לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גישור ויישוב סכסוכים - 54706
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עו"ד כרמית פנטון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mailto:carmit.fenton@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני, 9:00-10:00

מורי הקורס:
עו"ד כרמית פנטון

תאור כללי של הקורס:
מהו גישור?

הגישור הינו הליך ליישוב סכסוכים, המוסדר בין היתר, בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, ובתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג - 1993. כן נעשתה רפורמה בסדרי הדין בענין זה, בתקנות 99א-99יא לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984(הוראת שעה התשס"ח-2007).

בהליך הגישור, מתנהל משא ומתן באמצעות צד שלישי - המגשר - בין צדדים, ביניהם קיים סכסוך. המגשר הינו צד ניטרלי - הוא אינו שופט, אינו מחליט ואינו כופה פתרון. במובן זה מדובר בתפקיד יחודי ובהליך יחודי, שאיננו דומה להליכים אחרים ליישוב סכסוכים. תפקיד המגשר לנהל את הליך הגישור, אשר במהלכו ניתנת הזדמנות לכל משתתף להציג את נקודת מבטו, לשמוע את הצד השני ולהציע פתרונות אפשריים ליישוב הסכסוך. כמו כן, מסייע המגשר לצדדים לנסח הסכם ביניהם.

הקורס הינו אינטראקטיבי ומשלב הרצאה תיאורטית עם תרגילים וסימולציות בקבוצות, תוך מעורבות פעילה של המשתתפים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס להעניק לסטודנטים הבנה רחבה של הפן התיאורטי והפן
המעשי של הליך הגישור ולהקנות להם מיומנויות, ידע וכלים לניהול
הליכי גישור.
משתתפי הקורס ידעו ליישם את הטכניקות השונות בדרך של
סימולציות קבוצתיות ומשחקי תפקידים. כמו כן, לטפל בנושאים אקטואליים
בתחום הגישור, כגון: מחויבויות אתיות של המגשר, אסכולות שונות
לגישור והמעורבות המצויה והרצויה של בית המשפט בהליך הגישור.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

מטרת הקורס להעניק לסטודנטים הבנה רחבה של הפן התיאורטי והפן
המעשי של הליך הגישור ולהקנות להם מיומנויות, ידע וכלים לניהול
הליכי גישור.
משתתפי הקורס ידעו ליישם את הטכניקות השונות בדרך של
סימולציות קבוצתיות ומשחקי תפקידים. כמו כן, לטפל בנושאים אקטואליים
בתחום הגישור, כגון: מחויבויות אתיות של המגשר, אסכולות שונות
לגישור והמעורבות המצויה והרצויה של בית המשפט בהליך הגישור.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: שעור פרונטלי וסימולציות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקדמה למו"מ
מו"מ
דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים
הצגת הליך הגישור: הפתיחה
רכישת מיומנויות
סוגי המפגשים בהליך הגישור
מודלים של גישור
זיהוי נושאים ואינטרסים
מניפולציות בהליך הגישור
השלבים המתקדמים בגישור
ההסכם
אתיקה
חוקים ותקנות
סיכום


חומר חובה לקריאה:
במהלך הקורס ניתן חומר קריאה חובה מתוך הרשימה הביבליוגרפית המופיעה באתר בקורס

חומר לקריאה נוספת:
כנ"ל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 10 %
השתתפות וקריאת חובה

מידע נוסף / הערות:
נוכחות והשתתפות פעילה וקריאת חומר החובה במהלך הקורס - 10%, עבודה מסכמת 90%

השתתפות בשעור הראשון - תנאי להשתתפות בקורס
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה