לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פרוייקט בנושא מדע פורנזי - 61917
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 5

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אלעזר (עזי) צדוק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: azi.zadok@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר א צדוק

תאור כללי של הקורס:
במסגרת קורס זה יבחרו הסטודנטים נושא הקרוב לליבם הנוגע במדע הפורנזי בשירות מערכת אכיפת החוק, ויבצעו מחקר עצמאי. העבודה שתכתב תכלול את סקירת הספרות שהובילה לשאלת המחקר ולהשערות המחקר, שיטת המחקר, ממצאיו, ודיון בממצאים אילו.

מטרות הקורס:
מטרת קורס זה הנה יצירת פלטפורמה שתאפשר לאנשי מערכת אכיפת החוק מתחומים וגופים שונים ולסטודנטים אחרים המתעניינים במדע הפורנזי לשלב במהלך לימודיהם בין פרקטיקה לתיאוריה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לגבש נושא מחקר, להגדיר על בסיס סקירת ספרות שאלת מחקר, לבצע את המחקר תוך שימוש בכלים מדעיים ולהגיש פרוייקט מחקרי.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה (80%)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות
מפגשים אישיים עם מרצת ו/או מתרגל הקורס
עבודה עצמאית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
גיבוש נושא לפרוייקט
גיבוש המתודולוגיה
גיבוש מתווה העבודה

חומר חובה לקריאה:
לא רלוונטי

חומר לקריאה נוספת:
לא רלוונטי

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 70 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה