לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מחקר אמפירי הלכה למעשה - 61918
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ברק אריאל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: barak.ariel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ג'- 09:00-10:00

מורי הקורס:
ד"ר ברק אריאל
גב חוה נוימן
גב שקד קובלסקי

תאור כללי של הקורס:
קורס זה נועד להקנות ידע בסיסי בקרימינולוגיה כמותנית, מדיניות מבוססת ראיות ואבני דרך בקרימינולוגיה יישומית. הקורס כולל סטטיסטיקה, שיטות מחקר ויישומי מחשב/

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה לשפר את היכולת של הסטודנטים לקרוא ולהעריך באופן ביקורתי ספרות מחקרית ולהבין מדיניות מבוססת ראיות מהי

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להעריך, להשוות ולבקר מאמרים מחקריים בקרימינולוגיה; כלים להתוויית מדיניות מבוססת ראיות; הכרות עם אבני הדרך בקרימינולוגיה יישומית

דרישות נוכחות (%):
80% מהתרגולים (ניתן להיעדר מ-3 תרגילים לכל היותר במהלך סמסטר)

שיטת ההוראה בקורס: מקוונת ופרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.מבוא
2.על הקשר שבין תיאוריות לבין שיטות מחקר בהתוויית מדיניות מבוססת-ראיות
3.סיווגי מחקרים ושלבי המחקר המדעי
4.משתנים ומדידה
5.תוקף ומהימנות
6.סיבתיות במדע
7.מיקוד, בחינה וניטור: מדיניות מבוססת-ראיות הלכה למעשה
8.מיקוד במשאבי המשטרה (targeting)
9.בחינה ומדד מרילנד (testing)
10.מדידת התגובה לפשיעה (tracking)
11.מדדי פשיעה, קורבנות וסטיה
12.המחקר בשטח: מימון, נגישות למידע, "קואליציה למחקר אמפירי"
13.דגימה, מדגמים; שיטות דגימה
14.השערות, מובהקות והסקה סטטיסטית בהתוויית מדיניות מבוססת ראיות
15.גודל המדגם, גודל האפקט ועוצמה סטטיסטית
16.בחירת מערך המחקר
17.בחירת כלי המחקר
18.בחירת המבחן הסטטיסטי
19.(ניתוח) סקרים וראיונות
20.(ניתוח) נתונים משטרתיים / ארכיוני
21.ניבוי וחיזוי התנהגות
22.סקירות שיטתיות ומטה-אנליזה
23.סיכום
24.SPSS

חומר חובה לקריאה:
פרטי קריאה יימסרו במהלך הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מבנה הציון הסופי:
80% בחינות (40% בכל סוף סמסטר)
20% תרגילים
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה