לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אי שיוויון במערכת אכיפת החוק - 61873
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ג'וש גצקו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: joshua.guetzkow@mail.huji.aci.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר ג'ושוע-אהר גצקו

תאור כללי של הקורס:
קורס זה יספק סקירה כללית של אי-שוויון במערכת אכיפת החוק .הקורס נועד להדריך את ה סטודנטים באמצעות סקירה ביקורתית של מחקר אמפירי ותאוריות על חוסר שוויון בכל שלב של מערכת המשפט הפלילית: החל מיצירת החוקים שלהפליל בין הניזק שנגרם על ידי קבוצות חברתיות נשלטו, ועובר לאי-שוויון במעצרים והאכיפה של חוקים, מקרה עיבוד והרשעות, גזר דין, מאסר ונסיבות שלאחר כלא.

מטרות הקורס:
הסטודנטים נדרשים להשתתף בכל מפגש, לקרוא את המשימות באופן יסודי ומראש, ולעסוק באופן פעיל בדיונים בכיתה. המטרות העיקריות שלנו הן להבין את הקריאה, לפתח תגובות שלנו לקריאה, ולהתחיל ליישם את הרעיונות האלה לתחומי המחקר שלנו.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

סטודנטים צריכים להיות מסוגלים לסכם אזורים שונים של אי-שוויון במערכת אכיפת החוק, להשוות תאוריות שונות על הסיבות לאי-שוויון במערכת אכיפת החוק וביקורתי לנתח מחקר אמפירי על אי-שוויון במערכת אכיפת החוק. סטודנטים צריכים להיות מסוגלים לנצל את ההבנה שלהם של אי-שוויון במערכת במערכת אכיפת החוק על מנת לגבש שאלת מחקר מקורית בנושא של הבחירה שלהם שהוא רלוונטי לנושא של אי-שוויון במערכת במערכת אכיפת החוק. הם צריכים להיות מסוגלים לפתח עיצוב מחקר ולבצע מחקר מקורי שיאפשר להם לענות על שאלת המחקר שלהם. לבסוף, הם צריכים להיות מסוגלים לסכם ולסנתז את הספרות המחקרית הקיימת בנושא שלהם ולהסביר כיצד הפרויקט שלהם מוסיף למחקרים קיימים.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: סמינר / דיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
INTRODUCTION
OVERVIEW OF INEQUALITY IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
Brown et al. 2003. Whitewashing Race: The Myth of a Color-Blind Society.
Chapter 4 (132-160).

CRIMINALIZATION I
Reading on Moral Panics TBA (To Be Announced)

King County Bar Association. 2005. “Drugs and the Drug Laws: Historical and
Cultural Contexts.” 1-13.
CRIMINALIZATION II
** Write down your research topic and research question(s) and your
proposed research method. Print out copies for everyone and bring to class.
Reiman, J. 2007. The Rich Get Richer and the Poor Get Prison:
Ideology, Class, and Criminal Justice. Chapter 2 (60-100).

Jenness, Valerie. 2004. “Explaining Criminalization: From Demography and
Status Politics to Globalization and Modernization.” Annual Review of
Sociology 30: 147-71.
COURT PROCESSING
Gazal-Ayal et al. 2008. "Arabs and Jews in Initial Pretrial Detention Hearings."
Mishpatim –The Hebrew University Law Journal, 38(3): 629-652.

Recommended reading: Walker, Spohn and Delone. 2004. The Color of
Justice. Chapters 5 & 6 (163-226).
LAW ENFORCEMENT & ARRESTS
Pope, Carl and Howard Snyder. 2003. “Race as a Factor in Juvenile Arrests.”
OJJDP Juvenile Justice Bulletin, April.
Chambliss, W. 1994. “Policing the Ghetto Underclass: The Politics of Law and
Law Enforcement. Social Problems 41(2): 177-94.

Recommended reading:
Walker, Spohn and Delone. 2004. The Color of Justice. Chapter 4 (106-162).

SENTENCING
Rattner, A. and G. Fischman. “Sentencing Outcomes in a Multinational
Society: When Judges, Offenders and Victims Can Be Either Arabs or Jews.” European Journal of Criminology 3(1): 69-84.

Walker, Spohn and Delone. 2004. The Color of Justice. Chapter 7, pages 233-
253; 269; 271-280.

MECHANISMS
** Before coming to class, students need to go on-line and complete either the “Motza” (Ashkenzi-Mizrachi) or the “Tzeva Or” (Light skin-dark skin) Implicit Association Test at the website below. Bring your results
to class.
https://implicit.harvard.edu/implicit/israel/selectatest.jsp

Bridges, George and Sara Steen. 1998. “Racial Disparities in Official
Assessments of Juvenile Offenders: Attributional Stereotypes as Mediating Mechanisms of Juvenile Offenders.” American Sociological Review, 63(4): 554-571.

Hunter et al. 1991. “Intergroup Violence and Intergroup Attributions.” British
Journal of Social Psychology, 30:261–66.
** Use this week to figure out what data/evidence/sources you can use for
your research project and prepare for your presentation.

INEQUALITY IN IMPRISONMENT
Western, B. 2006. Punishment & Inequality in America. New York:
Russell Sage Foundation. Selections Chapter 2 and Pages 179-88 of
Chapter 7.
Korn, A. 2003. “Rates of Incarceration and Main Trends in Israeli Prisons.”
Criminology and Criminal Justice 3(1): 29-55.
AGAINST PREDICTION
Harcourt, Bernard. 2007. Against Prediction. Chapters 1 and 6.
STUDENTS PRESENT THEIR PROPOSED SEMINAR PROJECTS

חומר חובה לקריאה:
ראו הסעיף על תוכן הקורס

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה