לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

צדק-מעברי וסכסוכים בעולם - 62413
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-05-2013
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר ומסטר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): סיגל הורוביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: sigallho@yahoo.com

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שלישי (לפי תיאום מראש)

מורי הקורס:
גב סיגל הורוביץ

תאור כללי של הקורס:
התחום הנקרא "צדק מעברי" (Transitional Justice) עוסק בגישות משפטיות וחברתיות באמצעותן מדינות וחברות המנסות לבסס שלום ודמוקרטיה יציבים מתמודדות עם עוולות העבר כדי להבטיח לתושביהן עתיד של שלום, כיבוד זכויות אדם ושלטון חוק. גישות אלה כוללות ועדות אמת, משפטים פליליים (כולל בבתי דין בינלאומיים), תוכניות פיצויים ושיקום, רפורמות חוקתיות ומוסדיות ועוד.
במהלך הקורס יידונו היבטים רבים של תחום הצדק המעברי תוך התמקדות במנגנוני ותהליכי צדק מעברי במדינות שונות בעולם. כמו כן יוקדש פרק לדיון ברלוונטיות של התחום לישראל.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע בתחום הצדק המעברי, על עקרונותיו התיאורטיים ויישומיו המעשיים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס התלמידים יהיו מסוגלים להבין את התוכן והמקורות המשפטיים לזכויות האישיות והחברתיות העומדות בבסיס עקרונות הצדק המעברי, כגון הזכות לאמת, הזכות לצדק והזכות לתיקון. התלמידים יהיו מסוגלים גם להבין את המושגים צדק מאחה, צדק גמולי, "בעלות" על הצדק, גישות פרגמאטיות מול גישות אידיאליסטיות לצדק מעברי, חנינות מול העמדות לדין, ועוד. בנוסף, התלמידים יכירו את מנגנוני הצדק המעברי שפעלו באזורי סכסוך שונים כולל ועדת האמת והפיוס בדרום אפריקה, טריבונל הצדק והשלום של קולומביה, בית הדין המעורב לפשעי מלחמה בבוסניה-הרצוגובינה, ערכאות הגצ'צ'ה המסורתיות ברואנדה, ועוד.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1 –הגדרת "צדק מַעֲברי" והתפתחות התחום
שיעור 2 – בין צדק אידיאלי לצדק ריאלי בתקופות של מעבר פוליטי
שיעור 3 – הזכות לאמת וועדות אמת
שיעור 4 – ועדת האמת והפיוס בדרום אפריקה
שיעור 5 – בתי דין "אד הוקיים" בינלאומיים ומעורבים
שיעור 6 – בית הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע
שיעור 7 – גישות מסורתיות לצדק מעברי
שיעור 8 – האו"ם וצדק מעברי
שיעור 9 – הזכות לפיצויים בגין אלימות המונים
שיעור 10 – פיצויים סמליים כצדק מעברי: הכרה, הנצחה והתנצלות רשמית
שיעור 11 – החברה האזרחית וצדק מעברי
שיעור 12 – רפורמות חוקתיות ומוסדיות כצדק מעברי
שיעור 13 – צדק מעברי והסכסוך הישראלי-פלסטיני
שיעור 14 –סיכום וכיוונים חדשים

חומר חובה לקריאה:
שיעור 1 –הגדרת "צדק מַעֲברי" והתפתחות התחום
רותי טייטל, "גנאלוגיה של צדק מעברי" (2003) Ruti Teitel, Transitional Justice Genealogy
דיאן אורנטליכר, "בחינה מחדש של 'חיסול חשבונות': יישוב נורמות גלובאליות עם סוכנות מקומית" (2007) Diane Orentlicher, ‘Settling Accounts’ Revisited: Reconciling Global Norms with Local Agency

שיעור 2 – בין צדק אידיאלי לצדק ריאלי בתקופות של מעבר פוליטי
לואיז מאלינדר, "הענקת חסינות משפטית תוך שאיפה לפיוס, בניית שלום וצדק מאחה" (2011) Louise Mallinder, Amnesties in the Pursuit of Reconciliation, Peacebuilding and Restorative Justice
קתרין סיקינק וקארי בות' וואלינג, "התרומה של ארגנטינה למגמות צדק מעברי בעולם" (2006) Kathryn Sikkink and Carrie Booth Walling, Argentina’s Contribution to Global Trends in Transitional Justice in Transitional Justice in the Twenty First Century: Beyond Truth Versus Justice

שיעור 3 – הזכות לאמת וועדות אמת
ביה"ד הבין-אמריקאי לזכויות אדם, פס"ד בפרשת ולסקז רודריגז (1988)Inter-American Court of Human Rights, Velasquez Rodrigues Case, Judgment (עמ' 31, פסקאות 176-181).
אודרי צ'אפמן ופטריק בל, "האמת על ועדות אמת: לקחים מהאיטי, דרום אפריקה וגואטמלה" (2001) Audrey Chapman and Patrick Ball, The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa, and Guatemala
קריאת רשות: אריאל דורפמן, "העלמה והמוות", מחזה, תורגם לעברית ע"י דורון תבורי (1990)

שיעור 4 – ועדת האמת והפיוס בדרום אפריקה
אלבי זאקס "איש בשם הנרי: אמת, צדק ופיוס" (2009) Albie Sachs, A Man Named Henry: Truth, Justice and Reconciliation in The Strange Alchemy of Life and Law
הקרנת סרט - Long Night’s Journey into Day

שיעור 5 – בתי דין "אד הוקיים" בינלאומיים ומעורבים
ג'נינה נטליה קלארק, "מגבלות הצדק הגמולי- ממצאים מבוסניה והרצוגובינה" (2009)Janine Natalya Clark, The Limits of Retributive Justice- Findings of an Empirical Study in Bosnia and Hercegovina
סיגל הורוביץ, "צדק פלילי מעברי בסיירה לאונה" (2006)Sigall Horovitz, Transitional Criminal Justice in Sierra Leone, in Transitional Justice in the Twenty First Century: Beyond Truth Versus Justice
קריאת רשות: טימות'י גלימור, "מורשת בית הדין הבינלאומי לרואנדה ותרומתו לפיוס ברואנדה" (2008) Timothy Gallimore, The Legacy of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and its Contributions to Reconciliation in Rwanda
שיעור 6 – בית הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע
ויליאם בורק-וייט וסקוט קפלן, "עיצוב גבולות הצדק המדינתי: בית הדין הפלילי הבינלאומי וטענת אי-קבילות בפרשת אוגנדה" (2009) William Burke-White and Scott Kaplan, Shaping the Contours of Domestic Justice - The International Criminal Court and an Admissibility Challenge in the Uganda Situation
סיגל הורוביץ, "תפקיד הקורבן בהליך הפלילי הבינלאומי" (2012) Sigall Horovitz, The Role of Victims in International Criminal Proceedings in International Criminal Procedure: The Interface of Civil Law and Common Law Legal Systems

שיעור 7 – גישות מסורתיות לצדק מעברי
פטריק בורגס, "צדק ופיוס במזרח טימור" (2004) Patrick Burgess, Justice and Reconciliation in East Timor: The Relationship Between the Commission for Reception, Truth and Reconciliation and the Courts, in Truth Commissions And Courts
בנימין נויברגר, "רואנדה 1994 :רצח-עם בארץ אלף הגבעות", האוניברסיטה הפתוחה (2005), עמ' 159-164
מאמר וואלה, "באוגנדה מעדיפים פיוס שבטי על צדק" (2005) http://news.walla.co.il/?w&eq;//704261

שיעור 8 – האו"ם וצדק מעברי
דו"ח מזכ"ל האו"ם, "שלטון החוק וצדק מעברי בחברות בסכסוך ופוסט-סכסוך" (2004) Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post Conflict Societies, U.N. Doc. S/2004/616

שיעור 9 – הזכות לפיצויים בגין אלימות המונים
ביה"ד הפלילי הבינלאומי, פרשת תומאס לובנגה, החלטה על עקרונות וסדרי דין בנוגע לפיצויים, 7 אוגוסט 2012. ICC Case No. ICC-01/04-01/06, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision Establishing the Principles and Procedures to be Applied to Reparations, 7 August 2012, pp. 64-85. (עמ' 64-85)
ביה"ד הבין-אמריקאי לזכויות אדם, פסיקת פיצויים בפרשת הטבח ב"פלאן דה סנצ'ז" (2004) Inter-American Court of Human Rights, Plan de Sánchez case, Reparations Judgment (עמ' 58-62, 70-71, 80-83, 93-97, 100-102)
העצרת הכללית של האו"ם, החלטה 60/147, עקרונות בדבר הזכות לסעד ותיקון של קורבנות הפרות חמורות של המשפט הבינלאומי (2005) Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UN GA Res 60/147 of 16 December 2005
וויי-נט, "תביעה אחרי 50 שנה: הבריטים סירסו ועינו" (2011) http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4052681,00.html

שיעור 10 – פיצויים סמליים כצדק מעברי: הכרה, הנצחה והתנצלות רשמית
לואיס ביקפורד ואיימי סודארו, "לזכור את אתמול כדי להבטיח את מחר: הבינאום של פרדיגמת ההנצחה" (2010)Louis Bickford and Amy Sodaro, Remembering Yesterday to Protect Tomorrow: The Internationalization of a New Commemorative Paradigm in Memory and Future
רות אמיר, "האם אפשר גם אחרת?" מתוך הפוליטיקה של הקורבנות (2012)

שיעור 11 – החברה האזרחית וצדק מעברי
דודאי וכהן, "התמודדות עם העבר כשהסכסוך עדיין פעיל: יוזמות אמת בסכסוך הישראלי-פלסטיני" (2010) Ron Dudai and Hillel Cohen, Dealing with the Past when the Conflict is Still Present: Civil Society Truth-Seeking Initiative in the Israeli-Palestinian Conflict in Localizing Transitional Justice
יאבור ראנגלוב ורותי טייטל, "חברה אזרחית גלובאלית וצדק מעברי" (2010) Iavor Rangelov and Ruti Teitel, Global Civil Society and Transitional Justice
קריאת רשות: לואיס ביקפורד, "יוזמות אמת פרטיות" (2007) Louis Bickford, Unofficial Truth Projects

שיעור 12 – רפורמות חוקתיות ומוסדיות כצדק מעברי
אייל גרוס, "החוקה, פיוס, וצדק מעברי: לקחים מדרום אפריקה וישראל" (2004) Aeyal Gross, The Constitution, Reconciliation, and Transitional Justice: Lessons from South Africa and Israel
קריאת רשות: אורי גופר, "המשטרה והחברה הערבית בישראל: מגמות, סוגיות והמלצות" (קרן אברהם, 2010)

שיעור 13 – צדק מעברי והסכסוך הישראלי-פלסטיני
יעקב בר-סימן-טוב, "צדק והוגנּות כחסם ביישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני" (2010)
קריאת רשות: ווינג, "ועדת אמת ופיוס לפלסטין/ישראל" (2008)Wing, A Truth and Reconciliation Commission for Palestine/Israel: Healing Spirit Injuries?

שיעור 14 –סיכום וכיוונים חדשים
קיראן מק'אבוי, "מעבר למשפטיזציה: לקראת הבנה רחבה יותר של צדק מעברי" (2007)Kieran McEvoy, Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice
ג'ודי הלפרן והארווי ויינשטיין, "רה-הומניזציה של האחר: אמפטיה ופיוס" (2004) Jodi Halpern and Harvey Weinstein, Rehumanizing the Other: Empathy and Reconciliation

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 100 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
ניתנו עד 5 נקודות בונוס על השתתפות פעילה בשיעור
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה