לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קולוקויום למגמה הקלינית שנה ב' - 51963
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אוריה תשבי, יפתח יובל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iftah.yovel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: תאום במייל

מורי הקורס:
ד"ר יפתח יובל

תאור כללי של הקורס:
מרצים מסגל המחלקה ומאוניברסיטאות אחרות. הרצאות הקשורות במחקר, קליניקה והשילוב ביניהם.

מטרות הקורס:
להכיר את השילוב בין יישום ומחקר מקלינאים וחוקרים, ולאפשר דיון עם אנשי שדה בסוגיות עכשוויות, מעשיות, מחקריות ותיאורטיות


תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר איך חוקרים משלבים בין מדע ויישום , וכן להכיר את אופנויות ההתמודדות של אנשי מקצוע עם המציאות

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: דיונים קבוצתיים והרצאות אורחים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת המרצים והנושאים תתעדכן במהלך השנה ותישלח למשתתפי הקורס במהלך השנה

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
עובר/לא עובר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה