לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מגדר ותנועות חברתיות - 54262
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי מגדר

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר הדס כהן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: coheh887@newschool.edu

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר הדס כהן

תאור כללי של הקורס:
במהלך הקורס נבחן אילו מכשולים היסטוריים עמדו בפני נשים אשר דרשו שיוויון, את הדרכים בהן מגדר שיחק תפקיד במאבקים של מיעוטים אתניים וקבוצות מודרות, ואת השימושים אשר נעשו במוסכמות מגדריות במאבקים החברתיים הללו. במסגרת הדיונים במקרי בוחן ממגוון הקשרים היסטוריים ואזורים
גאוגרפיים נעמוד על האידיאולוגיות, השיח וההתנהגויות החברתיות אשר פתחו אפשרות לשיוויון מגדרי. הקורס
ישלב הרצאות, דיונים וסרטונים על היבטים מגדריים הנוגעים לתנועות חברתיות, תוך שימת דגש על הקשר בין אידיאולוגיה לפרקטיקה והשפעת המאבקים הללו על השגת צדק חברתי.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה לדון בהבניות, הפרקטיקות וההיבטים המגדריים של תנועות חברתיות ברחבי העולם, תוך
שימת דגש על ארצות הברית והמזרח התיכון.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

• לזהות ולהסביר מהן הבניות מגדריות
• לנתח כיצד הבניות מגדריות השפיעו על תנועות חברתיות ברחבי העולם
• לבנות טיעון ולהוכיח אותו באמצעות שימוש במאמרים והוגים אשר ילמדו בהמלך הקורס
• לקרוא טקסטים מורכבים העוסקים במגדר ובתנועות חברתיות, לנתח אותם ולנהל דיון בכתה על סמך הטענות המועלות בהם

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה והשתתפות פעילה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיונים משותפים, הגשת דו"חות קריאה משיעור לשיעור והגשת עבודה מסכמת

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מהו מגדר ומה זה פמיניזם
2. התנועה למען זכות הבחירה לנשים
3. נשים בקו קלאס קלאן
4. מגדר והתנועה לזכויות האזרח בארצות הברית
5. נשים והשמאל החדש בארצות הברית גזע ומגדר בשנות ה 60
6. שיוויון להט"בי (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואליים)
7. פמיניזם והימין הפוליטי בארצות הברית
8. מגדר במדינות עולם שלישי תחת המבט הפמיניסטי המערבי
9. תנועות חברתיות בדרום אמריקה - ניקרגואה כמקרה מבחן
10 . העולם הערבי - מבט היסטורי על הבניית הסדר המגדרי
11 . תנועת המסגדים המצרית - הפוליטיקה של הצניעות
12 . הנשים של האביב הערבי
13 . מגדר ותנועות חברתיות בישראל

חומר חובה לקריאה:
“Oppression” Marilyn Frye
“Feminism: A Movement to End Sexist Oppression”, bell hooks

Vivian Gornick, The Solitude of Self: Thinking about Elizabeth Cady
Stanton. Chapter 1.

Women and the Klan: Racism and Gender in the Klan 1920, Kathleem M.
Blee, P. 1-4, 70-98

Sara Evans, Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the
Civil Rights Movement and the New Left. Chapters 1 and 2 (P. 1-59)

Frances M. Beal, Double Jeopardy: To Be Black and Female in: The Black
Woman (p. 146 - 155).
Betty Fridan, The Problem That Has No Name in:The Feminine Mystique,
p. 57-79.

Annamarie Jagose, “Queer” in Queer Theory: An Introduction, New York
University Press, 1996, P. 72-100

Ruth Rosen, “The Tea Party and the New Right Wing Christian Feminism,”
opendemocracy.net, June 5, 2010
Katha Pollitt, “Grisly Mamas,” The Nation, August 2/9, 2010
“The Feminist Case Against Abortion,” Serrin M. Foster talk at Wllesley
College, March 2004
“The Truth About Susan B. Anthony,” in The American Feminist journal of
Feminists for Life of America, Spring 2007
Sarah Palin: Mama Grizzlies

Under Western Eyes, Mohanty, in: “Third World Women and the Politics of
Feminism,” By Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo

Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and
Revolution in Nicaragua, Author(s): Maxine Molyneux, Feminist Studies,
Vol. 11, No. 2 (Summer, 1985), pp. 227-254
Abortion, Antifeminism, and the Return of Daniel Ortega: In Nicaragua,
Leftist Politics? Author(s): Karen Kampwirth, Latin American Perspectives,
Vol. 35, No. 6, Women in Agriculture / Globalization, Democracy, and
Revolutionary Nationalist Movements (Nov., 2008), pp. 122-136.

Leila Ahmed, The Discourses of the Veil in: New Discourses, p. 144-168.

Saba Mahmood, Politics of Piety – Chapters 1, 5

http://www.usip.org/publications/women-and-the-arab-spring
An Arab Spring for Women – CBS News http://www.cbsnews.com/
stories/2011/04/26/opinion/main20057432_page2.shtml

אורנה ששון לוי ותמר רפפורט, "גוף, אידיאולוגיה ומגדר בתנועות חברתיות," מגמות, מאי 2002, עמ' 489-513.

חומר לקריאה נוספת:
אנא ראו באתר הקורס (moodle)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 40 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 50 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה