לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הטיפול הטוב דיו: ווניקוט באולבי וממשיכיהם - 51947
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): נורית ירמיה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: NYirmiya@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה מראש

מורי הקורס:
פרופ נורית ירמיה

תאור כללי של הקורס:
בקורס נלמד כתבים נבחרים של באולבי ווניקוט וממשיכיהם בהקשר של הורות ופסיכותרפיה "טובים דיים".

מטרות הקורס:
היכרות עם תיאוריית ההתקשרות של באולבי.

היכרות עם ארבעת סגנונות ההתקשרות לאורך החיים.

היכרות עם התיאוריה ההתפתחותית והקלינית של ווניקוט.

ישום התיאוריות ההתפתחותיות והקליניות של באולבי וווינקוט בעבודה הקלינית השוטפת.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לנסח ולהסביר את עקרי התיאוריה ההתפתחותית של ווניקוט.

לנסח ולהסביר את עקרונות תאוריית ההתקשרות של באולבי.

להתמקצע בשיטות ההתערבות המוצעות על ידי ווניקוט.

להתמקצע בשיטות ההתערבות המוצעות על ידי תיאוריית ההתקשרות.

להשוות את התיאוריות ההתפתחותיות והקליניות של ווניקוט ובאולבי להיבטים נבחרים בתיאוריות הפסיכואנליטיות הקלאסיות של פרויד וקליין שקדמו להן.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: קריאה שבועית וקישור חמר הקריאה לעבודה הטיפולית בדו"ח שבועי.

דיון מונחה בחמר הקריאה.

סרטים

תרגילים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רקע הסטורי
באולבי - האיש
באולבי - יסודות תיאורית ההתקשרות.
התקשרות בינקות ובילדות המוקדמת.
התקשרות בילדות ובגיל ההתבגרות.
התקשרות בבגרות.
ישומים קליניים של תיאוריית ההתקשרות.
ווניקוט - האיש
התיאוריה ההתפתחותית של ווניקוט
עקרונות הטיפול הווניקוטי

חומר חובה לקריאה:
ויניקוט, ד. ו.(1971) משחק ומציאות. הוצאת ספרים עם עובד בע"מ. תל אביב.

ויניקוט, ד. ו. (1935-1963). אני אמיתי, אני כוזב. תל אביב: עם עובד: 2009

Bowlby, J. (1988). The role of attachment in personality development. In A secure base. London: Routledge. pp.119-136.

Bowlby, J. (1988). Developmental psychiatry comes of age. American Journal of Psychiatry, 145, 1-10.

Wallin, D. J. (2007). Attachment in Psychotherapy. New-York: Guilford Press.

Winnicott, D.W. (1956). Primary maternal preoccupation. In D.W. Winnicott (1975, 1992). Through Paediatrics to Psycho-Analysis: Collected Papers. N.Y.: Brunner/Mazel Publishers. pp. 300-305.

ד. ו. ויניקוט (1971). תפקיד הראי של האם והמשפחה בהתפתחותו של הילד. בתוך ד.ו. ויניקוט, משחק ומציאות. הוצאת ספרים עם עובד בע"מ. תל אביב. פרק 9. עמודים 128-134

Winnicott, D. W. (1945). Primitive emotional development. In D.W. Winnicott (1975, 1992). Through Paediatrics to Psycho-Analysis: Collected Papers. N.Y.: Brunner/Mazel Publishers. pp. 145-156.

Winnicott, D.W. (1951). Transitional objects and transitional phenomena. In D.W. Winnicott (1975, 1992). Through Paediatrics to Psycho-Analysis: Collected Papers. N.Y.: Brunner/Mazel Publishers. pp. 229-242. קיים בעברית בספר משחק ומציאות – פרק 1

Winnicott, D.W. (1958). The capacity to be alone. In D. W. Winnicott, (1965). The Maturational Process and the Facilitating Environment. pp. 29-36.

Winnicott, D.W. (1962). Ego integration in child development. In D. W. Winnicott, (1965). The Maturational Process and the Facilitating Environment. pp. 56-63.

Winnicott, D.W. (1960). Ego distortion in terms of true and false self. In D. W. Winnicott, (1965). The Maturational Process and the Facilitating Environment. pp. 140-152

Winnicott, D.W. (1968). The use of the object and relating through identifications. pp.218-227 and Clinical illustration of "the use of an object". In Winnicott, C., Shepherd, R. & Davis, M. (Eds.) (1989). D. W. Winnicott: Psychoanalytic Explorations. Cambridge, Mass. Harvard University Press. pp 235-237.
החלק הראשון קיים בעברית בספר משחק ומציאות – פרק 6

Winnicott, D.W. (1960). The aims of psychoanalytic treatment. In D. W. Winnicott, (1965). The Maturational Process and the Facilitating Environment. pp. 166-170.

חומר לקריאה נוספת:
Hesse, E. & Main, M. (2000). Disorganized infant, child, and adult attachment: Collapse in behavioral and attentional strategies. Journal of the American Psychoanalytic Association, 48(4), 1097-1127.

Main, M., Hesse, E. & Goldwy, R. (2008). Studying differences in language usage in recounting attachment history: An introduction to the AAI. In Steele, H. & Steele, M. (Eds.), Clinical Applications of the Adult Attachment Interview. N.Y.: The Guilford Press. pp.31-68


Main, M (2000). The organized categories of infant, child, and adult attachment: Flexible vs. inflexible attention under attachment-related stress. Journal of the American Psychoanalytic Association. 48(4), 1055-1096.

Marvin, R., Cooper, G., Hoffman, K. & Powell, B. (2002). The Circle of Security project: Attachment-based intervention with caregiver-pre-school child dyads. Attachment & Human Development, 4, 107-124.

Fonagy, P. & Target, M. (2007). The rooting of the mind in the body: New links between attachment theory and psychoanalytic thought. Journal of the American Psychoanalytic Association, 55, 411-456.

Fonagy, P. & Target, M. (2007). Playing with Reality: IV. A theory of external reality rooted in intersubjectivity. International Journal of Psychoanalysis, 88, 917-937.Winnicott, D.W. (1964, 1968). The Squiggle game. In Winnicott, C., Shepherd, R. & Davis, M. (Eds.) (1989). D. W. Winnicott: Psychoanalytic Explorations. Cambridge, Mass. Harvard University Press. pp.299-317.

ד. ו. ויניקוט (1971). מושגים בני זמננו על התפתחות המתבגר והשלכותיהם על החינוך הגבוה. בתוך ד.ו. ויניקוט, משחק ומציאות. הוצאת ספרים עם עובד בע"מ. תל אביב. פרק 11. עמודים 152-163

Winnicott, D.W. (1964). Deduction drawn from a psychotherapeutic interview with an adolescent. In Winnicott, C., Shepherd, R. & Davis, M. (Eds.) (1989). D. W. Winnicott: Psychoanalytic Explorations. Cambridge, Mass. Harvard University Press. pp. 325-340.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 25 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 25 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
על התלמידים לקרוא לפני כל שעור את המאמר/ים ולכתוב התייחסות על חמר הקריאה וקישורו למקרה טיפולי בהיבט כלשהו. על ההתייחסות הכתובה לעלות שאלות ומחשבות (לא סיכום של החמר) ולקשרו לקטע תיאורי קצר של חמר טיפולי. יש לתת תיאור קצר של המטופל והטיפול ואיך הקטע הספציפי קשור לחמר הנלמד. יש לשלוח את ניירות העמדה עבור לפחות 8 שעורים – עד ליום שישי שלפני כל שעור, בשעה 12 בצהרים, לאימייל BowlbyWinnicott@gmail.com

אנא שימו לב שניירות העמדה כוללים את שמכם וכן את התאריך על כל אחד מהעמודים. אני מאוד מבקשת ששם הקובץ של ניר העמדה יכלול את השם שלכם ואת מספר ניר העמדה,לדוגמה Nurit1 עבור ניר העמדה הראשון.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה