לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מדיניות גלובלית והשוואתית - 59630
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדיניות ציבורית

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אליקים כסלו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: elyakim.kislev@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר אליקים כסלו

תאור כללי של הקורס:
הקורס נועד להפנות את המבט של העוסקים במדיניות מהמקומי אל הגלובלי. לאור מטרה זו, הקורס בנוי משני חלקים: מדיניות השוואתית ומדיניות גלובלית:
1. מקבלי החלטות, מעצבי מדיניות וחוקרים יכולים להפיק רבות מלמידה השוואתית מתוך הסתכלות בנוף הבינלאומי. ניסיונות מדיניות שנעשו ונעשים במקומות (או זמנים) אחרים יכולים לשמש משאב רב-ערך לנקודות תורפה וחוזק של תכניות מדיניות. זאת, מתוך הבנה של ההקשר הייחודי שבו נוצרה כל תכנית מדיניות. בכך, הופכת ההשוואה לכלי למידה משמעותי המשמש את העוסקים במדיניות למכשיר הפקת לקחים המיושם כעת במקומות רבים בעולם ומאפשר ייבוא/ייצוא של מדיניות ציבורית ללא צורך ב"ייצור עצמי" תמידי. הקורס יפתח צוהר להשוואה של סוגיות מדיניות ויפתח את היכולת של הלומדים להשתמש בכך ככלי עבודה.
2. החלק השני של הסתכלות זו על הנוף הבינלאומי היא האחדה של צעדי מדיניות מקומיים לצעדי מדיניות אוניברסליים. בכך "קופצת" המדיניות מן הרמה המקומית לרמה הגלובלית. בסוגיות מדיניות רבות יש לכך יתרון משמעותי: הפחתת בעיית "הטרמפיסט", ניצול משאבים יעיל, הרמוניזציה של שווקים ועוד. בקורס תילמדנה סוגיות מדיניות אוניברסליות כמו איכות הסביבה, פליטות, אבטחת סייבר ואזורי סחר. הקורס ידון במאפיינים המיוחדים הנמצאים בקביעת מדיניות גלובלית בשלוש רמות: הקשר, תהליך ותוצר.

מטרות הקורס:
1. להקנות ללומד ידע על סוגיות מדיניות הקיימות בכמה מדינות/ערים או על פני זמנים שונים.
2. להקנות ללומד ידע על סוגיות מדיניות אוניברסליות והבנה של מוסדות בינלאומיים.
3. להקנות ללומד יכולת ניתוח השוואתית של סוגיות מדיניות שונות.
4. להקנות ללומד כלים ליצירה וקידום של תכניות מדיניות חדשות מתוך מבט אל הגלובלי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

-

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מדיניות השוואתית:

איך בוחרים מקרים להשוואה?
כלים מעשיים להשוואה
מחקר משווה מתקדם
מדיניות שוק העבודה במבט השוואתי
מדיניות חינוך במבט השוואתי
מדיניות רווחה במבט השוואתי

מדיניות גלובלית:

מדיניות סייבר / אינטרנט / טכנולוגיה
אושר, עוני, רעב, ומחסור במשאבים
מדיניות איכות הסביבה
אזורי סחר / מדיניות כלכלית גלובלית
מוסדות בינלאומיים ומדיניות

חומר חובה לקריאה:
TBA

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 30 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה