לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינריון מחלקתי בין תחומי - 54709
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 29-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יפתח רון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yiftach.ron@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: תימסרנה בהמשך

מורי הקורס:

תאור כללי של הקורס:
הסמינר המחלקתי של מרכז שוויץ יכלול הרצאות מפי מומחים בנושאים שונים הנוגעים בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם.

מטרות הקורס:
לאפשר לסטודנטים הכרות עם דיסציפלינות שונות הרלוונטיות לחקר סכסוכים בין-קבוצתיים. ביניהן: פסיכולוגיה חברתית, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, תקשורת ועיתונאות, סוציולוגיה, חינוך, משפטים ועוד.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ראה במטרות הקורס

דרישות נוכחות (%):
85

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
עימותים וקונפליקטים במרחב המקוון; היבטים מקצועיים של משא ומתן; ונושאים נוספים.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה