לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סדנה במשפט פלילי - 62657
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 07-05-2013
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר ומסטר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): מרים גור-אריה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: miri.gur-arye@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 15.00-16.00

מורי הקורס:
פרופ מרים גור-אריה

תאור כללי של הקורס:
במסגרת הסדנא אנשי אקדמיה ממוסדות שונים יציגו מאמר בשלבי כתיבה, ובעקבות הצגה זו יתקיים דיון עומק במאמר. לקראת כל מפגש יופץ עותק של מאמר, ועל התלמידים המשתתפים בסדנה להגיש, לפני הצגת המאמר בסדנה, נייר המסכם בקצרה את עיקרי הטיעון במאמר ומגיב לטיעונים אלה.

מטרות הקורס:
מטרת הסדנה היא לחשוף את המשתתפים למחקרים עדכניים בתחום המשפט הפלילי המהותי, הדיוני ובקרימינולוגיה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:


1. מידע על מחקרים אקדמאיים עדכניים
2. הכרות עם שלבים שונים בכתיבה של מאמר אקדמי
3. יכולת להעריך הערכה ביקורתית מאמרים אקדמיים בשלבי כתביה
4. ניסוח תגובות תמציתיות

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: כל מפגש נפתח בהצגה קצרה של מאמר, לאחר מכן מתנהל דיון בהנחיית מורת הקורס

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:


4.3 פגישת פתיחה מוקדשת לפרופ' ג'ורג' פלטשר מייסדה של סדרת המפגשים במשפט
פלילי בינלאומי והשוואתי (על מיקום המפגש תפורסם הודעה).
Prof. Albin Eser, Director Emeritus of the Max-Planc Institute for Foreign
and International Criminal Law, Freiburg Germany, Former Judge at the ICTY
Challenges of International Criminal Justice: Reflections of a Judge at the ICTY

11.3 ד"ר עמית פונדק, משפטים, אוניברסיטת תל-אביב
Should Criminals be convicted of Unspecific Offences? On Efficiency, Condemnation, and Cognitive Psychology

18.3 ד"ר ברק אריאל, קרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית
The next generation of court-mandated domestic violence treatment: a comparison study of batterer intervention and restorative justice programs

8.4 פרופ' אלון הראל, משפטים, האוניברסיטה העברית
The duty to criminalize

22.4 פרופ' ליאורה בילסקי, משפטים, אוניברסיטת תל-אביב
The Eichmann Trial: Toward a Jurisprudence of Eyewitness Testimonies to Atrocity

29.4 ד"ר שחר אלדר, משפטים, הקריה האקדמית אונו
The misguided concept of partial justification

6.5 ד"ר יהונתן גבעתי, משפטים, האוניברסיטה העברית
Legal Institutions and Social Values: Theory and Evidence from Plea Bargaining Regime – an updated version

13.5 עפרה ביקל, (במאית) הקרנת סרט ודיון בהנחיית ד"ר ענת הורוויץ
Requiem for Frank Lee Smith

20.5 פרופ' יורם שחר, משפטים, המרכז הבינתחומי הרצלייה
משפט העמים וממשלת העולם

27.5 Prof. Oren Gross, Law, University of Minnesota

3.6. פרופ' טליה פישר, משפטים, אוניברסיטת תל-אביב

10.6 Prof. Uzi Segal, Economic, Boston College

17.6 Prof. David Luban, Law, Georgetown U.


חומר חובה לקריאה:
ראו לעיל, רשימת נושאים

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 90 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה