לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הקולוקוויום של פורום אירופה - 54637
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תכנית בלימודי אירופה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופיםהר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' נעם שובל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: noamshoval@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שני 1700-1600

מורי הקורס:
פרופ נעם שובל
פרופ גילי דרורי

תאור כללי של הקורס:
סמינר מחלקתי שמטרתו להתוודע למגוון הרעיוני והמתודולוגי של לימודי אירופה ולסייע בכתיבת עבודות מחקר אקדמיות.

מטרות הקורס:
להתוודע למתודולוגיות מחקר שונות.
להיחשף למרחב התחומים שבלימודי אירופה (מדעי החברה והרוח)
להתמודד עם קשיים בכתיבה מחקרית אקדמית.
לעודד חילופי ידע והכרות עם הלומדים בחוג ונושאי מחקרם.
לאפשר לסטודנטים להציג את נושאי מחקרם ולקבל עליו משוב ממרצים ומומחים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות אתגרים הצפויים בתהליך המחקר, ודרכי פתרון אפשרויות.

להכיר ולחקור מקרי מבחן מסוימים
בלימודי אירופה.

לדעת לבחור ולהשתמש נכונה במתודולוגיה מתאימה למושא המחקר.

לנסח שאלת מחקר.

להציג את נושא עבודת המחקר ומהלכו.

לדעת להציג חשיבה ביקורתית ולנמק תזה באופן מדעי.

לכתוב עבודת מחקר (סמינר, תזה, עבודת דוקטור) לפי הכללים האקדמיים.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: הקורס מורכב מסדנאות ודיונים של חברי פקולטה ושל ומרצים אורחים שיציגו את מושאי מחקרם תוך הגשת שיטות המחקר. המטרה להעלות סוגיות ושאלות וקשיים שעשויים לעלות ואופנים שונים בהם ניתן להתמודד איתם. במהלך השנה נתמקד במספר נושאים ממדעי החברה והרוח. בחלקו השני של הקורס יציגו סטודנטים את עבודת המחקר שלהם ויקבלו משוב מחברי סגל וממשתתפי הקורס

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יעודכן בהמשך

חומר חובה לקריאה:
לקראת כל מפגש ישלחו חומרי קריאה רלוונטיים לשיעור

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 50 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה