לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קשרי חוץ של גרמניה בהקשר האירופי - 54603
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אסתר לופטין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Esther.lopatin@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: רביעי בין השעות
15:00-17:00

מורי הקורס:
ד"ר אסתר לופטין

תאור כללי של הקורס:
הקורס נועד להעניק ידע נרחב לגבי יחסי החוץ של גרמניה ואת האופן בו גרמניה מנסה לנווט בין האנטרסים והצרכים שלה לבין המגבלות שמתלוות לחברותה באיחוד האירופי. תחילה נבחן את מדיניות החוץ של גרמניה מסוף מלחמת העולם השנייה ועד להקמת האיחוד האירופי ב -1992 לאחר מכן נדון בחלקה של גרמניה בהתווית מדיניות החוץ והבטחון של האיחוד האירופי והקמתם של מנגנונים מיוחדים לטיפול בסכסוכים אזוריים ובינלאומיים. כמו כן ננסה לבחון באיזו מידה מנגנונים אלה השפיעו על יכולתה של גרמניה לקדם את האג'נדה שלה בעולם. בהמשך נדון בעמדתה של גרמניה ביחס למדיניות ההרחבה של האיחוד האירופי וברצונה לקדם יציבות אזורית באירופה. כמו כן נבחן את יחסי החוץ של גרמניה עם רוסיה וננסה לבדוק האם קימים ניגודי אנטרסים בינה לבין האיחוד האירופי לדרך ההתנהלות מול רוסיה. לאחר מכן ננתח את אופי היחסים בין גרמניה לארצות הברית תוך הצגת תרחישים עתידים אפשריים.
בהמשך נדון ביחסי גרמניה עם טורקיה ואיראן ונבחן את מדיניות החוץ שלה אל מול מדינות אלה. לאחר מכן נתמקד במדיניות החוץ של גרמניה במזרח התיכון ובהשפעות האביב הערבי ומשבר הפליטים על גרמניה על תוכניותייה העתידיות ביחס למזרח התיכון. תשומת לב מיוחדת תוקדש ליחסים המיוחדים בין ישראל לגרמניה תוך דיון בעתיד היחסים הללו ובחינת מגמות עתידיות אפשריות. לבסוף נדון בעתיד מדיניות החוץ הגרמנית לנוכח האתגרים הנוכחיים בפניהם ניצבות גרמניה ואירופה: הברקזיט, משבר הפליטים ואיומים בטחונים בהתהוות.

מטרות הקורס:
מטרות הקורס
1. לספק הבנה מעמיקה ביחס ליעדיה של מדיניות החוץ הגרמנית.
2. לבחון כיצד גרמניה מפתחת את מדיניות החוץ שלה לאור חברותה באיחוד האירופי.
3. לנתח את מדיניות החוץ הגרמנית ואת האסטרטגיה שבה נוקטת גרמניה כלפי מדינות שונות.
4. להעריך את התגובה הגרמנית למגוון אתגרים הניצבים בפני אירופה, ובהם: משברי ההגירה, הברקסיט וחוסר היציבות במזרח התיכון.
5. לדון בתרחישים עתידיים אפשריים של מדיניות החוץ הגרמנית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה יגלו הסטודנטים הבנה טובה יותר של מדיניות החוץ הגרמנית ושל הדיונים המרכזיים המקיפים אותה. בנוסף, תהיה להם הבנה מקיפה של טיב היחסים בין גרמניה לאיחוד האירופי, ושל השפעת גרמניה והאיחוד האירופי על האחרות. מתוך הבנת האופן בו מדיניות החוץ של גרמניה התפתחה אל מול המשברים האחרונים, יהיו בידי הסטודנטים כלים להעריך ולנתח את מדיניות החוץ של גרמניה ואת התרחישים העתידיים שלה.

דרישות נוכחות (%):
80%
הסטודנטים יכולים להחסיר עד 2 פגישות בסמסטר ללא אישור או פגיעה בציון.

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיונים בכיתה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

חומר חובה לקריאה:

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
השתתפות פעילה בשיעורים וקריאה של המאמרים הנדרשים (10%).

עבודה מסכמת: הסטודנטים נדרשים להגיש עבודה מסכמת באורך 12 עמודים (90%)

נושאים אפשריים לעבודה ינתנו במהלך הקורס.

ניתן ליצור עם ד"ר לופטין באמצעות אימיל או טלפון
052-3348991

 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה