לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גרמניה ואתגר האינטגרציה - 54604
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אסתר לופטין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Esther.lopatin@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי רביעי בין 15:00-17:000

מורי הקורס:
ד"ר אסתר לופטין

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעניק ללומדיו ידע נרחב ביחס למדיניות ההגירה והאינטגרציה של גרמניה והאיחוד האירופי. תחילה נבחן את מדיניות ההגירה הגרמנית והאירופית בין השנים 1945-1992 ולאחר מכן נדון בשיקולים העיקריים שהובילו להקמת מדיניות ההגירה והמקלט המשותפת של האיחוד האירופי. בהמשך נדון בצעדים המשפטיים והחקיקה שאומצה על ידי האיחוד האירופי בתחום ההגירה והמקלט, וכמו כן נבחן את אופן השפעתם של מוסדות האיחוד האירופי על יכולתה של גרמניה לקבוע את מדיניות ההגירה שלה. תשומת לב מיוחדת תוקדש להשפעת האביב הערבי, מלחמת האזרחים בסוריה ומשבר הפליטים על גרמניה בפרט ואירופה בכלל. לבסוף, נבחן את השיח על הגירה ואנטגרציה בגרמניה לנוכח משבר הפליטים, ונדון בתרחישים עתידיים אפשריים של מדיניות ההגירה והאנטגרציה של גרמניה.


מטרות הקורס:
1. לספק הבנה מעמיקה ביחס ליעדייה של מדיניות ההגירה והאנטגרציה של גרמניה.
2. לבחון את התפתחות מדיניות ההגירה והמקלט של האיחוד האירופי והאופן בו היא מגבילה את יכולתה של גרמניה לפתח מדיניות הגירה ומקלט משלה.
3. לנתח את היעדים העיקריים של מדיניות ההגירה של גרמניה ולבחון את האסטרטגיות בהן היא נוקטת על מנת להשיגם.
4. להעריך את האתגרים הניצבים בפני גרמניה, לנוכח משבר הפליטים והשפעתם על יחסי הכוחות הפוליטים בגרמניה.
5. לדון בשיח על הגירה ואנטגרציה בגרמניה ולנתח תרחישים עתידיים אפשריים של מדיניות ההגירה הגרמנית.


תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס ירכשו הסטודנטים הבנה טובה יותר של מדיניות ההגירה והפליטים של גרמניה ושל השיח שמתנהל סביבה. בנוסף תהיה להם הבנה מקיפה של טיב היחסים בין גרמניה לאיחוד האירופי, ושל השפעת חברותה של גרמניה באיחוד האירופי על מדיניות ההגירה שלה.
מתוך התובנות לגבי האתגרים העיקריים העומדים בפני גרמניה על רקע משבר הפליטים, יהיו בידי הסטודנטים כלים להעריך ולנתח את מדיניות ההגירה והאנטגרציה של גרמניה ואת התרחישים העתידיים שלה.

דרישות נוכחות (%):
80%
הסטודנטים יכולים להחסיר עד 2 פגישות בסמסטר ללא אישור או פגיעה בציון.

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיונים בכיתה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

חומר חובה לקריאה:

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
השתתפות פעילה בשיעורים וקריאה של המאמרים הנדרשים (10%).

עבודה מסכמת: הסטודנטים נדרשים להגיש עבודה מסכמת באורך 12 עמודים (90%)

נושאים אפשריים לעבודה ינתנו במהלך הקורס.

ניתן ליצור עם ד"ר לופטין באמצעות אימיל או טלפון
052-3348991

 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה