לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי (ביולוגיה) - 61926
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אברהם דומב וד"ר מירב דרש-יהנה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: avid@ekmd.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום במייל

מורי הקורס:
פרופ אברהם דומב
ד"ר מירב דרש - יהנה

תאור כללי של הקורס:
תיאור הקורס: מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי – ביולוגיה -הינו קורס בסיסי בביולוגיה שבו ילמדו מושגים בסיסים בנושא מבנה התא ואברוניו, ומבנה החומר התורשתי. תהליך השעתוק מדנ"א לרנ"א ותרגום מרנ"א לחלבון. ילמדו מושגים בסיסים בגנטיקה, כולל תכונות דומיננטיות ורצסיביות, הומוזיגוטיות, הטרוזיגוטיות, גנוטיפ לעומת פנוטיפ. רביה מינית וא-מינית, חלוקת תא מיטוזה לעומת מיוזה. כרומוזומים, גנים ואללים. חוקי ההורשה של מנדל: חוק ההתפלגות העצמית של גנים, חוק ההפרדה (סגרגציה) של אללים. כרומוזומי המין XY – ומחלות גנטיות התלויות בכרומוזומים אלו. אנליזה של ריבועי פנט ואילן יוחסין. חוקי הורשה של דנ"א גרעיני ודנ"א מיטוכנדריאלי. קביעת הורשה של סוגי הדם A, B, AB, O. סוגי מוטציות בדנ"א ומחלות גנטיות. שיטות אנליזה של דנ"א במדע פורנזי – PCR, RFLP, STR. מהם אנזימים וכיצד הם פועלים? יינתן מבוא בסיסי לאימונולוגיה – מערכת החיסון המולדת והנרכשת. סוגי התאים הקיימים במערכת החיסון. מהם אנטיגנים, אפיטופים, ורצפטורים? מהו תהליך יצירת נוגדנים? ומהם נוגדנים מונוקלונאלים לעומת פוליקלונאלים? בסיום הקורס התלמידים יכירו מושגים בסיסים בביולוגיה אשר הכרחיים להבנת השיטות ביולוגיות שונות שמשתמשים בהם במדע הפורנזי.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס: להקנות למשתתפי הקורס ידע בסיסי בתחומי המדעים עליהם מבוססות שיטות ההשוואה והזיהוי במדע הפורנזי. הקורס, מבא למדעים א' מתמקד במושגים ושיטות מתחום הביולוגיה. הקורס מכיל 13 שעורים כפולים, בנושא מבוא למדעים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים להבין ולהכיר שיטות ומושגים בסיסים במדעים: מבנה התא, אברוני התא, גרעין, מיטוכונדריה, ריבוזומים. מבנה החומר התורשתי כרומוזומים, דנ"א, רנ"א. מבנה החלבונים, פוליפפטידים, חומצות אמינו. "הדוגמה המרכזית בביולוגיה" – המעבר מדנ"א לרנ"א תהליך השעתוק. המעבר מרנ"א לחלבון – תהליך התרגום. שלושת סוגי הרנ"א. הקוד הגנטי- מקודון לחומצה אמינית . הקדמה לגנטיקה בסיסית – תכונות דומיננטיות ורצסיביות, הומוזיגוטיות, הטרוזיגוטיות, גנוטיפ לעומת פנוטיפ. רביה מינית וא-מינית, חלוקת תא מיטוזה ומיוזה. כרומוזומים, גנים ואללים. חוקי ההורשה של מנדל: חוק ההתפלגות העצמית של גנים, חוק ההפרדה (סגרגציה) של אללים. אנליזה של ריבועי פנט. וריאציות בחוקי ההורשה של מנדל- קו-דומיננטיות. כרומוזומי המין XY – ומחלות גנטיות התלויות בכרומוזומים אלו. אנליזה של אילן יוחסין. חוקי הורשה של דנ"א גרעיני ודנ"א מיטוכנדריאלי. קביעת הורשה של סוגי הדם A, B, AB, O. סוגי מוטציות בדנ"א ומחלות גנטיות. שיטות אנליזה של דנ"א במדע פורנזי – PCR, RFLP, STR. חלבונים, אנזימים, אנזימי רסטריקציה, אנרגית שפעול. מבוא לאימונולוגיה בסיסית – מערכת החיסון המולדת והנרכשת. סוגי התאים הקיימים במערכת החיסון T, B תאי פלסמה. אנטיגנים, אפיטופים, רצפטורים. תהליך יצירת נוגדנים. נוגדנים מונוקלונאלים ופוליקלונאלים.

דרישות נוכחות (%):
80% מההרצאות

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות עם מצגות שיועלו למודל.
המצגות כתובות באנגלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1 19.3.2018 -מבא לביולוגיה פורנזית
2. 26.3.2018 - מבנה התא, אברוני התא, גרעין, מיטוכונדריה, ריבוזומים. מבנה החומר התורשתי כרומוזומים, דנ"א, רנ"א.
3. 9.4.2018 - "הדוגמה המרכזית בביולוגיה" – המעבר מדנ"א לרנ"א לחלבון –תהליך השעתוק והתרגום, הקוד הגנטי – מקודון לחומצה אמינית.
4. 16.4.2018 - הקדמה לגנטיקה בסיסית – כרומוזומים, גנים ואללים, מעבר מדנ"א לחלבון, רביה מינית וא-מינית, חלוקת התא מיטוזה ומיוזה, תכונות דומיננטיות ורצסיביות, הומוזיגוטיות, הטרוזיגוטיות, גנוטיפ לעומת פנוטיפ.
5. 23.4.2018- חוקי ההורשה של מנדל. אנליזה של ריבועי פנט. וריאציות בחוקי ההורשה של מנדל- קו-דומיננטיות. כרומוזומי המין XY – ומחלות גנטיות התלויות בכרומוזומים אלו.
6. 30.4.2018- אנליזה של אילן יוחסין. חוקי הורשה של דנ"א גרעיני ודנ"א מיטוכנדריאלי.
7. 7.5.2018-קביעת הורשה של סוגי הדם A, B, AB, O. סוגי מוטציות בדנ"א ומחלות גנטיות.
8. 21.5.2018- חלבונים, אנזימים, אנזימי רסטריקציה, אנרגית שפעול.
9. 28.5.2018- שיטות אנליזה של דנ"א במדע פורנזי –אנזימי רסטריקציה, ג'ל אלקטרופורזיס, שכפול מקטעי דנ"א ע"י PCR.
10. 4.6.2018 - המשך שיטות אנליזה של דנ"א במדע פורנזי –RFLP, STR
11. 11.6.2018- מבוא לאימונולוגיה בסיסית – מערכת החיסון המולדת והנרכשת. סוגי התאים הקיימים במערכת החיסון T, B.

12. 18.6.2018 - המשך מבוא לאימונולוגיה בסיסית – נוגדנים.
13. 25.6.2018- סיכום קורס מבוא למדעים

חומר חובה לקריאה:
יינתן במהלך הקורס

חומר לקריאה נוספת:
Introduction to genetic analysis Anthony JF, Griffiths, 10th or 11th Edition

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
בחינה סופית במתכונת של שאלון רב-ברירתי ו/או שאלות פתוחות. משך הבחינה 90 דקות
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה