לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שואה ומשפט - 62424
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-02-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עו"ד אריה ברנע

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tbt_barnea@walla.co.il

שעות קבלה של רכז הקורס: סמוך לפני השיעור, ולפי תיאום מראש

מורי הקורס:
עו"ד אריה ברנע

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בנושאים אלה: הרפובליקה של ויימאר והדמוקרטיה המתגוננת; המשפט הנאצי כדוגמה לשיטת משפט רודנית; החקיקה האנטישמית בכלל וחוקי נירנברג בפרט; מלחמת העולם השנייה והמשפט הבינלאומי; רצח היהודים כדוגמה לפשע השמדת עם; רצח לא-יהודים בידי גרמניה הנאצית ונסיבותיו המשפטיות; משפטי נירנברג; מעשי נקם בנאצים; עשיית דין בנאצים בגרמניה ובאוסטריה; עשיית דין בנאצים בארצות הברית; עשיית דין בנאצים בישראל ומטעמה (כללית); משפט אייכמן; משפט דמיאניוק; משמעות השואה לגבי זכויות האדם כיום

מטרות הקורס:
הקורס מיועד להפגיש את התלמידים עם נושא השואה, שאיננו זר להם, מזוויות חדשות בעבורם הקשורות לסוגיות מוסריות ומשפטיות כבדות-משקל, ולאפשר להם לקשר בין התהליך ההיסטורי ופרשנותו המוסרית והמשפטית לבין השקפת העולם הכללית שלהם כבני אדם וכמשפטנים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה ירחיבו התלמידים את בקיאותם בנושא השואה והשלכותיה, ויוכלו לקשר בין התהליך ההיסטורי ופרשנותו המוסרית והמשפטית לבין השקפת העולם הכללית שלהם כבני אדם וכמשפטנים.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: שיעורים המשלבים הרצאה פרונטלית ודיון בכיתה, קשר פעיל עם המרצה ועם המתרגל, קריאת חומר עזר ובחינה מסכמת.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקורס יעסוק בנושאים אלה: הרפובליקה של ויימאר והדמוקרטיה המתגוננת; המשפט הנאצי כדוגמה לשיטת משפט רודנית; החקיקה האנטישמית בכלל וחוקי נירנברג בפרט; מלחמת העולם השנייה והמשפט הבינלאומי; רצח היהודים כדוגמה לפשע השמדת עם; רצח לא-יהודים בידי גרמניה הנאצית ונסיבותיו המשפטיות; משפטי נירנברג; מעשי נקם בנאצים; עשיית דין בנאצים בגרמניה ובאוסטריה; עשיית דין בנאצים בארצות הברית; עשיית דין בנאצים בישראל ומטעמה (כללית); משפט אייכמן; משפט דמיאניוק; משמעות השואה לגבי זכויות האדם כיום

חומר חובה לקריאה:
יעודכן

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה