 2008), pp. 148-153 (presentation)
2. Intro + Longino, in Wyer, et al. Women, Science, and Technology (Routledge, 2001), pp. 210-212; 216-217
3. Schiebinger, Introduction, in Londa Schiebinger (ed.), Gendered Innovations in Science and Engineering (Stanford, 2008), pp. 1-6.
4. Evelyn Fox Keller, A Feeling for the Organism: The Life and Work of Barbara McClintock (San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1983), pp. 197-207
1. Tatiana Butovitsch Temm, “If You Meet…How Volvo Designed a Car for Women…” in Londa Schiebinger (ed.), Gendered Innovations in Science and Engineering (Stanford, 2008), pp. 131-149.
2. Judy Wajcman, “The Built Environment: Women’s Place, Gendered Space,” in Wyer, et al. Women, Science, and Technology (Routledge, 2001), pp. 194-208.
1. Alison Wylie, “Doing Social Science as a Feminist,” in Angela H. Creager, Elizabeth Lunbeck, Londa Schiebinger (ed.), Feminisms in Twentieth-Century Science, Technology, and Medicine (Chicago, 2001), pp 28-40.
Margaret W. Conkey, “One Thing Leads to Another: Gendering Research in Archaeology,” in Londa Schiebinger (ed.), Gendered Innovations in Science and Engineering (Stanford, 2008), pp.43-64
1. Celia Roberts, “Biological Behavior? Hormones, Psychology, and Sex,”
NWSA Journal, Vol. 12 (2000), pp. 11-17.
Anne Fausto-Sterling, “The Bare Bones of Sex: Part 1—Sex and Gender,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 30 (2005), pp. 1491-1517

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 5 %
הגשת עבודה 85 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
5 תרגילים קצרים על החומר השבועי הנקרא מהווים 10 אחוזים מהציון הסופי על הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה