לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה - 54712
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יעל אילני

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yaelilany63@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בסיום השיעור

מורי הקורס:
גב יעל אילני

תאור כללי של הקורס:
הקורס כולל הכרות עם דיני העבודה בישראל במישור האישי ובמישור הקיבוצי.
לימוד זכויות וחובות הצדדים ליחסי העבודה. חשיפה לסכסוכי עבודה במשק הישראלי .
דרכי התמודדות כפרטים וכקבוצה במערכת יחסי העבודה .לימוד חקיקה ופסקי דין עדכניים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס
מטרת הקורס להכיר את דיני העבודה בישראל במישור האישי ובמישור הקיבוצי.
חשיפה לסכסוכי עבודה אישיים וקיבוציים והדרכים לניהול ויישוב הסכסוכים . בחירת דרך ניהול הסכסוך- משמעות הבחירה, יתרונות וחסרונות.
ניהול וניתוח סכסוכים בדרך של סימולציה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
לזהות זכויות וחובות משפטיות החלות על עובדים ומעסיקים ביחסי עבודה.
לנתח סכסוכי עבודה אישיים וקיבוציים.
ליישם בניתוח הסכסוך את החקיקה והפסיקה הרלוונטית לנושא כפי שנלמדה בכיתה.
להמליץ על דרך ניהול ויישוב הסכסוך.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטאלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת הנושאים שילמדו בקורס:
1.מבוא לדיני עבודה,מקורות דיני העבודה
2.סכסוכים קיבוציים,יחידת מיקוח,שביתות
3. סכסוכים אישיים,יחסי עובד מעביד,שוויון הזדמנויות בעבודה,סיום יחסי עובד מעביד
4. ADR ודרכים ליישוב סכסוכי עבודה ,משא ומתן וגישור,בוררות,אי די אר ודיני עבודה

חומר חובה לקריאה:
רשימת קריאה ומקורות נוספים חובה:
1.חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969
גיא דוידוב ורעות בגס,נציגי ציבור בבית הדין לעבודה:תפקידם ותרומתם הלכה למעשה,ספר אליקה ברק-אוסוסקין,סטפן אדלר ואח' ,נבו 2012, 185-206
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב - 1992
דב"ע נה/3-145 מדינת ישראל, משרד השיכון נ' יעקב בוכריס פד"ע לו 1

2. חוק הסכמים קיבוציים,תשי"ז- 1957
חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז -1957
עסק(ארצי) 23/10 אקרשטיין תעשיות בע"מ נ'. כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי ואח' ,24/3/10
סק (ארצי)21/07 האוניברסיטה העברית בירושלים נ' ארגון הסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית בירושלים, ניתן ביום 14/1/08
סק (ארצי) 20/07 מרכז השלטון המקומי ושלש הערים הגדולות מדינת ישראל נ' ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים , ניתן ביום 4/12/07
עסק (ארצי) 48472-06-11 מדינת ישראל ואח' נ' ההסתדרות הרפואית בישראל , ניתן 25 יולי 2011

3. בג"צ 93 / 5168 שמואל מור נ' בית הדין הארצי לעבודה וגדעון אנגל , פ"ד נ (4) 628
בש"א (ת"א) 2929/01 גאיה קורן נ' ידיעות אחרונות בע"מ , 2001
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה תשסב 2002
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה , התשמ"ח -1988
חוק עבודת נשים,1954.
דב"ע נו / 3-129 , שרון פלוטקין ואח' נ' אחים אייזנברג בע"מ , פד"ע לג 481
בג"ץ1758/11 ,הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ נ' אורית גורן , ניתן 5/2012
עע127/10 אדוה צפון- בנימין נ' נאמן ייעוץ והכוונה לגיל הזהב בע"מ ,ניתן 18/01/2010
תע"א 9466-08 יורם שובל נ' חברת יבמ גלובל סרוויסס ישראל בע"מ, ניתן 2011
חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג – 1963
ע"א(ת"א)08 -8469 משה מזור נ' אופטיקה הלפרין בע"מ , ניתן 29/9/2010
עס"ק 24/10 הוט- הסתדרות העובדים הלאומית ואח', ניתן 16.3.2010
ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,פד"ע לח 448
תע"א 1531-09 מירי גוטפריד נ' חברת אלחנית נכסים בע"מ,ניתן 11/2011
עב(תא) 6741/04 מירב הלפרין נ' מדינת ישראל,נבו 2008
מיכל הורוביץ, לצאת ידי שימוע- עקרון השימוע במבט אנליטי,משפט ועסקים ט,התשס"ח 2008, 311-345

4. מרדכי מירוני " גישור ו אי די אר: שמונים שנות היסטוריה כבסיס לשינוי בהגדרת תפקידם של בתי המשפט והשופט" הרשות השופטת 29 (תשנ"ט) 32
חוק בתי המשפט[נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 - סעיף 79
תקנות בתי המשפט(גישור) ,התשנ"ג - 1993
תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג – 1993
חוק הבוררות ,תשכ"ח – 1968
מרדכי מירוני " חידושים וחדשנות בניהול משא ומתן וביישוב סכסוכים בעולם העבודה" משפט ועסקים ג,
התש"סה (יולי 2005) 75-121
MOORE CHRISTOPHER W., THE MEDIATION PROCESS: PRACTICAL STRATEGIES FOR RESOLVING CONFLICT,
John Wiley & Sons, 2014
Yael Ilany, The Experience of Mediation in the Tel Aviv Regional Labor Court, IN STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,Andrzeja Swiatkowskiego ed.,729, 2015חומר לקריאה נוספת:
רשימת קריאה ומקורות נוספים רשות:
רות בן ישראל , דיני עבודה , האוניברסיטה הפתוחה , תשס"ב – 2002
בג"צ 94 / 721 אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילביץ ובית הדין הארצי לעבודה, פ"ד כח, חלק חמישי , 749 .
ע"ע(ארצי) 627/06 אורלי מורי נ' מ.ד.פ ילו בע"מ, ניתן 16 במרץ 2008.
שרון רבין– מרגליות "ההסבר (תירוץ) השוקי לפערי שכר מגדריים:בעקבות פסק דין הומסנטרס (עשה זאת בעצמך)בע"מ נ' אורית גורן " הפרקליט נ תש"ע 501.
שרון רבין מרגליות "נקודת מפנה במשפט העבודה האישי ", דין ודברים ו (תשע"א -2011) 341.
יצחק לובצקי, סיום יחסי עבודה,הוצאת לשכת עורכי הדין,מהדורה 4, 2013
Guy Davidov, Collective Bargaining Laws: Purpose and Scope,20 International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 81 ,2004
אלישבע הכהן " מנגנונים ליישוב סכסוכים בהסכמה : סקירה השוואתית של ההסדרים הנהוגים בארה"ב" המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים , משרד המשפטים (2002)
BROWN HENRY J., MARRIOT ARTHUR Q.C., ADR PRINCIPLES AND PRACTICE, 3rd. Ed., SWEET & Maxell, 2011
אמירה גלין משא ומתן: המימד החבוי ,רמות – אוניברסיטת תל אביב , תשס"ה 2005 ,הדפסה 11 2008.
מיכל אלברשטיין,על החיפזון ןהצדק הפרוצדוראלי בבי הדין לעבודה: תצפיות בגישור ושפיטה,מאזני משפט ז- תש"ע,2010.
רוג'ר פישר וויליאם יורי סיכום חיובי – לשאת ולתת בלי לוותר כיוונים הוצאה לאור בע"מ 1983
Roger Fisher ,William Ury and Bruce Patton, Getting to yes - to negotiate without giving up,3rd ed. Penguin Books 2011
אורי שטרוזמן ספר הבוררות ל.ע.ד. משפטים הוצאה לאור (1999) בע"מ, תשס"א- 2001
גיא מונדלק "יחסי עבודה בעידן של תמורות" המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ה 2005
דין וחשבון – ועדת היגוי לעניין הגישור במערכת בתי הדין לעבודה ( יושבת ראש – ורדה וירט-לבנה) תשס"א- 2001
ורדה וירט –ליבנה " הגישור בבית הדין לעבודה" שערי משפט ג(1) תשס"ב 89
מרדכי מירוני " חידושים וחדשנות בניהול משא ומתן וביישוב סכסוכים בעולם העבודה" משפט ועסקים ג, התש"סה (יולי 2005) 75-121

ספרים נוספים
בר חיים אביעד, ניהול משאבי אנוש,יחידה 9 : יחסי עבודה,הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה,2002, 140-155
גולדברג מנחם , יוסף האוזמן דיני עבודה , הוצאת סדן (מהדורה 44 , 2006 )
גוטמן נחמיה משפט העבודה האישי והקיבוצי ,הוצאת הלכה למעשה בע"מ (מהדורה 22, מאי 2006)
פורת הילה,עו"ד דיני עבודה -המדריך המלא, הפצה לסה ויז'ן בע"מ (מהדורה שביעית אוקטובר 2015 )

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 15 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
עבודה להגשה: עד שני עמודים מודפסים. העבודה אישית.
תפורסם באתר הקורס.
מבחן סיום: מבחן בית.
הנחיות ינתנו בהמשך.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה