לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית - 61772
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-02-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טל יונתן-זמיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tal.jonathan@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר טל יונתן-זמיר

תאור כללי של הקורס:
קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הנה לחשוף את הסטודנטים למגוון שאלות וסוגיות שעולות בהיקשר של שיטור במדינות דמוקרטיות, כולל התיאוריות והידע האמפירי העדכני שקיים לגביהן.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר לפחות חמש סוגיות מרכזיות שעולות בהיקשר של שיטור בחברות דמוקרטיות.
לסכם את התיאוריות והידע האמפירי הרלוונטי לכל סוגיה.
לדון במורכבויות שמתעוררות בהיקשר של כל סוגיה.
לזהות את החסרים שיש בידע האמפירי שלנו לגבי הסוגיות השונות.
לסכם סוגיה אחת הנוגעת לשיטור בחברות דמוקרטיות, ולנסח תחום אחד מרכזי בו חסר לנו ידע אמפירי לגבי הסוגיה.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה (לפחות 80%)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רעיון, התפתחות ותפקיד משטרה
תרבות המשטרה
מהו "שיטור טוב"?
מודל לגיטימיות המשטרה של תום טיילר
מחקר בעולם השיטור
השפעת המשטרה על בעיות פשיעה וסדר ציבורי (מה "עובד"?)

חומר חובה לקריאה:
רעיון, התפתחות ותפקיד משטרה
*Klockars, C.B. (1985). The idea of police. Beverly Hills: Sage Publications. [Chapter 1: The idea of police, pp. 7-18]

מהו "שיטור טוב"?
*Klockars, C.B. (1985). The idea of police. Beverly Hills: Sage Publications. [Chapter 6: Good police and good policing, pp. 122-153]

מודל לגיטימיות המשטרה של תום טיילר
*Joanthan-Zamir, T. and Harpaz, A. (2014). Police understanding of the foundations of their legitimacy in the eyes of the public: The case of commanding officers in the Israel National Police. The British Journal of Criminology, 54(3), 469-489.
*Jonathan-Zamir, T., and Weisburd, D. (2013). The effects of security threats on antecedents of police legitimacy: Findings from a quasi-experiment in Israel. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50(1), 3-32.
*Tyler, T.R. (2009). Legitimacy and criminal justice: The benefits of self-regulation. Ohio State Journal of Criminal Law, 7, 307-359.

מחקר בעולם השיטור
*Lum, C. (2009). Translating police research into practice. Ideas in American Policing, 11.

*Weisburd, D., and Neyroud, P. (2011). Police science: Toward a new paradigm. New Perspectives in Policing, January.

השפעת המשטרה על בעיות פשיעה וסדר ציבורי (מה "עובד"?)


* Telep, C. W., & Weisburd, D. (2012). What is known about the effectiveness of police practices in reducing crime and disorder?. Police Quarterly, 15(4), 331-357.‏

חומר לקריאה נוספת:
רעיון, התפתחות ותפקיד משטרה
Bittner, E. (2005). Florence Nightingale in pursuit of Willie Sutton: A theory of the police. In Newburn, T. (Ed.). Policing: Key readings (pp. 150-172). Devon, UK: Willian Publishing
Bratton, W.J. (2005). Crime in down in New York City: Blame the police. In Newburn, T. (Ed.). Policing: Key readings (pp. 472-482). Devon, UK: Willian Publishing
*Klockars, C.B. (1985). The idea of police. Beverly Hills: Sage Publications. [Chapter 1: The idea of police, pp. 7-18]

תרבות המשטרה
Loftus, B. (2010). Police occupational culture: Classic themes, altered times. Policing and Society, 20(1), 1-20.
Paoline, E.A. (2003) Taking stock: Toward a richer understanding of police culture. Journal of Criminal Justice 31(3), 199–214.
Paoline, E.A., Myers, S.M., and Worden, R.E. (2000). Police culture, individualism, and community policing: Evidence from two police departments. Justice Quarterly, 17, 575-605.
Skolnick, J. (2005). A sketch of the policeman’s ‘working personality’. In Newburn, T. (Ed.). Policing: Key readings (pp. 264-279). Devon, UK: Willian Publishing
הרפז, ע. (2012). אסטרטגיות שיטור: סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק. שריגים-ליאון: נבו [פרק י"ג – תרבות המשטרה, עמ' 222-211]

מהו "שיטור טוב"?
*Klockars, C.B. (1985). The idea of police. Beverly Hills: Sage Publications. [Chapter 6: Good police and good policing, pp. 122-153]
Mastrofski, S.D., Willis, J.J., and Revier, L.A. (2011). Results of survey on high quality policing in Manassas City, Virginia. Report to the Manassas City Police Department. Virginia: George Mason University, the Center of Justice Leadership and Management,
Muir, W.K. (1977) Police: streetcorner politicians. Chicago: University of Chicago Press.
Willis, J.J., Mastrofski, S.D., Baird, J., Revier, L.A., Hines, T., and Jonathan, T. (2011). Results of interviews on high quality policing in Manassas City, Virginia. Report to the Manassas City Police Department. Virginia: George Mason University: the Center of Justice Leadership and Management,

מודל לגיטימיות המשטרה של תום טיילר
*Joanthan-Zamir, T. and Harpaz, A. (2014). Police understanding of the foundations of their legitimacy in the eyes of the public: The case of commanding officers in the Israel National Police. The British Journal of Criminology, 54(3), 469-489.
Jonathan-Zamir, T., Mastrofski, S.D., and Moyal, S. (forthcoming). Measuring procedural justice in police-citizen encounters. Justice Quarterly. Published online: 29 Oct 2013; DOI:10.1080/07418825.2013.845677
*Jonathan-Zamir, T., and Weisburd, D. (2013). The effects of security threats on antecedents of police legitimacy: Findings from a quasi-experiment in Israel. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50(1), 3-32.
Sunshine, J., and Tyler, T.R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. Law and Society Review, 37, 513-48.
Tyler, T.R. (2004). Enhancing police legitimacy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May, 593-608.
*Tyler, T.R. (2009). Legitimacy and criminal justice: The benefits of self-regulation. Ohio State Journal of Criminal Law, 7, 307-359.
הרפז, ע. (2012). אסטרטגיות שיטור: סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק. שריגים-ליאון: נבו [פרק ג' סעיף ב' - לגיטימיות המשטרה, עמ' 44-48]

מחקר בעולם השיטור
*Lum, C. (2009). Translating police research into practice. Ideas in American Policing, 11.
Lum, C., Koper, C.S., and Telep, C. (2011). The evidence-based policing matrix. Journal of Experimental Criminology, 7, 3-26.
Sherman, L.W. (1998). Evidence-based policing. Ideas in American Policing, July.
Weisburd, D., and Braga, A. (2006). Introduction: Understanding police innovation. In D. Weisburd and A.A. Braga (Eds.). Police innovation: Contrasting perspectives (pp. 1-26). New York: Cambridge University Press.
*Weisburd, D., and Neyroud, P. (2011). Police science: Toward a new paradigm. New Perspectives in Policing, January.
Willis, J. J. (2013). Improving police: What's craft got to do with it? Ideas in American Policing, 16.

השפעת המשטרה על בעיות פשיעה וסדר ציבורי (מה "עובד"?)
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). Proactive policing: effects on crime and communities. D. Weisburd and M. K. Majimundar (Eds.), Committee on Proactive Policing: Effects on Crime, Communities, and Civil Liberties; Committee on Law and Justice; Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. https:doi.org/10.17226/24928. [Chapter 4: Impacts of proactive policing on crime and disorder, pp. 106-132]
National Research Council (2004). Fairness and effectiveness in policing: The evidence. Committee to Review Research on Police Policy and Practices. W. Skogan and K. Frydl (Eds.), Committee on Law and Justice, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. [Chapter 6: The effectiveness of police activities in reducing crime, disorder and fear, pp. 217-251]
* Telep, C. W., & Weisburd, D. (2012). What is known about the effectiveness of police practices in reducing crime and disorder?. Police Quarterly, 15(4), 331-357.‏
Weisburd, D. and Eck, J.E. (2004). What can police do to reduce crime, disorder and fear? Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593, 42-65.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
רפרט

מידע נוסף / הערות:
יש לעקוב במהלך הסמסטר אחר הודעות והנחיות באתר הקורס. האתר אף יכלול את רוב הפריטים הביבליוגראפיים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה