לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטור טרור - 61844
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' פרי סימון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: simon.perry@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר סימון פרי

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק ב: הצגת מטרות הטרור, תופעת הטרור בעולם, סקירת הספרות בנושא אסטרטגיות לטיפול בטרור, בעד ונגד האחריות המשטרתית לטיפול בטרור, הגישות התיאורטיות השונות לטיפול בטרור (הטיפול במניע והטיפול בהזדמנות המצבית, הבחירה הרציונאלית של הטרוריסט, המודל הישראלי לשיטור טרור. הדיון בכל מודל יתקיים תוך הדגשת נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהם. במהלך הקורס יתארחו ארבעה אורחים שיציגו ישומים פרקטיים של המודלים התיאורטיים במציאות הישראלית

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה להביא להכרת התיאוריות הקרימינולוגיות העוסקות בשיטור טרור תוך יישומן באסטרטגיות וטקטיקות המיועדות לסיכול או לחלופין לטיפול לפני, בזמן ואחרי פיגועי טרור

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

יכולת ליישם את המודלים על סוגיות ספציפיות

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות
פגישות אישיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
תיאוריות קרימינולוגיות העוסקות בשיטור טרור, הגדרת הטרור, מטרות הטרור, תיאור תופעת הטרור בעולם, הבחירה הראציונלית של הטרוריסט, הטיפול בהזדמנות המצבית של הטרוריסט, הטיפול במניע של הטרוריסט, יתרונות וחסרונות של כל מודל, המודל הישראלי לטיפול בטרור, בחינת היישום והמשמעויות

חומר חובה לקריאה:
Weisburd, D., Jonathan,
(commissioned to a special issue). The Israeli model for policing terrorism: Goals, strategies and open questions. Criminal Justice and Behavior.

מקבץ מאמרים היורדים לעומק סוגיות שונות סביב שיטור טרור:
Bayley, D. and Weisburd, D. (Forthcoming). The role of police in counterterrorism. In D. Weisburd, T. Feucht, Hakimi, I., Lois M. and Perry, S. (Eds.), To protect and to serve: Police and policing in an age of terrorism, and beyond. New York: Springer

Ganor, B. (Forthcoming). Trends in modern international terrorism. In D. Weisburd, T. Feucht, Hakimi, I., Lois M. and Perry, S. (Eds.), To protect and to serve: Police and policing in an age of terrorism, and beyond. New York: Springer

Greene, J., and Herzog, S. (Forthcoming). The implications of terrorism on the formal and social organization of policing: Some concerns and opportunities. In D. Weisburd, T. Feucht, Hakimi, I., Lois M. and Perry, S. (Eds.), To protect and to serve: Police and policing in an age of terrorism, and beyond. New York: Springer

Hasisi, B., Alpert, G., and Flynn, D. (Forthcoming). The impacts of policing terrorism on society: Lessons from Israel and the US. In D. Weisburd, T. Feucht, Hakimi, I., Lois M. and Perry, S. (Eds.), To protect and to serve: Police and policing in an age of terrorism, and beyond. New York: Springer

LaFree, G., and Dugan, L. (Forthcoming). Tracking global terrorism trends, 1970 to 2004. In D. Weisburd, T. Feucht, Hakimi, I., Lois M. and Perry, S. (Eds.), To protect and to serve: Police and policing in an age of terrorism, and beyond. New York: Springer

Lum, C., Haberfeld, M., Fachner, G., and Lieberman, C. (Forthcoming). Police strategies to counter terrorism: What we know and what we need to know. In D. Weisburd, T. Feucht, Hakimi, I., Lois M. and Perry, S. (Eds.), To protect and to serve: Police and policing in an age of terrorism, and beyond. New York: Springer

חומר לקריאה נוספת:
פישמן, ג. (עורך).(2005). איזון בפעילות המשטרה: טרור וסדר ציבורי. ישראל: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

Clarke, R., and Newman, G. (2006). Outsmarting the terrorists. Connecticut, US: Praeger Security International.

Connors, T. P., and Pellegrini, G. (Eds.). (2005). Hard won lessons: Policing terrorism in the United States. New York: Manhattan Institute. Available from www.manhattan-institute.org

Howard, P. (Ed.). (2004). Hard won lessons: How police fight terrorism in the United Kingdom. New York: Manhattan Institute. Retrieved January 10, 2007, from www.manhattan-institute.org

Innes, M. (2006). Policing uncertainty: Countering terror through community intelligence and democratic policing. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 605, 222-241.

International Association of Chiefs of Police. (2005). Post 9-11 policing: The crime-control-homeland security paradigm - Taking command of new realities. Alexandria, VA: International Association of Chiefs of Police.

Kelling, G. L., and Bratton, W. J. (2006). Policing Terrorism. New York: Manhattan Institute. Available from www.manhattan-institute.org

National Research Council. (2004). Fairness and effectiveness in policing: The evidence. Committee to Review Research on Police Policy and Practices. W. Skogan and K. Frydl (Eds.). Committee on Law and Justice, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. Particularly pp. 209 – 214.

Weisburd, D., Hasisi, B., Jonathan, T., and Aviv, G. (2009).Terrorist threats and police performance a study of Israeli communities. British Journal of Criminology Advance Access, 1.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה