לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבריינות תנועה ותאונות דרכים - 61919
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר רוני פקטור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: rfactor@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר רון פקטור

תאור כללי של הקורס:
מטרת הסמינר היא לבחון את הסיבות לעבריינות התנועה ואת הקשר בין עבריינות תנועה לבין תאונות דרכים הנחשבות לאחד מעשרת גורמי המוות הבולטים בעולם. במהלך הסמינר נסקור באופן כללי את המאפיינים המרכזיים של תאונות דרכים בארץ ובעולם ונבחן את הגורמים השונים להתרחשותן ברמה הקרימינולוגית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית והסביבתית. כמו כן, נדון באופן ביקורתי בשיטות שונות לצמצום עבריינות התנועה ותאונות הדרכים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להעריך באופן ביקורתי את מאפייני עבירות התנועה ועברייני התנועה; מאפייני תאונות הדרכים; סיבות לעבריינות תנועה ותאונות דרכים; קשר בין אכיפה לבין עבירות תנועה; דרכים למניעת עבריינות תנועה ותאונות דרכים.

דרישות נוכחות (%):
100% - התלמידים נדרשים להיות נוכחים בכל ההרצאות

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• תופעת תאונות הדרכים ועבריינות התנועה בישראל ובעולם
• שיטות מחקר לניתוח והבנת עבירות תנועה ותאונות דרכים
• מודלים תיאורטיים לבטיחות
• מאפיינים והסברים תיאורטיים לתאונות דרכים
• קבוצות סיכון
• הבדלים בין-תרבותיים בתאונות דרכים ועבירות תנועה
• מאפיינים והסברים תיאורטיים לעבריינות תנועה
• אכיפת חוקי התנועה
• שיטות ומדיניות למניעת עבירות תנועה ותאונות דרכים

חומר חובה לקריאה:
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2013. מגמות בבטיחות בדרכים בישראל: 2006-2012. ירושלים: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עמודים: 13-26

מוקוס, ד., 2003. עבריינות תנועה: מבוא לקרימינולוגיה. חיפה : טרפיק כתיבה והפקה, חיפה. עמודים: 25-34; 34-47; 47-49; 75-109; 160-178.

Bouffard, J.A., & Bouffard, L.A. 2011. What works (or doesn't) in a DUI court? An example of expedited case processing. Journal of Criminal Justice, 39(4), 320-328.

Elvik, R., Vaa, T., 2004. The handbook of road safety measures. Elsevier, Amsterdam; New York .Pp. 85-92.

Fuller, R. 2005. Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and Prevention, 37(3), 461-472.

Factor, R., 2014. The effect of traffic tickets on road traffic crashes. Accident Analysis & Prevention 64, 86-91.

Porter, B.E., 2011. Handbook of traffic psychology. Elsevier, Amsterdam .Pp. 3-12

Runyan, C.W. 2003. Introduction: Back to the future—revisiting Haddon’s conceptualization of injury epidemiology and prevention. Epidemiologic Reviews, 25(1), 60-64.

Shinar, D., 2007. Traffic safety and human behavior. Elsevier, Amsterdam ; Boston. Pp. 1-14; 33-42; 44-48; 731-734; 727-738.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה15 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 75 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
ניתן ללמוד את הקורס כקורס בחירה או כסמינר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה