לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תיאוריות בקרימינולוגיה - 61800
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ברק אריאל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Barak.ariel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: 09:00-10:00

מורי הקורס:
ד"ר ברק אריאל

תאור כללי של הקורס:
קורס זה מהווה מבוא כללי לתיאוריות מרכזיות להתפתחות של פשיעה במאתיים השנים האחרונות. הקורס יתמקד בהיבטים הבאים: (1) בהקשר ההיסטורי והחברתי הרחב שבו צמחו תיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות; (2) הנחות היסוד המרכזיות בבסיסן של אותן תיאוריות;(3) חולשותיהן של התיאוריות הללו והביקורות שנמתחו עליהן; (4) התוקף האמפירי של אותן תיאוריות; ו-(5) גרסאות עכשוויות של תיאוריות קלאסיות

מטרות הקורס:
מטרת הקורס להציג בפני סטודנטים לתואר שני בקרימינולוגיה את התיאוריות המובילות בשדה המרעה הקרימינולוגי

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להעריך, להשוות, לבקר ולהציג תיאוריות בקרימינולוגיה

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא
2. הגישה הקלאסית והגישה הנאו-קלאסית (הגות מודרנית של התנהגות עבריינית, הרתעה והתנהגות רציונאלית)
3. הגישות הפוזיטיביסטיות (גורמים ביולוגיים / פסיכולוגיים / חברתיים)
4. תיאוריות הקונפליקט והתת-תרבות
5. תיאוריות הפיקוח
6. קרימינולוגיה התפתחותית ו-desistance theories
7. גישות התיוג והביוש
8. צדק מאחה
9. גישות סביבתיות לפשיעה / Place-Based Criminology (מניעה מצבית, הסברים אקולוגיים, תיאוריית החלונות השבורים)
10. גישות רדיקליות (מרקסיזם, אבולושוניזם, פמיניזם, ריאליזם שמאל, שמאל רדיקאלי

חומר חובה לקריאה:
Williams, F., and McShane, M (2008). Criminology Theory: Selected Classic Reading (2nd Ed.) Elsavier.
Newburn, T (2007). Criminology. Willan Punishers: Devon UK.
שוהם, ג. אדד מ. ורהב ג. 2004. קרימינולוגיה. הוצאת שוקן: ירושלים ותל-אביב

חומר לקריאה נוספת:
1. Ariel, B. (2012) “Deterrence and moral persuasion effects on corporate tax compliance: findings from a randomized controlled trial.” Criminology 50(1): 27-69
2. Beccaria, C. (2004/1764). An Essay On Crime and Punishment. Available at http://users.dickinson.edu/~rhyne/232/Two/beccaria_text.html
3. Becker, G. (1974). “Crime and Punishment: An Economic Approach." in G. Becker and W. Landes (eds.) Essays in Economics of Crime and Punishment. NBER
4. Bentham, J. (2000/1781). An Introduction to the Principles of Moral and Legislation. Kitchener: Batouche Books. Available at http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/bentham/morals.pdf
5. Box, S. (1981). Deviance, Reality and Society. Holt, Rinehart and Winston: London
6. Braga, B., Papachristos, A., and Hureau, D. (2012). “Hot spots policing effects on crime”. Campbell Collaboration. www.campbellcollaboration.org/lib/download/2097/ Pp. 1-10, 30-32.
7. Cloward, R. (1959). “Illegitimate means, anomie, and delinquent behavior.” American Sociological Review, 24, 164-177.
8. Cloward, R. and Ohlin, L. (1960). Delinquency and Opportunity. NY: Free Press
9. Durkheim, E. (1997). The Division of Labor in Society. available at http://facweb.northseattle.edu/ratkins/ClassMaterials/SOC101/Winter'12/MSLib_Durkheim_Labor.pdf
10. Durkheim, E., Simpson, G. (1951). Suicide: A Study in Sociology. Simon and Schuster. New York: The Free Press.
11. Ellis, L., Walsh, A. (1997). Gene-Based Evolutionary Theories in Criminology." Criminology 35(2): 229-276
12. Ellwood, C. (1912). "Lombroso's theory of Crime." Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology 2(5): 716-723.
13. Farrington, D. P., Loeber, R., and Howell, J. C. (2012). Young Adult Offenders. Criminology & Public Policy 11(4): 729-750.
14. Glaze, L. E., & Parks, E. (2011). Correctional populations in the United States, 2011. BJS. http://bjs. ojp. usdoj. gov/index. cfm.
15. Matza, D. (1964). Delinquency and Drift. New York: John Wiley and Sons, Inc.
16. Moffitt, T. (2005). Genetic and Environmental Influences on Antisocial Behaviors: Evidence from Behavioral–Genetic Research." Advances in Genetics 55: 41-104
17. Moffitt, T. E. (2005). The new Look of Behavioral Genetics in Developmental Psychopathology: Gene - Environment Interplay in Antisocial Behaviors. Psychological Bulletin, 131, 522-554.
18. Murphy, D. and Robinson, M. (2008). "The Maximizer: Clarifying Merton's theories of anomie and strain." Theoretical Criminology 12: 501-521.
19. Rafter, N., (2008). The Criminal Brain: Understanding Biological Theories of Crime. NYU Press.
20. Sherman, L. (2009). “Evidence and Liberty: The Promise of Experimental Criminology.” Criminology and Criminal Justice 9(1): 5–28.
21. Sutherland, E. and Cressey, D. (1960). Principles of Criminology (6th ed). Philadelphia: Lippencott.
22. Sykes, G. and Matza, D. (1957). “Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency.” American Sociological Review. 22(6). 664-670.
23. Tielbeek et al (2012). “Unraveling the Genetic Etiology of Adult Antisocial Behavior: A Genome-Wide Association Study” PLOS ONE 7(1): 1-7
24. Tyler, T. (1997). "The Psychology of Legitimacy: A Relational Perspective on Voluntary Deference to Authorities" Personality and Social Psychology Review 1(4): 323-345.
25. von Hirsch, A., Bottoms, A., Burney, E. and Wikstrom PO. (1999) Criminal Deterrence and Sentence Severity: An Analysis of Recent Research. Oxford: Hart Publishing.
26. Weisburd, D. (2008). Place Based Policing. Police Foundation 9. http://www.policefoundation.org/pdf/placebasedpolicing.pdf
27. Welsh, BC and Farrington, DP (2008). “Effects of Closed Circuit Television Surveillance on Crime”. Campbell Collaboration. http://campbellcollaboration.org/lib/download/243/ Pp. 1-3, 19-21.
28. Wikstrom, PO, Ceccato, V., Hardie, B. and Treiber, K. (2009). “Activity Fields and the Dynamics of Crime.” Journal of Quantitative Criminology 26: 55-87.
29. Williams, A. E., and Ariel, B. (2013). The Bristol Integrated Offender Management Scheme: a Pseudo-Experimental Test of Desistance Theory. Policing, 7(2), 123-134.
30. Young, J. (1980) "Thinking Seriously About Crime" In: Fitzgerald, M., McLennan, G. and Pawson, J. (eds) Crime and Society: Readings in History and Theory, London: Routledge and Kegan Paul. Available at http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/tsac_v_2003.pdf
Young, J. (2011). The Criminological Imagination. Cambridge

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
70% מבחן סופי, 30% תרגיל (דיבייט).
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה