לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לטיפול משפחתי והדרכת הורים - 51937
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר איל אליאש

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eyale@savion.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני 8:00 - 9:00

מורי הקורס:
ד"ר אייל אליאש

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בהיסטוריה של הטיפול בילדים והורים,טיפול משפחתי וטיפול בהורות . במהלך הקורס נתוודע לגישות טיפוליות עיקריות תוך הדגמה של טיפול בבעיות שכיחות המביאות הורים לפנות לטיפול.

מטרות הקורס:
הכרות עם התחום של טיפול משפחתי והדרכת הורים. גישות טיפוליות עיקריות, נושאים ייחודיים וסוגיות מרכזיות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר את הרקע ההסטורי והתיאורטי של הטיפול המשפחתי.
לתאר ולהשוות בין גישות שונות לטיפול משפחתי
להסביר את תפקיד המטפל ומאפייני הקשר הטיפולי על פי גישות שונות
להצביע על מאפיינים של תקשורת טיפולית עם ילדים ועם מתבגרים.
לתאר את המאפיינים והמטרות של מפגש טיפולי עם הורים

דרישות נוכחות (%):
על פי הנהלים

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ההיסטוריה של טיפול משפחתי ורעיונות מרכזיים– סקירה
גישות מרכזיות לטיפול משפחתי
המפגש הטיפולי עם ההורים
הדגמת גישות של טיפול משפחתי
הדרכת הורים וטיפול בהורות
דוגמה לטיפול אינטגרטיבי בהורות לילד עם קשיי ויסות והתנהגות

חומר חובה לקריאה:
Nichols M.P and Schwarts R.C (1995). Family therapy: concepts and methods.Allyn and Bacon

חומר לקריאה נוספת:
אוסטרויל ז. (1995). פתרונות פתוחים : טיפול פסיכולוגי בילד וסביבתו. הוצאת שוקן.
אקסליין ו. (1977). דיבס: הילד המחפש את זהותו. ספרית הפועלים.
ברגמן ז. וכהן א. (1994). המשפחה- מסע אל עמק השווה. הוצאת עם עובד
גרין ר. (2003). ילד פיצוץ : גישה חדשה להבנתם ולגידולם של ילדים הנוטים לתסכול ולנוקשות כרונית. הוצאת עם עובד.
הפרט ד, י. (2011). יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. בתוך: מור,נ., מאיירס, י., מרום, צ., גלבוע-שכטמן, א. (עורכים) טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים. הוצאת דיונן. עמ'1-16.
חמיאל ד. (2011). חרדה כללית וחרדת פרידה. בתוך: מור,נ., מאיירס, י., מרום, צ., גלבוע-שכטמן, א. (עורכים) טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים. הוצאת דיונן. עמ'69-97.
כהן א. (2011). בריחת צואה (אנקרופרזיס). בתוך: מור,נ., מאיירס, י., מרום, צ., גלבוע-שכטמן, א. (עורכים) טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים. הוצאת דיונן. עמ'331-352.
מאיירס י. וענבר ב. (2011). המשגת מקרה. בתוך: מור,נ., מאיירס, י., מרום, צ., גלבוע-שכטמן, א. (עורכים) טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים. הוצאת דיונן. עמ'17-34.
רונן ת. וחממה ל. (2011). גורמים התפתחותיים. בתוך: מור,נ., מאיירס, י., מרום, צ., גלבוע-שכטמן, א. (עורכים) טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים. הוצאת דיונן. עמ'35-52.
צ'תיק מ. (2004). שיטות בפסיכותרפיה של הילד, אסטרטגיות דינמיות. הוצאת אח. פרק 1

Altman, N., Briggs, R., Frankel, J., Gensler, D. & Pantone, P. (2002). Relational Child Psychotherapy. New York: Other Press. Chapter 14 (pp.287-310)
Axline, V. (1976). Play Therapy Procedures and Results. In Schaefer, C. (Ed.) The Therapeutic use of Child's Play. Jason Aronson, Inc.
Barrows, P. (2001). The aims of child psychotherapy: A Kleinian perspective.Clinical Child Psychology and Psychiatry, 6(3), 371-38
Bonovitz, C. (2009). Countertransference in child psychoanalytic psychotherapy: The emergence of the analyst’s childhood. Psychoanalytic Psychology, 26, 235–245.
Drell, M., Fuchs, C., Fishel-Ingram, P., Greenberg, G. S., Griffies, S., & Morse, P. (2009). The clinical exchange: The girl who cried every day for 3 years. Journal of Psychotherapy Integration, 19(1), 1-33
Feinstein, N.R., Fielding, K., Udvari-Solner, A.,Joshi, S., V. (2009). The supporting alliance in child and adolescent treatment: Enhancing collaboration among therapists, parents, and teachers. American Journal of Psychotherapy, 63(4), 319-344.
Fonagy, P., Cottrell, D., et al, (2015) what Works for Whom? A Critical Review of Treatments for Children and Adolescents. New York: Guilford Press.
Fraiberg, S., Adelson, E, and Shapiro, S, (1975). Ghosts in the Nursery. A Psychoanalytic Approach to the Problems of Impaired Infant-Mother Relationships. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 14(3), 387-421.
Freud, A. (1976). The Role of Transference in the Analysis of Children. In Schaefer, C. (Ed.) The Therapeutic use of Child's Play. Jason Aronson, Inc.
Hughes, D.A. (2007). Attachment –focused family therapy. Norton. Chapter 6: Being with children (pp. 161-176); Chapter 7: Managing shame (pp.177-190)
Hughes, D.A. (2008). Developing Attachment (video recording).
Jacobs, L. (2006). Parent-centered work: A relational shift in child treatment. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 5,226-239.
Kazdin, A. E. (2005).Parent management training: Treatment for oppositional, aggressive and antisocial behavior in children and adolescents. New York: Oxford University Press.
Klein, M. (1976) The Psychoanalytic Play Technique. In Schaefer, C. (Ed.) The Therapeutic use of Child's Play. Jason Aronson, Inc.
Lieberman, A., Padron, E., et al (2005). Angels in the nursery: The intergenerational transmission of benevolent parental influences. Infant mental health journal, 26(6), 504–520.
Lieberman, A. F., & Horn, P. V. (2009). Child-parent psychotherapy: A developmental approach to mental health treatment in infancy and early childhood. In Zeanah Jr., Charles H. (Ed), Handbook of infant mental health (3rd ed.). (pp. 439-449). New York, NY, US: Guilford Press
Midgley, N. & Kennedy, E. (2011) Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: a critical review of the evidence base, Journal of Child Psychotherapy, 37:3, 232-260.
Midgley, N. (2006). Re-reading “Little Hans”: Freud’s case study and the question of competing paradigms in psychoanalysis. Journal of the American Psychoanalytic Association, 54(2), 537-559.
Practice Parameter for Psychodynamic Psychotherapy with Children (2012). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51 (5) 541-557
Siegel, D. and Payne Bryson, T.(2014). No-Drama Discipline: The Whole-Brain Way to Calm the Chaos and Nurture Your Child's Developing Mind. Bantam Books.
Slade, A. (1994). Making meaning and making believe: Their role in the clinical process. In A. Slade & D. P. Wolf (Eds.), Children at play: Clinical and developmental approaches to meaning and representation (pp. 81-107). New York: Oxford University Press
Slade, A. (2008). Metallization as a frame for parent work in child psychotherapy. In E. Jurist, A. Slade, & S. Bergner, Eds., Mind to Mind: Infant Research, Neuroscience and Psychoanalysis (pp. 307-334). New York: Other Press.
Webb, N. (1994). Techniques of play therapy: clinical demonstration (video recording).

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה