לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סיורים לימודיים במוסדות - 51899
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 10-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' דני הופיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dan.hoofien@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: חמישי לפי קביעה מראש

מורי הקורס:
פרופ דן הופיין

תאור כללי של הקורס:
במהלך שנת הלימודים הראשונה הסטודנטים יסיירו במספר מוסדות שיקומיים ונוירופסיכולוגיים קליניים. ראה תוכנית סיורים בהמשך.

מטרות הקורס:
היכרות ראשונית עם מערכות הטיפול והאבחון בתחום השיקום והנוירופסיכולוגיה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות מאפיינים של מוסדות שיקומיים ונוירופסיכולוגיים ושל האוכלוסיות שהן משרתות.
לזהות מאפיינים של עבודת הנוירופסיכולוג בצוות השיקומי.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית
לתלמידי שנה א' שלום רב
סיורים קליניים מודרכים לתלמידי שנה א' תשע"ה

במהלך השנה יתקיימו סיורים קליניים מודרכים על מנת להכיר מערכות שיקום המערבות פעילות נוירופסיכולוגית ולהתוודע לעבודת הנוירופסיכולוג בשדה. הביקורים יתקיימו במחלקות ויחידות המתמחות בטיפול באנשים בגילאים שונים, הסובלים מהפרעות נוירולוגיות שונות, ונמצאים בשלבים שונים של הפגיעה.
ההשתתפות בסיורים הינה חובה (זה שיעור חובה בתוכנית הלימודים) ולמשך כל מהלך הביקור. במקרה של בעיה נא לפנות אלי מראש. הביקורים אינם מיועדים ואינם מהווים הכנה לקראת הפרקטיקום ואינם כוללים את כל מקומות הפרקטיקום שיוצעו בהמשך. אשמח להתייחס בדוא"ל או בכיתה לשאלות שיתעוררו אצלכם בעקבות הסיורים.


חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה