לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא ל-G.I.S - 70511
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גיאולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): בן-נון עדי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bennun@cc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש, 08:00-10:00

מורי הקורס:
מר עדי בן-נון
מר שלומי ויינר
מר רן שמש

תאור כללי של הקורס:
הקורס יציג ויממש את העקרונות עליהם מבוססות מערכות מידע גיאוגרפי בקשר ליישומים במדעי הסביבה וגיאולוגיה.חלקו הראשון יעסוק במודל הווקטורי: מבוא למערכות מידע גיאוגרפי, שיטות ייצוג נתונים, עקרונות מסדי נתונים, היטלים ומערכות קואורדינאטות, מקורות נתונים ואופן קליטתם ,מטה-דאטה, עריכה וקידוד, תשאול וניתוח מרחבי של שכבות נתונים, יסודות הכרטוגרפיה והפקת מפות.
בחלקו השני- מודל הנתונים הראסטרי: מבנה נתונים ראסטרי, אלגברה של מפות,סוגי פונקציות: מקומיות, מוקדיות וכלליות, שיטות אינטרפולציה, פונקציות עלות, מודל גבהים ספרתי ותוצריו, אוטומציה של הליכי עבודה-בנית מודלים.

מטרות הקורס:
הבניית קר תיאורטי בתחום
התנסות בעבודה מעשית בתכנת ממ"ג.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הקניית ידע תיאורטי בתחום הממ"ג
יכולת הפעלת הידע שנירכש בשילוב עם תחומי המחקר השונים

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה + תירגול

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הכרות ראשונית עם סביבת ArcMap:ממשק חלוןCatalog
פורמטים של מידע מרחבי והמרה בין פורמטים
ממשק ArcMap: בוקמארק, הפעלת תנאי בחירה, יצוא שכבות, יצוא תמונה
היטלים:הכרת ההיטלים המרכזיים וההבדלים ביניהם
טבלאות נתונים:קישור ואיחוד טבלאות, סטטיסטיקה בסיסית בטבלאות
ניתוח מוקדי רעידות אדמה בצפון ישראל
ניתוח מרחבי-וקטורי, ממשק ArcToolbox, Buffers, Clip
עיצוב מפה (עקרונות בסיסים בכרטוגרפיה)
מיפוי קווי החוף בים המלח
יצירת שכבות נתונים באמצעות צילומי אוויר מיושרים, עיגון מפה, קידוד ישויות, הוספת שדות לטבלה, עריכה, שילוב עם Google Earth
ניתוח מרחבי של תאי גשם
Reclassify, קידוד פוליגונים ושימוש בתבניות, Zonal statistics
יציבות מדרונות וגלישות קרקע
מידע ראסטרי, Map algebra
שיטות אינטרפולציה: IDW, Spline and Kriging: מיפוי נתוני ניטור גופרית דו חמצנית
הידרולוגיה עילית:הכרת פעולות הידרולוגיות ב-ArcToolbox, הכרת Model Builder
חישוב נפח המים בים המלח:חישוב נפח מילוי והסרה, ביצוע איטרציות

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 40 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה