לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אלימות וסטיה בקרב בני נוער - 61841
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסמטר קיץ

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' רויטל סלע-שיוביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ravital.Sela-Shiovitz@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ רויטל סלע-שיוביץ

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא האלימות והתנהגויות של סטייה בקרב בני הנוער כגון: תמורות בפשיעה האלימה של הנוער, מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה, ואלימות וסטייה בקרב מתבגרים – מהגרים, אלימות בבתי הספר, אלימות במוקדי הבילוי, הקשר בין גורמי מצב ואלימות, הבדלי מגדר, וכנופיות הנוער. כמו כן, נעסוק בסוגיות הקשורות לעבריינות נוער ומדע פורנזי ובכללן: פסיכולוגיה חקירתית בעבריינות נוער וראיות מדעיות במשפטי נוער.
הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת חוק הנוער והיבטים שונים של הטיפול בנוער עבריין.

מטרות הקורס:
המטרה הראשונה היא להעמיק את הידע של הסטודנטים לגבי אלימות וסטייה בקרב בני נוער.
המטרה השנייה היא לבחון את המגמות שחלו בחוק הנוער ובטיפול בנוער עבריין.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לבחון את התיאוריות בנושא אלימות בני נוער.
לדון בגורמי הסיכון להתנהגויות של אלימות וסטייה בקרב בני נוער.
להשוות בין דפוסי פשיעה של נוער בארץ לבין מדינות מערביות אחרות.
לבחון את המגמות שחלו בטיפול וענישה של נוער עבריין.
לדון בסוגיות אתיות הקשורות בטיפול בנוער עבריין.
לאתר ספרות מחקר לכתיבת עבודה.
לכתוב עבודת סמינריונית בנושא שנבחר.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה (80%)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות
פגישות אישיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• רקע תיאורטי - סקירת הגישות התיאורטיות בנושא עבריינות וסטייה בקרב בני נוער.

• מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות עבריינית בקרב מתבגרים.

• הקשר בין קורבנות בילדות לבין עבריינות בנעורים.

• עבריינות וריבוד חברתי – הכרת הגישות התיאורטיות הדנות בקשר בין מעמד חברתי והתנהגות עבריינית, ניתוח השוואתי של הבדלים בדפוסי העבריינות בין בני נוער מהמעמדות השונים.

• אלימות ועבריינות בבתי הספר – ניתוח דפוסי הפשיעה בבית הספר בהתאם למודלים תיאורטיים כמו תיאורית הפעילות השגרתית, מיפוי הפשיעה בבית הספר, גישות למניעה ואכיפה במסגרת בית הספר.

• הבדלי מגדר בהתנהגות העבריינית- הכרת הגישות התיאורטיות הדנות בהבדלים במאפייני הפשיעה, וסקירת המחקרים.

• אלימות ופשיעה של בני הנוער במהלך הבילוי – ניתוח הגורמים והסיבות לאלימות ופשיעה במהלך הבילוי.


• עבריינות בקרב מתבגרים – מהגרים. פשיעה והגירה – מודלים תיאורטיים, ניתוח הסיבות והגורמים למעורבות הגדולה של בני נוער מהגרים בעבריינות, סקירת מחקרים בתחום.

• שימוש וסחר בסמים בקרב בני נוער.

• מעורבות בני הנוער בעבירות רכוש – ניתוח מגמות של שינוי בדפוסי עבירות רכוש בקרב מתבגרים, השוואה בין פשיעת רכוש של מתבגרים למבוגרים.

• עבריינות מין בקרב מתבגרים.

• כנופיות הנוער – התפתחות הכנופיות לאורך המאה העשרים, הצגת מודלים תיאורטיים, מאפייני הכנופיות, כנופיות נערות בארה"ב. השפעת הגלובליזציה על התפתחות הכנופיות.

• השפעת גורמי לחץ חברתיים על שיעורי פשיעת הנוער – הצגת גישות תיאורטיות לגבי הקשר
בין מצב ביטחוני וכלכלי לבין שיעורי הפשיעה, סקירת מחקרים בתחום.

• חוק הנוער ומדיניות הטיפול בנוער עבריין - הכרת חוק הנוער, מדיניות טיפול בנוער עבריין, גישות תיאורטיות לגבי דרכי ענישה לנוער עבריין, ניתוח השוואתי לגבי מדיניות הטיפול בארץ לעומת ארצות אחרות.חומר חובה לקריאה:
Brandon C. Welsh; Rolf Loeber; Bradley R. Stevens; Magda Stouthamer-Loeber; Mark A.
Cohen; David P. Farrington (2008). Costs of Juvenile Crime in Urban Areas: A
Longitudinal Perspective. Youth Violence and Juvenile Justice, 6 3-27.
Decker, S.H., Van Gemert, F. & Pyrooz, D.C. (2009). Gangs, migration, and crime: The
changing landscape in Europe and the USA. Int. Migration & Integration, 10, 393–408
Esbensen, F.-A., & Weerman, F.M. (2005). Youth gangs and troublesome youth groups in the
united states and the netherlands a cross-national comparison. European Journal
of Criminology, 2 (1), 5–37
Ferguson, C.J., Miguel, C.S., & Hartley, R.D. (2009). A Multivariate analysis of youth violence
and aggression: the influence of family, peers, depression, and media violence.
The Journal of Pediatrics, 155, 904-908.

Groff, E. R., Weisburd D., & Morris, N.A.(2009). Where the Action Is at Places: Examining
Spatio-Temporal Patterns of Juvenile Crime at Places Using Trajectory Analysis and GIS.
Journal of Quantities Criminology, 2, 61-86.

Henry, D.B. Tolman, P.H. Gorman- Smith, D. (2001). Longitudinal family and peer group

effects on violence and nonviolent delinquency, Journal of Clinical Child Psychology,

30, 172 – 186.

Hogue T, Steptoe L, Taylor JL, Lindsay WR, Mooney P, Pinkney L, Johnston S, Smith AHW &
O’Brien G (2006). A comparison of offenders with intellectual disability across three
levels of security. Criminal Behaviour and Mental Health, 16, (1) 13–28.

Kowalski, R. M, Limber S, & Agatston, P. (2007). Cyber Bullying: Bullying in the
Digital Age. Malden, Massachusetts: Blackwell.

Lauritsen, J. L., Heimer, K., & Lynch, J. P. (2009). Trends in the gender gap in violent offending: New evidence from the National Crime Victimization Survey. Criminology, 47, 361-399.
Lianos, H & McGrath, A (2017) Can the General Theory of Crime and General Strain Theory Explain Cyberbullying Perpetration? Crime & Delinquency 1 –27.


Mesch, G. S. (2009). Social bonds and Internet pornographic exposure among adolescents.
Journal of Adolescence, 32, 601-618.

Moon, B., Hwang, H.-W., & McCluskey, J. D. (2011). Causes of school bullying: Empirical test of a general theory of crime, differential association theory, and general strain theory. Crime & Delinquency, 57, 849-877.

Rosenfeld, R., & Fornango, R. (2007). The impact of economic conditions on robbery and property crime: The role of consumer sentiment. Criminology, 45, 735-69.
Sela-Shayovitz, R. (2004). School for aggression: Types of adolescent aggression in
school students and school dropouts. International Journal of Adolescence
And Youth, 11, 303-316.
Siegel, L. & Senna, J.S. (2006). Juvenile Delinquency: Theory, Practice and Law.

Wadsworth.

Weisburd D., Morris, N.A. & Groff, E. R. (2009). Hot Spots of Juvenile Crime: A Longitudinal
Study of Arrest Incidents at Street Segments in Seattle, Washington. Journal of
Quantitative Criminology, 25, 443-367.

חומר לקריאה נוספת:
Brandon C. Welsh; Rolf Loeber; Bradley R. Stevens; Magda Stouthamer-Loeber; Mark A.
Cohen; David P. Farrington (2008). Costs of Juvenile Crime in Urban Areas: A
Longitudinal Perspective. Youth Violence and Juvenile Justice, 6 3-27.
Decker, S.H., Van Gemert, F. & Pyrooz, D.C. (2009). Gangs, migration, and crime: The
changing landscape in Europe and the USA. Int. Migration & Integration, 10, 393–408
Esbensen, F.-A., & Weerman, F.M. (2005). Youth gangs and troublesome youth groups in the
united states and the netherlands a cross-national comparison. European Journal
of Criminology, 2 (1), 5–37
Ferguson, C.J., Miguel, C.S., & Hartley, R.D. (2009). A Multivariate analysis of youth violence
and aggression: the influence of family, peers, depression, and media violence.
The Journal of Pediatrics, 155, 904-908.

Groff, E. R., Weisburd D., & Morris, N.A.(2009). Where the Action Is at Places: Examining
Spatio-Temporal Patterns of Juvenile Crime at Places Using Trajectory Analysis and GIS.
Journal of Quantities Criminology, 2, 61-86.

Henry, D.B. Tolman, P.H. Gorman- Smith, D. (2001). Longitudinal family and peer group

effects on violence and nonviolent delinquency, Journal of Clinical Child Psychology,

30, 172 – 186.

Hogue T, Steptoe L, Taylor JL, Lindsay WR, Mooney P, Pinkney L, Johnston S, Smith AHW &
O’Brien G (2006). A comparison of offenders with intellectual disability across three
levels of security. Criminal Behaviour and Mental Health, 16, (1) 13–28.

Kowalski, R. M, Limber S, & Agatston, P. (2007). Cyber Bullying: Bullying in the
Digital Age. Malden, Massachusetts: Blackwell.

Lauritsen, J. L., Heimer, K., & Lynch, J. P. (2009). Trends in the gender gap in violent offending: New evidence from the National Crime Victimization Survey. Criminology, 47, 361-399.
Mesch, G. S. (2009). Social bonds and Internet pornographic exposure among adolescents.
Journal of Adolescence, 32, 601-618
Rosenfeld, R., & Fornango, R. (2007). The impact of economic conditions on robbery and property crime: The role of consumer sentiment. Criminology, 45, 735-69.
Sela-Shayovitz, R. (2004). School for aggression: Types of adolescent aggression in
school students and school dropouts. International Journal of Adolescence
And Youth, 11, 303-316.
Siegel, L. & Senna, J.S. (2006). Juvenile Delinquency: Theory, Practice and Law.

Wadsworth.

Weisburd D., Morris, N.A. & Groff, E. R. (2009). Hot Spots of Juvenile Crime: A Longitudinal
Study of Arrest Incidents at Street Segments in Seattle, Washington. Journal of
Quantitative Criminology, 25, 443-367.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה25 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 75 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה