לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הטיות פסיכולוגיות בעדויות במשפט - 61916
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסמטר קיץ

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר לאה יגר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: leajaeg@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר לאה יגר

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בטעויות התפיסה והזיכרון העיקריות העלולות להשפיע על תוצאות משפטים כמו גם על הרשעות שווא של אנשים חפים מפשע. בין הנושאים שיוצגו: זיהוי פרצופים ועדות ראייה, תוך שימת הדגש על הגורמים הפסיכולוגיים שנמצאו כמשפיעים על העלאת שיעור הזיהויים מוטעים והדרכים שבהן יכולות מערכות החוק והמשפט להימנע מטעויות אלו; הודאות שווא, השאה והטיות; הויכוח הקיים בקהילה המדעית בין המצדדים בקיומו של זיכרון משוחזר ובין הסוברים שזיכרונות אלו הינם זיכרונות מסולפים; וטעויות הזיכרון האופייניות לילדים ולקשישים
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בנוסף להצגת רפראט -20%, ו-80% כתיבת עבודה מחקרית.

מטרות הקורס:
1. הכרת טעויות התפיסה והזיכרון המרכזיות העלולות להשפיע על מהלך המשפט ותוצאותיו.
2. קבלת כלים לניתוח עדויות המבוססות על זיכרון ואיתור טעויות אפשריות בהן.
3. הכרת טעויות הזיהוי המרכזיות העלולות להשפיע על הרשעתו של אדם חף מפשע.
4. נתינת כלים בסיסיים לבחינת הגינותו של מבחן הזיהוי, והימצאותם של גורמים העלולים להשפיע בכיוון של זיהוי מוטעה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להכיר את טעויות התפיסה והזיכרון המרכזיות העלולות להשפיע על מהלך המשפט ותוצאותיו,
2. לנתח עדויות המבוססות על זיכרון ולאתר טעויות אפשריות בהן
3. להכיר את טעויות הזיהוי המרכזיות העלולות להשפיע על הרשעתו של אדם חף מפשע
4. לנתח באופן בסיסי את הגינותו של מבחן הזיהוי, ואת הגורמים הפסיכולוגיים העיקריים העלולים לפגום במהימנות עדותו של עד הראייה

דרישות נוכחות (%):
75%

שיטת ההוראה בקורס: סמינר: הרצאות פרונטאליות, מצגות, ניתוח מקרים אמיתיים וסרטונים,
ביצוע מחקר,
הצגת רפראט
כתיבת עבודה מחקרית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
. הרשעות שווא
2. זיהוי פרצופים
3. עדות ראייה
4. מבחני הזיהוי
5. תעתועי התפיסה והזיכרון
6. הודאות שווא
7. אפקט המידע המוטעה [סוגסטיה]
8. זיכרון משוחזר/מסולף

חומר חובה לקריאה:
סנג'רו, ב' (2014). הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות. תל אביב: רסלינג.
שכטר, ד' (2005). שבעת החטאים של הזיכרון. תל אביב: אריה ניר.
Frenda, S.J., Nichols, R.M., & Loftus, E.F. (2011). Current Issues and Advances in Misinformation Research. Current Directions in Psychological Science, 20, 20-23.
Knuycky, L.R., Kleider, H.M., & Cavrak, S.E. (2014). Line-up misidentifications: When being ‘prototypically black’ is perceived as criminal. Applied Cognitive Psychology, 28, 39-46.
Wells, G.L., & Bradfield, A.L. (1998). :"Good you identified the suspect". Feedback to eyewitnesses distorts their reports of the witnessing experience. Journal of Applied Psychology, 83, 360-376
Wells, G. L., & Olson, E. A. (2003). Eyewitness testimony. Annual Review of
Psychology, 54, 277-295

חומר לקריאה נוספת:
יימסר בכיתה

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
רפראט בכיתה

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה