לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הקרטוגרפיה של התשוקה: גזע, מין וקולניאליזם - 54203
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 23-09-2013
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי תרבות-תכנית אישית

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): לואיז בית-לחם

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: louise.bethlehem@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ג, 13:00-14:00

מורי הקורס:
ד"ר לואיז בית-לחם

תאור כללי של הקורס:
הקולוניאליזם האירופאי נשען לא רק על תשתיות פורמליות של ממשליות, אלא גם על רשתות אפרקטיביות מסועפות. רשתות רגשיות אלו לכדו את האחר המוגזע פעם כאובייקט של יחסי מין כפייתיים ומנצלים, פעם כמושא של אינטימיות פסבדו-משפחתית, פעם כאתר של ניהול פוביות ארוטיות, פטישיזם או טבו. קורס זה בוחן את התפקיד של ניהול המיניות בזירה הקולוניאלית. נעקוב אחרי דפוסיה, בין אם כתובים או לא-מודעים. נחקור את חרדת מיזוג-הגזעים ב- לבראם סטוקר (1897). נבדוק גלגולים מאוחרים של טקסט זה בסרטו של פרנסיס פורד קופולהBram Stoker's Dracula (1992). נתבונן בתפקיד של הגוף הנשי הלבן בטקסט מוקדם של הרנסנס הפורטוגזית (Os Lusiadas by Luiz Vas de Camoens [1572]) ובשתי יצירות הנוגעות בדה-קולוניזציה:J.M. Coetzee Disgrace (1999) .Claire Denis Chocolat (1988) נעלה את סוגיית הפטיש ביחס לטקסטים של פרנץ פאנון ויצירת הקולנוע The Piano (1993) של Jane Campion. נסקור קורפוס תיוארטי המתבסס על Ashis Nandy, Ann Laura Stoler, Jenny Sharpe ואחרים.

מטרות הקורס:
1.לנתח את התפקיד של המיניות בניהול יחסים קולוניאליים.
2. לבדוק את התוקף קונסטרוקט הפטיש בזירה הקולוניאלית.
3. לבנות טיפולוגיה השוואתית סביב הטופוס של האונס במפגש הקולוניאלי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1.לסקור קונסטרוקים קולוניאליים של מיניות שחורה ולבנה.
2.לבחון את הפטיש ככלי האנליטי.
3. להרחיב את הדיון ההשוואתי של אונס להקשרים היסטוריים שאינם מכוסים בקורס.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: שיעור וסמינר

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
Introduction: Outhouses of the European Soul
מבוא: בתי השימוש של הנפש האירופאי
Stoler, Ann Laura 2002 “Carnal Knowledge and Imperial Power: Gender and Morality in the Making of Race” in Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule (Berkeley: University of California Press).

Unit 1 יחידה

The Vampire and Empire
ערפדים ואימפריה
מפגש 2
Pick, Daniel
1988 ‘Terrors of the night’: Dracula and ‘degeneration’ in the late nineteenth Century,” Critical Quarterly 30 (4): 71-87.

Shuttleworth, Sally
1992 “Demonic Mothers:Ideologies of Bourgeois Motherhood in the Mid-Victorian Era,” inRewritingthe Victorians: Theory, History, and the Politics of Gender, ed. Linda M.Shires, 31-51 (London: Routledge).

Stott, Rebecca
1992 "Dracula: A Social Purity Crusade," in The Kiss of Death: The Fabrication of the Late-Victorian Femme Fatale 52-87 (London: Macmillan).

מפגש 3
Arata, Stephen D.
1999 “The Occidental Tourist: Dracula and the Anxiety of Reverse Colonisation,” in Dracula: New Casebooks, edited by Glennis Byron, 119-144 (London: St. Martin’s).

Hughes, William
2003 "A Singular Invasion: Revisiting the Postcoloniality of Bram Stoker's Dracula," in Empire and
the Gothic: The Politics of Genre, edited by Andrew Smith and William Hughes, 88-102
(Basingstoke: Palgrave Macmillan).


מפגש 4
Francis Ford Coppola 1992 Bram Stoker’s Dracula

Botting, Fred
2008 “Romance Never Dies,” in Gothic Romanced: Consumption, Gender and Technology in Contemporary Fictions (London and New York: Routledge).
Thomas, Ronald R.
2000 "Specters of the Novel: Dracula and the Cinematic Afterlife of the Victorian Novel" in Victorian Afterlife: Postmodern Culture Rewrites the Nineteenth Century, edited by John Kucich and Dianne F. Sadoff, 288-310 (Minneapolis: University of Minnesota Press).
Wicke, Jennifer
1992 “Vampiric Typewriting: Dracula and Its Media,” English Literary History, Vol. 59, No. 2 (Summer, 1992), pp.467-493.

4

3. Colonialism and the Fetish
קולוניאליזם והפטיש
מפגש 5

Pietz, William
1985 "The Problem of the Fetish," Res , 5-17.
Freud Sigmund
1961 "Fetishism" in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol. 21) translated by Strachey, James Anna Freud, Strachey, Alex and Tyson, Alan, 149-157. (London: The Hogarth Press)
Freud, S.
2001 (1922). “Medusa’s head.” In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Trans. under the general editorship of J. Strachey, in collaboration with A. Freud, assisted by A. Strachey and A. Tyson. Vol. 18, 273 –4. London: Vintage, The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.
מפגש 6

Screening: Jane Campion The Piano (1993)
http://www.imdb.com/title/tt0107822/

Margolis, Harriet 2000 “’A Strange Heritage’: From Colonization to Transformation?” in Jane Campion’s The Piano, edited by Harriet Margolis, 1-41 (Cambridge: Cambridge University Press).

Perrault, Charles “Bluebeard”
http://www.pitt.edu/~dash/perrault03.html


מפגש 7
Bhabha, Homi
1994 “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”, and “The Other Question: Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism” in The Location of Culture 66-92 (London and New York: Routledge).

Margaroni, Maria 2003 “Jane Campion’s Selling of the Mother?Land: Restaging the Crisis of the Postcolonial Subject,” Camera Obscura 53 (Volume 18, Number 2): 93-123 .
_Unit 3 יחידה

4. “A Negro is Raping Me”
"כושי אונס אותי"
תפגש 8
Fanon, Fanon 1967. Black skins, white masks. Trans. C. L. Markmann. New York: Grove Press. (Chapter 5: “The Fact of Blackness”).

מפגש 9
Screening: Claire Dénis Chocolat (1988)

רופין, דפנה
2006 "במאיות לבנות ונוסטלגיה קולוניאלית" תיאוריה וביקורת 29 2006: 9-30.

מפגש 10
Coetzee, J.M. 1998 Disgrace (London: Secker and Warburg).

Coetzee, J.M. 1987 (1992) "Jerusalem Prize Acceptance Speech" in Doubling the Point: Essays and Interviews, edited by David Attwell, 96-99 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press). (Handout)

Marais, Michael 2001 “Very morbid phenomena: “Liberal Funk”, the “Lucy-syndrome” and JM Coetzee's Disgrace,” Scrutiny2 Vol. 6(1): 32-28.

Wilhelm, Peter 1975 “Pyro Protram,” in LM and Other Stories , 55-64 (Johannesburg: Ravan). Moodle.

מפגש 11

Bethlehem, Louise
In Press “Adamastor’s Daughter: Lucy Lurie and “White Writing” in Disgrace” in Approaches to Teaching Coetzee’s Disgraceand Other Works, edited by Elleke Boehmer, Jane Poyner and Laura Wright (New York: Modern Language Association).

Sharpe, Jenny
1993. Allegories of Empire: The figure of woman in the colonial text. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
מפגש 12
Mardorossian, Carine M. “Rape and the Violence of Representation in J. M. Coetzee's Disgrace,” Research in African Literatures, 42(4): 72-83. DOI: 10.1353/ral.2011.0069

McDonald, Peter 2002 “Disgrace Effects,” Interventions Vol. 4(3) 321–330.
DOI: 10.1080/1369801022000013851

מפגש 13
Screening: Steve Jacobs Disgrace (2008)

Spivak, Gayatri Chakravorty
2002 “Ethics and Politics in Tagore, Coetzee and Certain Scenes of Teaching” diacritics 32.3–4: 17–31


5. Sexual Utopias? An Interim Account
אוטופיות מיניות? חשבון ביניים
.


חומר חובה לקריאה:
Bibliography
Primary Texts
Stoker, Bram
1993 (1897) Dracula (Ware, Herts: Wordsworth Editions Ltd.).
Coetzee, J.M.
1998 Disgrace (London: Secker and Warburg).

Secondary Sources
Said, Edward
1978 Orientalism (New York: Pantheon).

מקראות
שנהב, יהודה, עורך
2004 קולוניאליות והמצב הפוסט קולוניאלי (ירושלים: הקבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים).
בית-לחם, לואיז, טל כוכבי, יוסי יונה, יהודה שנהב
2006 מחקר ותיאוריה בלימודים פוסט קולוניאליים תיאוריה וביקורת 29Arata, Stephen D.
1999 “The Occidental Tourist: Dracula and the Anxiety of Reverse Colonisation,” in Dracula: New Casebooks, edited by Glennis Byron, 119-144 (London: St. Martin’s).
Bhabha, Homi
1994 “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”, and “The Other Question: Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism” in The Location of Culture 66-92 (London and New York: Routledge).
Botting, Fred
2008 “Romance Never Dies,” in Gothic Romanced: Consumption, Gender and Technology in Contemporary Fictions (London and New York: Routledge).
Coetzee, J.M.Camões, L. Vaz de. The Lusíads. 1572. Trans. L. White. Oxford and New York: Oxford University Press. 1997. Print.
1987 (1992) "Jerusalem Prize Acceptance Speech" in Doubling the Point: Essays and Interviews, edited by David Attwell, 96-99 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press). (Handout)
1998 Disgrace (London: Secker and Warburg).
Fanon, Fanon 1967. Black skins, white masks. Trans. C. L. Markmann. New York: Grove Press. (Chapter 5: “The Fact of Blackness”).
Freud Sigmund
1961 "Fetishism" in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol. 21) translated by Strachey, James Anna Freud, Strachey, Alex and Tyson, Alan, 149-157. (London: The Hogarth Press)
2001 (1922). “Medusa’s head.” In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Trans. under the general editorship of J. Strachey, in collaboration with A. Freud, assisted by A. Strachey and A. Tyson. Vol. 18, 273 –4. London: Vintage, The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.
Hughes, William
2003 "A Singular Invasion: Revisiting the Postcoloniality of Bram Stoker's Dracula," in Empire and
the Gothic: The Politics of Genre, edited by Andrew Smith and William Hughes, 88-102
(Basingstoke: Palgrave Macmillan).
Marais, Michael
2001 “Very morbid phenomena: “Liberal Funk”, the “Lucy-syndrome” and JM Coetzee's Disgrace,” Scrutiny2 6(1): 32-28.
Mardorossian, Carine M. “Rape and the Violence of Representation in J. M. Coetzee's Disgrace,” Research in African Literatures, 42(4): 72-83. DOI: 10.1353/ral.2011.0069
Margaroni, Maria 2003 “Jane Campion’s Selling of the Mother?Land: Restaging the Crisis of the Postcolonial Subject,” Camera Obscura 53 (Volume 18, Number 2): 93-123 .
Margolis, Harriet 2000 “’A Strange Heritage’: From Colonization to Transformation?” in Jane Campion’s The Piano, edited by Harriet Margolis, 1-41 (Cambridge: Cambridge University Press).
McDonald, Peter 2002 “Disgrace Effects,” Interventions Vol. 4(3) 321–330.
DOI: 10.1080/1369801022000013851
Pick, Daniel
1988 ‘Terrors of the night’: Dracula and ‘degeneration’ in the late nineteenth Century,” Critical Quarterly 30 (4): 71-87.
Pietz, William
1985 "The Problem of the Fetish," Res , 5-17.
Shuttleworth, Sally
1992 “Demonic Mothers:Ideologies of Bourgeois Motherhood in the Mid-Victorian Era,” inRewritingthe Victorians: Theory, History, and the Politics of Gender, ed. Linda M.Shires, 31-51 (London: Routledge).
Spivak, Gayatri Chakravorty
2002 “Ethics and Politics in Tagore, Coetzee and Certain Scenes of Teaching” diacritics 32.3–4: 17–31
Stoler, Ann Laura 2002 “Carnal Knowledge and Imperial Power: Gender and Morality in the Making of Race” in Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule (Berkeley: University of California Press).
Stott, Rebecca
1992 "Dracula: A Social Purity Crusade," in The Kiss of Death: The Fabrication of the Late-Victorian Femme Fatale 52-87 (London: Macmillan).
Thomas, Ronald R.
2000 "Specters of the Novel: Dracula and the Cinematic Afterlife of the Victorian Novel" in Victorian Afterlife: Postmodern Culture Rewrites the Nineteenth Century, edited by John Kucich and Dianne F. Sadoff, 288-310 (Minneapolis: University of Minnesota Press).
Wicke, Jennifer
1992 “Vampiric Typewriting: Dracula and Its Media,” English Literary History, Vol. 59, No. 2 (Summer, 1992), pp.467-493.
Wilhelm, Peter 1975 “Pyro Protram,” in LM and Other Stories , 55-64 (Johannesburg: Ravan). Moodle.

רופין, דפנה
2006 "במאיות לבנות ונוסטלגיה קולוניאלית" תיאוריה וביקורת 29 2006: 9-30

חומר לקריאה נוספת:
Select Additional Bibliography

Arondekar, Anjali
2005 “Without a Trace: Sexuality and the Colonial Archive” Journal of the History of Sexuality, 14 (1/2): 10-27.
Craft, Christopher
1994 "Just Another Kiss," In Another Kind of Love: Male Homosexual Desire in English Discourse, 71-105 (Los Angeles, Berkeley, London: University of California Press).
Hurley, Kelly
1996 The Gothic Body: Sexuality, Materialism, and Degeneration at the fin de siecle
(Cambridge: Cambridge University Press).
Kaye, Heidi
2000 "Gothic Film," in A Companion to the Gothic, edited by David Punter, 180-92 (Oxford: Blackwell).
Rickels, Laurence A.
1995 The Vampire Lectures (Minneapolis and London: Minnesota)
Robbins, Ruth and Julian Wolfreys, ed.
2001 Victorian Gothic: Literary and Cultural Manifestations in the Nineteenth Century
(Basingstoke: Palgrave).


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה