לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קורס קדם התמחות: צעדים ראשונים להתמקצעות בשטח - 59515
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גלוקל פיתוח בין-לאומי

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): מר אמרי אבא שטנר ארנן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: imri.schattner-ornan@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
מר אמרי אבא שטנר ארנן
גב יהלי עזאני

תאור כללי של הקורס:
זהו קורס פרקטי שנלמד לאורך השנה, שתוכנן להדריך את הסטודנטים בתכנון והכנה להתמחות שלהם. הקורס נערך פעם בשבועיים, ונותן לסטודנטים כלים וידע למצוא ולבנות את ההתמחות המתאימה ביותר עבורם.
בין השאר, סטודנטים ילמדו למצוא את הארגון המתאים ביותא עבורם, לבנות TOR עם הארגון, להכין הערכת סיכונים וללמוד על האזור והתחום בהם יערכו את ההתמחות.

מטרות הקורס:
- סטודנטים יזהו את מטרות ההתמחות שלהם
- סטודנטים ימצאו את ההתמחות המתאימה ביותר עבורם ויכתבו יחד עם הארגון TOR
- סטודנטים ילמדו להבחין בין ארגונים על פי התחום שלהם, הסקטור והגישה שלהם
- סטודנטים ילמדו לחפש מידע רלוונטי על פי מספר מקורות
- סטודנטים ילמדו לכתוב CV ומכתב מקדים ברמה גבוהה
- סטודנטים ילמדו לכתוב TOR מקצועי
- סטודנטים ילמדו להכין הערכת סיכונים
- סטודנטים ילמדו להכיןן תקציב

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ראה למעלה

דרישות נוכחות (%):
חובה

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלי ואנדיבידואלי

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1st Term:
23 Oct 2018 :Introduction, identifying personal skills, identifying the organization
6 Nov 2018: How to write a CV and cover letter, networking
20 Nov 2018: personal meeting
4 Dec 2018: personal meetings
18 De 2018: Cross cultural work, learning about culture and language
8 Jan 2019: Cohort 6 students’ internship panel: working in different fields

2nd Term:
19 Mar 2019: Building a ToR
2 Apr 2019: Cohort 6 students: overcoming challenges
30 Apr 2019: Personal meetings
14 May 2019: Safety and Security
28 May 2019: How to build a budget?
11 Jun 2019: Personal meetings
25 Jun 2019: Final meeting, personal care, and goodbye

חומר חובה לקריאה:
כפי שנכתב בסילבוס הקורס במודל

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 80 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה