לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה - 54712
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יעל אילני

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yaelilany63@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בסיום השיעור

מורי הקורס:
גב יעל אילני

תאור כללי של הקורס:
הקורס כולל הכרות עם דיני העבודה בישראל במישור האישי ובמישור הקיבוצי.
לימוד זכויות וחובות הצדדים ליחסי העבודה. חשיפה לסכסוכי עבודה במשק הישראלי .
דרכי התמודדות כפרטים וכקבוצה במערכת יחסי העבודה .לימוד חקיקה ופסקי דין עדכניים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס
מטרת הקורס להכיר את דיני העבודה בישראל במישור האישי ובמישור הקיבוצי.
חשיפה לסכסוכי עבודה אישיים וקיבוציים והדרכים לניהול ויישוב הסכסוכים . בחירת דרך ניהול הסכסוך- משמעות הבחירה, יתרונות וחסרונות.
ניהול וניתוח סכסוכים בדרך של סימולציה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
לזהות זכויות וחובות משפטיות החלות על עובדים ומעסיקים ביחסי עבודה.
לנתח סכסוכי עבודה אישיים וקיבוציים.
ליישם בניתוח הסכסוך את החקיקה והפסיקה הרלוונטית לנושא כפי שנלמדה בכיתה.

להמליץ על דרך ניהול ויישוב הסכסוך.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטאלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת הנושאים שילמדו בקורס:
מבוא לדיני עבודה
מקורות דיני העבודה
יחסי עובד מעביד
מיהו עובד?
מיהו מעביד? קבלני כוח אדם
שוויון הזדמנויות בעבודה
סיום יחסי עובד מעביד
חוק פיצויי פיטורים
משפט קיבוצי
יחידת מיקוח
שביתה והשבתה
ADR ודרכים ליישוב סכסוכי עבודה
משא ומתן וגישור
בוררות
אי די אר ודיני עבודה

חומר חובה לקריאה:
רשימת קריאה ומקורות נוספים חובה:

מבוא לדיני עבודה
חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969
ע"ע 99 / 164 דן פרומר וצ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ – רדגארד בע"מ, פד"ע לד 294 .
גיא דוידוב ורעות בגס,נציגי ציבור בבית הדין לעבודה:תפקידם ותרומתם הלכה למעשה,ספר אליקה ברק-אוסוסקין,סטפן אדלר ואח' ,נבו 2012, 185-206

מקורות דיני העבודה:
חוק יסוד: חופש העיסוק, התשנ"ד - 1994
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב - 1992
דב"ע נה/3-145 מדינת ישראל, משרד השיכון נ' יעקב בוכריס פד"ע לו 1


יחסי עובד מעביד
מיהו עובד?
בג"צ 93 / 5168 שמואל מור נ' בית הדין הארצי לעבודה וגדעון אנגל , פ"ד נ (4) 628 .
בש"א (ת"א) 2929/01 גאיה קורן נ' ידיעות אחרונות בע"מ , 2001

מיהו מעביד?
קבלני כוח אדם
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,תשנ"ו-1996
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב- 2011
דב"ע נב/ 142-3 חסן עליאה אלהרינאת- כפר רות ואח , פד"ע כד 535
שרון רבין- מרגליות "חברות השירותים, מזמיני השירותים ובעיקר מה שביניהם: על מעמדם ועל אכיפת זכויותיהם של עובדי הברות השירותים" מחקרי משפט כה (תשס"ט-תש"ע) 525

שיוויון הזדמנויות בעבודה
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה , התשמ"ח -1988
חוק עבודת נשים,1954.
דב"ע נו / 3-129 , שרון פלוטקין ואח' נ' אחים אייזנברג בע"מ , פד"ע לג 481
בג"ץ1758/11 ,הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ נ' אורית גורן , ניתן 5/2012
עע127/10 אדוה צפון- בנימין נ' נאמן ייעוץ והכוונה לגיל הזהב בע"מ ,ניתן 18/01/2010
תע"א 9466-08 יורם שובל נ' חברת יבמ גלובל סרוויסס ישראל בע"מ, ניתן 2011
סיום יחסי עובד מעביד:
חוק פיצויי פיטורים , התשכ"ג – 1963
ע"א(ת"א)08 -8469 משה מזור נ' אופטיקה הלפרין בע"מ , ניתן 29/9/2010
עב1925/99 רויטל סיסו לבוטון נ. תנופה שירות כוח אדם , דינים אזורי יג' 103
עס"ק 24/10 הוט- הסתדרות העובדים הלאומית ואח', ניתן 16.3.2010
ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,פד"ע לח 448
תע"א 1531-09 מירי גוטפריד נ' חברת אלחנית נכסים בע"מ,ניתן 11/2011
עב(תא) 6741/04 מירב הלפרין נ' מדינת ישראל,נבו 2008
מיכל הורוביץ, לצאת ידי שימוע- עקרון השימוע במבט אנליטי,משפט ועסקים ט,התשס"ח 2008, 311-345

משפט קיבוצי
חוק הסכמים קיבוציים , תשי"ז- 1957
חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז -1957

יחידת מיקוח:
עסק(ארצי) 23/10 אקרשטיין תעשיות בע"מ נ'. כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי ואח' ,24/3/10

שביתות
סק (ארצי)21/07 האוניברסיטה העברית בירושלים נ' ארגון הסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית בירושלים, ניתן ביום 14/1/08
סק (ארצי) 20/07 מרכז השלטון המקומי ושלש הערים הגדולות מדינת ישראל נ' ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים , ניתן ביום 4/12/07
עסק (ארצי) 48472-06-11 מדינת ישראל ואח' נ' ההסתדרות הרפואית בישראל , ניתן 25 יולי 2011
סק(ת"א) 21074-12-12 מדינת ישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה-הסתדרות האחים והאחיות, ניתן ביום 12/12/12

יישוב סכסוכי עבודה
ADR
מרדכי מירוני " גישור ו אי די אר: שמונים שנות היסטוריה כבסיס לשינוי בהגדרת תפקידם של בתי המשפט והשופט" הרשות השופטת 29 (תשנ"ט) 32


משא ומתן וגישור
חוק בתי המשפט[נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 - סעיף 79
תקנות בתי המשפט(גישור) ,התשנ"ג - 1993
תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג – 1993
בוררות
חוק הבוררות ,תשכ"ח – 1968
אי די אר ודיני עבודה
מרדכי מירוני " חידושים וחדשנות בניהול משא ומתן וביישוב סכסוכים בעולם העבודה" משפט ועסקים ג,
התש"סה (יולי 2005) 75-121
MOORE CHRISTOPHER W., THE MEDIATION PROCESS: PRACTICAL STRATEGIES FOR RESOLVING CONFLICT,
John Wiley & Sons, 2014
Yael Ilany, The Experience of Mediation in the Tel Aviv Regional Labor Court, IN STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,Andrzeja Swiatkowskiego ed.,729, 2015

Aviad Bar-Haim, Human Resource Managment, Unit 9: Labor Relations, The Open University of Israel, 2002, 140-155
בר חיים אביעד, ניהול משאבי אנוש,יחידה 9 : יחסי עבודה,הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה,2002, 140-155

חומר לקריאה נוספת:
רשימת קריאה ומקורות נוספים רשות:
מבוא לדיני עבודה

רות בן ישראל , דיני עבודה , האוניברסיטה הפתוחה , תשס"ב – 2002

מי המעסיק?
הסכם קיבוצי לענף חברות כוח אדם מיום 16/2/2004
עב 3045/04 (ת"א) שמואלוב – משה פונס שירותי נקיון ובנק הפועלים 10/12/2006
עב 911583/99 (אזורי ת"א) חני אבני כהן נ' מדינת ישראל הנהלת בתי המשפט 2001

עע 472/09(ארצי) זוהר גולן ואח' נ' או. אר. אס משאבי אנוש בע"מ, ניתן ‏12 ספטמבר 2010


ס"ע 46568-02-11 סוזאנה לאנג נ' מרכז רפואי ע"ש רמב"ם ואח', ניתן 29 יוני 2011


שוויון הזדמנויות בעבודה
בג"צ 6485/00 איתנה ניב ואח' נ' בית הדין לעבודה וקופ"ח הכללית , פ"ד נו,חלק שישי 663 .
עבודה עליון סב 721
בג"צ 94 / 721 אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילביץ ובית הדין הארצי לעבודה, פ"ד כח, חלק חמישי , 749 .

ע"ע(ארצי) 627/06 אורלי מורי נ' מ.ד.פ ילו בע"מ, ניתן 16 במרץ 2008.
שרו ן רבין– מרגליות "ההסבר (תירוץ) השוקי לפערי שכר מגדריים:בעקבות פסק דין הומסנטרס (עשה זאת בעצמך)בע"מ נ' אורית גורן " הפרקליט נ תש"ע 501.
שרון רבין מרגליות "נקודת מפנה במשפט העבודה האישי ", דין ודברים ו (תשע"א -2011) 341.

סיום יחסי עובד מעביד

יצחק לובצקי, סיום יחסי עבודה,הוצאת לשכת עורכי הדין,מהדורה 4, 2013

משפט קיבוצי
יחידת מיקוח
סק(ארצי) 21/10 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ואח' נ' נציגות העובדים המשותפת לעובדי אל-על ניתן 2/5/10

שביתה והשבתה

סק(ב"ש) 1016/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – מרחב נגב נ' אסיא תעשיות כימיות בע,מ (טבע טק)ניתן 13/9/2009Guy Davidov, Collective Bargaining Laws: Purpose and Scope,20 International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 81 ,2004

G. Davidov, The Three Axes of Employment Relationships: A Characterization of Workers in Need of Protection, UTLJ, vol. 52, 2002, p. 357.

Gregor Gall , Statutory Union Recognition Provisions as stimulants to Employer Anti Unionism in Three Anglo- Saxon Countries, Economic and Industrial Democracy 2010 Vol.31(1):7-33

Gregor Gall , Trade Union Recognition in Britain: An Emerging Crisis for Trade Unions? Economic and Industrial Democracy 2007 Vol. 28(1):78-109

ADR
אלישבע הכהן " מנגנונים ליישוב סכסוכים בהסכמה : סקירה השוואתית של ההסדרים הנהוגים בארה"ב" המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים , משרד המשפטים (2002)

BROWN HENRY J., MARRIOT ARTHUR Q.C., ADR PRINCIPLES AND PRACTICE, 3rd. Ed., SWEET & Maxell, 2011

Linda R. Singer, Settling Disputes Conflict Resolution in Business’ Families, and the Legal system (Westview Press) p.1-12

Stephen B. Goldberg, Sander, Roger, Cole ,Dispute Resolution, Negotiation, Mediation, and Other Processes (Fourth Edition 2003, Aspen Publishers ( p.3-12

משא ומתן וגישור
אמירה גלין משא ומתן: המימד החבוי ,רמות – אוניברסיטת תל אביב , תשס"ה 2005 ,הדפסה 11 2008.
מיכל אלברשטיין,על החיפזון ןהצדק הפרוצדוראלי בבי הדין לעבודה: תצפיות בגישור ושפיטה,מאזני משפט ז- תש"ע,2010.
רוג'ר פישר וויליאם יורי סיכום חיובי – לשאת ולתת בלי לוותר כיוונים הוצאה לאור בע"מ 1983
Roger Fisher ,William Ury and Bruce Patton, Getting to yes - to negotiate without giving up,3rd ed. Penguin Books 2011

בוררות
אורי שטרוזמן ספר הבוררות ל.ע.ד. משפטים הוצאה לאור (1999) בע"מ, תשס"א- 2001 .
בג"צ 760/79 לילי דיין נ' בית הדין הארצי לעבודה , פ"ד לד 3 820
אי די אר ודיני עבודה
אמנון כספי " ועדות מעקב: כלי נוסף ליישוב סכסוכים במשק הישראלי" שנתון משפט ועבודה ו (תשנ"ו) 198
ברוך אזולאי " פישור באמצעות נציגי ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע" הרשות השופטת 29 (תשנ"ט) 55
גיא מונדלק "יחסי עבודה בעידן של תמורות" המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ה 2005
דין וחשבון – ועדת היגוי לעניין הגישור במערכת בתי הדין לעבודה ( יושבת ראש – ורדה וירט-לבנה) תשס"א- 2001
ורדה וירט –ליבנה " הגישור בבית הדין לעבודה" שערי משפט ג(1) תשס"ב 89
מרדכי מירוני " חידושים וחדשנות בניהול משא ומתן וביישוב סכסוכים בעולם העבודה" משפט ועסקים ג, התש"סה (יולי 2005) 75-121


ספרים נוספים
אורי שטרוזמן ספר הבוררות , ל.ע.ד. משפטים הוצאה לאור (1999) בע"מ, תשס"א- 2001
הילה פורת,עו"ד דיני עבודה -המדריך המלא, הפצה לסה ויז'ן בע"מ (מהדורה שישית דצמבר 2012 )
מנחם גולדברג , יוסף האוזמן דיני עבודה , הוצאת סדן (מהדורה 44 , 2006 )
נחמיה גוטמן משפט העבודה האישי והקיבוצי ,הוצאת הלכה למעשה בע"מ (מהדורה 22, מאי 2006)הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 15 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
עבודה להגשה: עד שני עמודים מודפסים. עבודה אישית.תפורסם באתר הקורס .
מבחן סיום: מבחן אמריקאי - 25 שאלות ,כל שאלה 4 נקודות וסה"כ 100 נקודות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה