לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

משא ומתן אפקטיבי ויישוב סכסוכים - 54714
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יובל בנזימן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Yuval.benziman@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 10-11

מורי הקורס:
ד"ר יובל בנזימן

תאור כללי של הקורס:
הקורס ישלב תיאוריה ופרקטיקה, ויעסוק במרכיבים העיקריים של משא ומתן ותיווך. סטודנטים ייחשפו, יבינו ויחוו את המורכבות שבהגעה להסכם אשר מסיים סכסוך. על-בסיס מקרי מבחן נבחן כיצד צדדים בסכסוך חושבים ופועלים, מה הם הכלים העומדים לרשות צדדים שלישיים, כיצד גישות שונות לניהול ויישוב סכסוכים מובילים לתוצאות שונות, וכיצד הסכם צריך להיראות.

מטרות הקורס:
סטודנטים יכירו את המרכיבים השונים של משא ומתן לסיום סכסוך וידעו מה לשאול, מה לבדוק וכיצד לפעול כדי לנהל משא ומתן אפקטיבי אשר יביא לסיום של סכסוך.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לעצב תוכנית המפרטת כיצד לנהל משא ומתן יעיל
לבנות מודל התערבות ניתן ליישום במשא ומתן להגעה להסכם
להעריך את האפקטיביות של פעולות הנעשות במשא ומתן
להשוות גישות במשא ומתן ותיווך, ולהחליט מה היא הגישה הנכונה לסכסוכים שונים
לפתח מפת-דרכים המפרטת את הצעדים והפעולות הנדרשות בשלב המשא ומתן לסיום סכסוך

דרישות נוכחות (%):
הסטודנטים נדרשים להגיע לשיעורים. הגעה לשיעורים והשתתפות פעילה בהם מהווים 10% מהציון הסופי בקורס.

שיטת ההוראה בקורס: השיעורים יועברו במתכונת סדנא. השיעורים יכללו דיונים וסימולציות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
-איך להבין כיצד צדדים חושבים בסכסוכים
-התמודדות עם סכסוכים בתוך כל צד
-החלטות חד-צדדיות: סיכונים והשלכות
-ההבדל בין עמדות לאינטרסים
-תוצאות של תיווכים ובוררויות
-החוקים של משאים ומתנים רשמיים ולא רשמיים
-ניהול משא ומתן והגעה להסכם
-כתיבת הסכם
-הצהרות משותפות
-בקשת סליחה

חומר חובה לקריאה:
Partial list:
Oren, N., Nets-Zehngut, R. and Bar-Tal, D. (2015), Construction of the Israeli-Jewish Conflict-Supportive Narrative and the Struggle Over Its Dominance. Political Psychology, 36: 215–230
Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh-Khoury (2015) Settler-colonial citizenship: conceptualizing the relationship between Israel and its Palestinian citizens, Settler Colonial Studies, 5:3, 205-225, DOI: 10.1080/2201473X.2014.947671
Khoury, Hind. (2017). Between Now and Then: A More Realistic View of Palestinian History and Identity Palestine - Israel Journal of Politics, Economics, and Culture; East Jerusalem 22.2/3 : 59-63.
Robert D. Putnam (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. International Organization, Vol. 42, No. 3, pp. 427-460
Roger Fisher and William Ury (1991). Getting to YES. Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin.
Curran, Daniel;Sebenius, James K;Watkins, Michael (2004). Two Paths to Peace: Contrasting George Mitchell in Northern Ireland with Richard Holbrooke in Bosnia-Herzegovina. Negotiation Journal; 20, 4: 513-537.
Benziman, Y. (2016). “Ingredient of a successful track two negotiation”, Negotiation Journal, 32(1): 49-62.
Liebes, T., & Katz, E. (1996). Staging Peace: Televised Ceremonies of Reconciliation. The Communication Review, 2 (2), 235-257
Smith N. (2014) Political Apologies and Categorical Apologies. In: Mihai M., Thaler M. (eds) On the Uses and Abuses of Political Apologies. Rhetoric, Politics and Society Series. Palgrave Macmillan, London.
Kellen, D., Z. Bekerman, & I. Maoz (2013). An easy coalition: the peacecamp identity and Israeli-Palestinian track two diplomacy. Journal of Conflict Resolution 57(4) 543-569

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
הרכב הציון הסופי
השתתפות פעילה בשיעורים: 15%
3 עבודות קצרות (10% כל אחת) – 10 X 3 : 30%
הצעת מחקר: 15%
עבודת סיום: 40%

 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה