לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכולוגיה וחברה בסכסוך - 54702
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): Ifat Maoz

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msifat@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: Tuesday 17-18

מורי הקורס:
פרופ יפעת מעוז
גב טל הראל

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בפסיכולוגיה וחברה בסכסוך וילמד ביצוע מחקרים איכותיניים בנושא

מטרות הקורס:
לעסוק בפסיכולוגיה וחברה בסכסוך וללמד תיאוריות וכן שיטות מחקר רלבנטיות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ידע בנושא של פסיכולגיה וחברה בסכסוך
יכולת לבצע מחקרים בנושא

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית פלוס הדרכה קולקטיבית ואישית בביצוע מחקרים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
פסיכולגיה בסכסוך
מחקר איכותני בסכסוך
מגדר וסכסוך
החברה הישראלית כחברה בסכסוך

חומר חובה לקריאה:
ינתן בהמשך

חומר לקריאה נוספת:
ינתן בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 20 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 30 %
פרויקט מחקר 50 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה