לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ממשל פתוח - 59620
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-10-2013
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדיניות ציבורית

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tehilla.altshuler@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: שני, 10:30

מורי הקורס:
ד"ר תהילה אלטשולר
מר מיכאל איתן

תאור כללי של הקורס:
במסגרת הקורס נבחן בצורה השוואתית את ההתפתחות של ממשל פתוח בישראל ובעולם; נדון בכשלים בדמוקרטיה הייצוגית המוכרת שאליהם נכנסים פתרונות שמקורם בשינויים תרבותיים וחברתיים המאפיינים את העידן הדיגיטלי; נעסוק בחוק חופש המידע ודברי חקיקה שונים אחרים שהם מנגישי מידע ובהתאמתם לעידן הדיגיטלי; נלמד על יוזמות שיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות, על פוטנציאל ההשפעה שיש להן על הליכים דמוקרטיים ועל המוסדות החברתיים השונים (וגם נבקר את מידת הצלחתן); נשאל שאלות הנוגעות למדיניות של האחדת ממשקי מידע בתוך השלטון והשפעתה על התנהגות ארגונית שלטונית; וכל אלה מתוך פרספקטיבה של תיאוריה דמוקרטית מחד גיסא ובדיקה ביקורתית של מידת ההסתגלות והאוריינות הדיגיטלית של מקבלי החלטות, מאידך גיסא.

מטרות הקורס:
להכיר לסטודנטים את נושא הממשל הפתוח, הטמעת טכנולוגיות חדשות בתוך הממשל, חופש מידע ותהליכים ארגוניים שהוא נושא עמו.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין תהליכים הנוגעים לאימוץ מדיניות ממשל פתוח בעולם, לראות יתרונות וחסרונות של מהפיכות שקיפות, להגיש ולבקר בקשות לחופש מידע, להכיר פלטפורמות טכנולוגיות להנגשת מידע ציבורי.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: קריאה, הרצאה, דיון, פאנלים, עבודה עצמית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.דמוקרטיה בעולם דיגיטלי
2. עקרונות הממשל הפתוח ומצבו בעולם
3. פאנל ראשון: תהליך הטמעת עקרונות הממשל הפתוח בממשלה
חוק חופש המידע, הליכי חקיקתו והערכים המתנגשים
4. פאנל שני: ההיסטוריה של חוק חופש המידע, הקמת היחידה וחסמים ארגוניים
הנגשה אקטיבית של מידע שלטוני, דאטא ג'ורנליזם
שקיפות תקציבית כמגנא כרטא של עקרונות השקיפות
5. התמודדות השלטון עם הטמעת טכנולוגיות חדשות, קוד פתוח
6. שיתוף פעולה בין רשויות השלטון והאחדת ממשקים, שיתוף פעולה בתוך הבירוקרטיה
7. הגיונות ועקרונות שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות
8. שיתוף הציבור בהיבטים קונקרטיים: אתר שיתוף הציבור, שיתוף הציבור ברמה המקומית
9. פאנל סיכום: שלוש רשויות וממשל פתוח

חומר חובה לקריאה:
Cass R. Sunstein, Introduction: Dreams and Nightmares, in: INFOTOPIA: How Many Minds Produce Knowledge, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Clay shirky, How the Internet will change government, a TEDglobal talk, June 2012, http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government.html

תהילה שוורץ אלטשולר, מדיניות ממשל פתוח בעולם הדיגיטלי, המכון הישראלי לדמוקרטיה 2013, פרק ראשון: "עקרונות הממשל הפתוח – מסגרת השוואתית".

Tom McClean (2011). "Not with a Bang but a Whimper: The Politics of Accountability and Open Data in the UK". American Political Science Association 2011 Annual Meeting Paper. Social Science Research Network. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id&eq;1899790

Paul Uhlir, The Socioeconomic Effects of Public Sector Information on Digital Networks: Toward a Better Understanding of Different Access and Reuse Policies: Workshop Summary, 2009: www.nap.edu/catalog.php?record_id&eq;12687

Ed Mayo and Tom Steinberg, Power of Information: Taskforce Report, 56 2007: www.cabinetoffice.gov.uk/reports/power_of_information.aspx

חוק חופש המידע.
חוק הגנת הפרטיות.
חוק הארכיונים.
עת"מ (תל-אביב-יפו) 27344-03-13 - גלובס פבלישר עיתונות 1983 בע"מ ואח' נ' רשות המיסים ומשרד האוצר, פסק הדין של השופטת מיכל אגמון גונן מיום 8.7.2013.
עע"ם 3300/11 מדינת ישראל משרד הביטחון נ. גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע, 5.9.2012, http://elyon1.court.gov.il/files/11/000/033/e12/11033000.e12.htm
עע"ם 1245/12, התנועה לחופש המידע נ. משרד החינוך והממונה על חופש המידע 23.8.2013
בר"ם 3922/12 ההסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות נ. "יש דין" ארגון מתנדבים לזכויות אדם, 8.7.2012
ת"מ 43366-03-10 (ירושלים) עיתון דה מרקר, והילה רז עיתונאית "דה מרקר" נגד מנהל בתי המשפט והממונה על ביצוע חוק חופש המידע.

יונתן ארבל ותהילה שוורץ אלטשולר, מידע רוצה להיות חופשי, המכון הישראלי לדמוקרטיה 2008, עמודים 48-98. http://www.idi.org.il/media/281446/pp_74.pdf

כרמית הבר, חסמי תרבות ארגונית בהטמעת מדיניות ממשל פתוח, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013, http://www.idi.org.il/media/2361634/%D7%97%D7%A1%D7%9E%D7%99%20%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%98%D7%9E%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97.pdf


Facts are Sacred: The power of data (Guardian Shorts) 2012

תהילה שוורץ אלטשולר, מדיניות ממשל פתוח בישראל, עמ' 96- 105.
עת"מ 39945-02-10 התנועה לחופש מידע נ' עיריית תל אביב יפו http://www.sfz-law.co.il/2011/05/22/%D7%A2%D7%AA%D7%9E-39945-02-10-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%90%D7%97-%D7%A0-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA/


Yochai Benkler, Open Sorce Economics, Ted Talk 2009, http://www.youtube.com/watch?v&eq;3JAi8uqE12E

Robert David Steele, The Open-Source Everything Manifesto: Transparency, Truth, and Trust (Manifesto Series) 2012
http://www.amazon.com/Open-Source-Everything-Manifesto-Transparency-ebook/dp/B005MU3VKO/ref&eq;la_B001K873R4_1_1?s&eq;books&ie&eq;UTF8&qid&eq;1381037167&sr&eq;1-1

Beth Simone Noveck (2009), Wiki government: how technology can make government better, democracy stronger, and citizens more powerful, Washington, D.C: Brookings Institution Press
Jay Nath (2011). "Reimagining government in the digital age". National Civic Review; Special Issue: Beyond the Digital Divide: How New Technologies Can Amplify Civic Engagement and Community Participation 100 (3).

Testing the Waters: California’s Local Officials Experiment with New Ways to Engage the Public 2013
http://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/testingwaters_publicagenda_2013.pdf

Joshua Tauberer, Open Government Data 2012, amazon. http://www.amazon.com/Open-Government-Data-ebook/dp/B007U69DKU/ref&eq;sr_1_2?s&eq;books&ie&eq;UTF8&qid&eq;1381037807&sr&eq;1-2&keywords&eq;open+government

חומר לקריאה נוספת:
רובין סלואן, חנות הספרים ללא הפסקה של מר פנומברה, הוצאת מודן 2013 (ספר פרוזה ולא ספר עיון).

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
תינתן אפשרות מועדפת להמיר את בחינת הסיכום בעבודה קצרה (עד חמישה עמודים, העוסקת בניתוח בקשת חופש מידע שהסתיימה/פתוחה לפי הפרמטרים הבאים: טיים ליין מפורט, ניתוח השחקנים, ניתוח הסיבה לסירוב, הצעדים שננקטו, החלטת בית המשפט אם היתה, הסיבה לשינוי עמדת הרשות, תחזית לעתיד.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה