לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אוספי טבע ביולוגים וגני חיות – הקשר בין האדם לבעלי החיים - 71154
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי בעלי החיים ווטרינריה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ׳ גילה כחילה בר-גל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gila.kahila@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ גילה כחילה-ברגל
ד"ר אפרת גביש - רגב
ד"ר דרור הבלנה
פרופ אריאל צ'יפמן
פרופ רבקה רבינוביץ

תאור כללי של הקורס:
משחר ההיסטוריה קיים קשר מיוחד בין האדם ובעלי החיים. ההתפתחות האנושית ובעיקר תהליכי העיור הובילו לשינויים סביבתיים, פגיעה במערכות האקולוגיות, הרס בתי גידול וצמצום המגוון הביולוגי. האוספים הביולוגיים והפלאונטולוגיים באוניברסיטה העברית וגן החיות התנכ״י בירושלים מהווים עדות לקשר בין האדם ובעלי החיים וכוללים מגוון ייחודי של חי וצומח מהמזרח התיכון ומהימים הסמוכים אליו. אוספי הטבע באוניברסיטה העברית מהווים אבן דרך בחקר המשכיות השינוי האבולוציוני והמגוון הביולוגי באזור דרום הלבנט. בה בעת הם מהווים מקור חשוב בהגברת המודעות של הקהל הרחב והקהילה המדעית למגוון המינים, המגוון הביולוגי ושמירת טבע. גן החיות התנכ״י בירושלים מהווה אוסף חי המיצג את המגוון הביולוגי בארץ ובעולם. בנוסף לתצוגה של בעלי החיים גן החיות משמש גם כגרעין רביה ובית גידול בטוח למיני הבר, בעיקר מינים המצויים בסכנת הכחדה. גן החיות התנכ״י בירושלים בדומה לגני חיות בעולם נמצא בתהליך שינוי תמידי המושפע מתהליכים המתקיימים בתרבות ובחברה האנושית.

מטרות הקורס:
הכרות עם המחקר מבוסס אוספים לצורכי שמירת טבע - הקשר בין המגוון הביולוגי, אוספי הטבע וגני החיות. מהי ההשפעה של התפתחות התרבות האנושית על אוספי הטבע וגני החיות (מחקר, חינוך, וטרינריה ושמירת טבע)

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנת חשיבות אוספי טבע לשמירת טבע

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא והיסטוריה של אוספי בעלי החיים וגני חיות
גני חיות מודרניים – סוגי גני חיות ואוספי בעלי חיים בעולם (ספארי, נושאי, גדול, קטן וכו')
אוספי טבע – סוגי אוספים והשימושים השונים (מחקר, חינוך, והסברה)
שמירת טבע בגני החיות – ex situ
שמירת טבע בגני החיות – in situ
מקרה בוחן – פילים בגני חיות
אקווריומים ציבוריים
מחקר בגני חיות – סוגי מחקר שונים
גני החיות כמקצוע – מי עובד בגני החיות
מחקרים באוספי הטבע ותרומתם לתחומי מחקר שונים כגון טקסונומיה סיסטמטיקה אבולוציה אקולוגיה ושמירת טבע.
דיון היתרונות והחסרונות לאוספי הטבע וגני החיות

חומר חובה לקריאה:
Baratay, Eric, and Elisabeth Hardouin-Fugier. 2003. Zoo: A History of Zoological Gardens in the West. illustrated ed. London: Reaktion Books. Print.
Beardsworth, Alan, and Alan E. Bryman. 2014. The wild animal in late modernity: the case of the Disneyization of zoos. Tourist Studies 1(2001): 83-104.
Bechtel, Stefan 2012. Mr. Hornaday's War: How a Peculiar Victorian Zookeeper Waged a Lonely Crusade for Wildlife that Changed the World? Beacon Press.
Braverman, Irus. Zooland: The Institution of Captivity. Stanford: Stanford University Press, Print.
Bryan S. McLean, Kayce c. BeLL, Jonathan L. Dunnum, Bethany Brahamson, Jocelyn P. Colella, Eleanor R. Deardorff, Jessica a. Weber, Amanda K. Jones, Fernando Salazar-Miralles, and Joseph. A. CooK 2016. Natural history collections-based research: progress, promise, and best practices. Journal of Mammalogy 97(1): 287–297.
Croke, Vicki. 1997. The Modern Ark: The Story of Zoos: Past, Present, and Future. New York: Scribner, Print.
Coe. Jon 1985. Design and Perception: Making the Zoo Experience Real. Zoo biology 4:197-208.
Frost, Warwick 2010. Zoos and Tourism: Conservation, Education, Entertainment? Channel View Publications.
Hanson, Elizabeth. 2002. Animal Attractions: Nature on Display in American Zoos. illustrated ed. N.p: Princeton University Press, Print.
Hancocks, David. 2001.A Different Nature: The Paradoxical World of Zoos and Their Uncertain Future. illustrated ed. London: University of California Press, Print.
Hoage, Robart J and Deiss Wiliam A.N. 1996. New Worlds, New Animals: From Menagerie to Zoological Park in the Nineteenth Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
Hoage, Robart J., Anne Roskell, and Jane Mansour. 1996. Menageries and Zoos to 1900. New Worlds, New Animals: From Menagerie to Zoological Park in the Nineteenth Century.
Robert J. Hoage and William A. Deiss. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 8-18. Print.
Kawata, Ken. 2011. Romancing the Celluloid Nature: A Review of American Zoo Exhibits, Part I." Der Zool. Garten 80.5: 239-53.
Kisling Jr., Vernon N., 2000. Zoo and Aquarium History: Ancient animal collections to Zoological Gardens. illustrated ed. Gainesville: CRC press, Print.
Mehos, Dana C. 2006 Science and Culture for members only: The Amsterdam Zoo Artis in the nineteenth century. Amsterdam University Press: Amsterdam.
Mullan, Bob, and Garry Marvin. 1999. Zoo Culture. illustrated ed. N.p.: University of Illinois Press, Print
Rothfels, Nigel. 2002. Savages and Beasts: The Birth of the Modern Zoo. illustrated ed. Baltimore: JHU Press, Print.
Smith, Diane Marie, 2012.Animals and Artifacts: Specimen exchanges and displays in Yellowstone National Park, The National Museum and the National Zoo 1846 to 1916, Doctorat thesis, Montana State University.
Stearn W. T. 1959. The Background of Linnaeus's Contributions to the Nomenclature and Methods of Systematic Biology. Systematic Zoology, 8(1): 4-22

Tribe, Andrew, 2004. "Zoo tourism" Wildlife tourism: impacts, management and planning ed. Karen Higginbottom, Common Ground Publishing.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה100 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה