לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קרימינולוגיה ומגדר - 61816
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-06-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ענבל וילמובסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: inbiloo@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 11:00-12:00

מורי הקורס:
ד"ר ענבל וילמובסקי

תאור כללי של הקורס:
מטרת הקורס היא לספק מבוא לפיתוח חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה. המושג מגדר (gender) התפתח בעשורים האחרונים במדעי החברה כקטגוריה אנליטית לניתוח תופעות חברתיות. המגדר מסמל הבדלים חברתיים- תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של נשיות וגבריות, בשונה ממין (sex) המסמל הבדלים ביולוגיים בין נשים לגברים. מגדר הוא אחד המבנים המשמעותיים בחברה האנושית, כאשר ההבניות המגדריות והתפיסות המגדריות משפיעות על חייהן של נשים וגברים הן ברמת המיקרו בחיי היומיום והן ברמת המקרו, בעיצוב החיים החברתיים והמדיניות בתחומים שונים. החל משנות השבעים אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק.
הקורס יבחן את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות ומערכת אכיפת החוק. במהלך הקורס נחשוף את ה"עיוורון המגדרי" המוטמע בתיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות. בנוסף נדון בנושאים מתחום הקרימינולוגיה, כשקטגוריית המגדר תעבור ביניהם כחוט השני ותשמש כבסיס לניתוח ביקורתי סביב שלושת הצירים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס ילווה בקריאה תיאורטית ומחקרית ובהמחשות מתוך יצירות תרבות ותרבות פופולארית.

מטרות הקורס:
הסטודנטיות/ים יוכלו להביט על תופעות בתחום הקרימינולוגיה ולנתח אותן מפרספקטיבה מגדרית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

במסגרת הקורס יבחרו הסטודנטיות/ים נושא מתוך הנושאים שיידונו בכתה ויגישו עבודה מסכמת.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה והשתתפות פעילה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיונים משותפים, הגשת דו"חות קריאה ומטלות כתיבה לקראת הכנת עבודה מסכמת.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. קרימינולוגיה ועיוורן מגדרי - מבוא
2. תיאוריות מגדר ופמיניזמים- מבוא
3. עבריינות נשים
4. כליאת נשים
5. עבריינות גברים ותאוריות על גבריות
6. אלימות ממבט מגדרי
7. מערכת אכיפת החוק ממבט מגדרי: משפט
8. מערכת אכיפת החוק ממבט מגדרי: משטרה
9. פחד מפשיעה
10. קורבנות
11. זנות ופורנוגרפיה

חומר חובה לקריאה:
אנא ראו באתר הקורס (moodle)

חומר לקריאה נוספת:
אנא ראו באתר הקורס (moodle)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הגשת העבודה מותנית בנוכחות בשיעורים, בהצגת מאמר בכתה ובאישור הנושא על ידי המרצה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה